Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Zrównoważony rozwój w Kuehne+Nagel

Program zrównoważonego rozwoju Kuehne+Nagel obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym. Korzystając ze zrównoważonych rozwiązań logistycznych łączymy ludzi i towary.

Branża logistyczna jest współodpowiedzialna za ochronę środowiska, dlatego w Kuehne+Nagel zrównoważony rozwój jest w centrum wszystkiego, co robimy. Jesteśmy zaangażowani w inicjatywę Science-Based Target i znajdujemy się na drodze do bezemisyjnego modelu biznesowego. Jednocześnie realizujemy politykę różnorodności i integracji, napędzaną przez nasz program Równowaga+Przynależność, ang. Balance+Belonging. Stosując odpowiedzialne praktyki biznesowe, Kuehne+Nagel wdraża inicjatywy UN Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Środowisko

Troska o przyszłość naszej planety jest istotnym tematem, którym musimy i zajmujemy się teraz, po to, aby zapewnić przyszłość i dobre życie następnym pokoleniom. Kuehne+Nagel wyznaczyło ambitne cele, aby zmniejszyć ślad węglowy, wykorzystywać energię odnawialną w procesach oraz wspierać naszych partnerów i klientów zrównoważonymi rozwiązaniami logistycznymi.

Waste Management

Gospodarowanie odpadami

Kuehne+Nagel angażuje się w zrównoważone i spełniające obowiązujące normy gospodarowanie odpadami.

Renewable Energy

Energia odnawialna

Zarządzanie energią jest wspólnym wysiłkiem kierowanym i wspieranym przez naszą globalną politykę środowiskową.

Innovation & Technology

Innowacja i technologia 

Kuehne+Nagel angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wdrażania technologii, które ograniczają wpływ działalności logistycznej na środowisko.

Net Zero Carbon

Zeroemisyjny model biznesowy

Nasza wspólna podróż ku zeroemisyjnej przyszłości, bazująca na czterech filarach: widoczność, unikanie, redukcja, kompensacja.

Ład społeczny

Kuehne+Nagel jest organizacją globalną, więc działalność biznesowa jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i moralnymi. Uczciwość jest podstawą wszystkiego, czym się zajmujemy. To sprawia, że jesteśmy wiarygodnym i godnym zaufania partnerem biznesowym.

Prawa człowieka

Poszanowanie i wspieranie praw człowieka jest częścią naszej misji wspierania postępu społeczeństwa.

Prawa pracownicze

W Kuehne+Nagel zapewniamy każdemu pracownikowi uczciwe i godziwe środowisko pracy.

Różnorodność i włączanie

Angażujemy się w działania zapewniające postęp społeczeństwu i kształtowanie przyszłości w sposób włączający.

Ład korporacyjny

Dzięki szkoleniom i rygorystycznemu kodeksowi postępowania pracownicy Kuehne+Nagel rozumieją i przestrzegają zasad etycznych firmy. Pracownicy są również odpowiedzialni za promowanie tych zasad wśród wszystkich osób, które znajdują się w ich sferze oddziaływania.

Zarządzanie jakością

Zapewniamy jakość poprzez ustanowienie procesów łańcucha dostaw, które są zgodne z międzynarodowymi standardami i przepisami.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podejście Kuehne+Nagel do bezpieczeństwa i zdrowia można podsumować hasłem „Nie szkodzić”, ang. NO HARM.

Etyka i Compliance

Uczciwość leży u podstaw naszej działalności i pomaga nam budować zaufanie wśród naszych klientów i partnerów.

 


 Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w Kuehne+Nagel: