Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Jak obliczyć swój ślad węglowy

Kalkulator emisji dwutlenku węgla Kuehne+Nagel Global Sea Logistics jest podstawowym narzędziem zapewniającym przejrzystość emisji CO2 w transporcie morskim.

W miarę jak konsumenci stają się bardziej świadomi pozostawianego śladu węglowego, rośnie zapotrzebowanie na towary i usługi o mniejszym wpływie na środowisko. Firmy, które minimalizują emisję dwutlenku węgla, mają przewagę, stwarzając szansę na zmianę w oparciu o zrównoważone praktyki. W Kuehne+Nagel tworzymy innowacyjne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które aktywnie redukują emisje CO2e. Dzięki naszym inwestycjom w technologię wspieramy Cię w osiągnięciu odważnych celów środowiskowych.

Global Sea Logistics Carbon Calculator (GSCC) umożliwia obliczenie emisji CO2e w transporcie „od drzwi do drzwi” pełnych kontenerów i transportów drobnicowych. Obliczenia te obejmują aktualne dane dotyczące emisji przez EcoTransit zgłoszone przez poszczególnych przewoźników, w tym przed przewozem i podczas przewozu. Metodologie obliczeń i współczynnik emisji są weryfikowane przez neutralny organ branżowy Clean Cargo.

Jeśli masz problem z wyświetlaniem kalkulatora kliknij tutaj.
 

Dla Kuehne+Nagel widoczność to tylko pierwszy krok w projektowaniu niskoemisyjnych rozwiązań transportowych. 

Możemy również dostarczyć raporty emisji dostosowane do potrzeb klienta. Platforma seaexplorer pomaga spedytorom uczynić ich fracht morski bardziej przyjaznym dla środowiska. Oprócz dostarczania informacji na temat niezawodności i harmonogramów rejsów statków na całym świecie, seaexplorer zapewnia informacje o emisji CO2e z tych tras, dzięki czemu można je porównać w oparciu o zrównoważony rozwój.


Jak korzystać z kalkulatora emisji CO2?

Kalkulator emisji Kuehne + Nagel korzysta z metodologii opracowanej przez Clean Cargo (CC) dla transportu z portu do portu oraz wzoru używanego przez EcoTransit do transportu ciężarówek lub kolei. W przypadku przesyłek drobnicowych formuła wykorzystuje 3 g / m3 / km.

CC składa się z największych na świecie linii morskich i współpracuje z załadowcami i spedytorami przy formułowaniu uniwersalnych standardów pomiaru emisji CO2 w transporcie kontenerów z portu do portu.

EcoTransIT World oblicza wpływ na środowisko różnych przewoźników na całym świecie, dostarcza narzędzia online do obliczania emisji i zużycia energii dla wszystkich rodzajów transportu w oparciu o inteligentną metodologię, duże ilości danych GIS i rozbudowaną podstawę obliczeń.

Kuehne+Nagel wykorzystuje zagregowane dane o szlakach handlowych zgłoszone przez członków przewoźników Clean Cargo (CC) do CC w 2015 r.