Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Zrównoważony rozwój w spedycji morskiej

Jako lider w branży, Kuehne+Nagel proaktywnie zajmuje się zmianami klimatycznymi i kieruje globalną przyszłością o zerowej emisji dwutlenku węgla dla swoich klientów. Kuehne+Nagel angażuje się w inicjatywę Science Based Targets (SBTi), oferując naszym klientom: wgląd oparty na danych, projektowanie i optymalizację łańcuchów dostaw — poprzez alternatywne środki transportu, trasy i opcje przewoźników — oraz paliwa niskoemisyjne.

W Kuehne+Nagel z należytą powagą podchodzimy do kwestii zrównoważonego rozwoju w spedycji. Choć sam transport kontenerów już jest najbardziej ekologiczną formą globalnego transportu towarów, na pełną dekarbonizację branży logistycznej przyjdzie nam poczekać 10–15 lat. Dopóki nowe przyjazne środowisku paliwa lub systemy napędowe nie staną się powszechnie dostępne, nasze innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju umożliwia wybór bardziej ekologicznych opcji transportowych.

Zrozumienie swojego śladu węglowego

Postępy w zakresie technologii big data i analityki predykcyjnej umożliwiają nam pomiar naszej emisji CO2 i jej skrupulatne kompensowanie.  Umożliwia to nam pełny wgląd za pośrednictwem naszych platform seaexplorer i carbon calculator w emisję wynikającą ze spedycji, aby umożliwić wybór najbardziej ekologicznych usług.

Z myślą o ograniczeniu emisji CO2 w ścisłej współpracy z przewoźnikami testujemy biopaliwa i paliwa syntetyczne. Ściśle współpracujemy również ze stowarzyszeniem Getting to Zero Coalition powołanym przez organizację Global Maritime Forum, aby przyśpieszyć prace nad opracowaniem bezemisyjnych statków z myślą o osiągnięciu tego celu w 2030 r.

Zrównoważona logistyka: rozwiązania w zakresie transportu morskiego neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Aktualnie oferujemy dwa zupełnie neutralne klimatycznie rozwiązania z zakresu spedycji morskiej – LCL i FCL Pledge. Kompensujemy cały ślad węglowy tych usług, wspierając projekty na rzecz ochrony środowiska. Współpracujemy w ramach projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie, aby pomagać ograniczać emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie chroniąc zróżnicowanie biologiczne i podnosząc jakość życia społeczności lokalnych. Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby przetrzeć szlaki ku neutralności węglowej. Projekty te realizowane są w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ i są weryfikowane przez niezależne organizacje zgodnie z najwyższymi standardami uznawanymi na całym świecie. Wspierając te projekty, generujemy uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, które wykorzystujemy do kompensowania emisji powiązanej z przesyłkami.

Przywództwo w zielonej logistyce

Ściśle współpracujemy z wszystkimi przewoźnikami w celu promowania zrównoważonej spedycji. Aby to osiągnąć utworzyliśmy „zielone szlaki”, na których statki o niższej emisji traktowane są priorytetowo. Realizujemy również inne inicjatywy, które obejmują:

  • Ograniczanie transportu pustych kontenerów
  • Rozpoznawanie przesyłek, w przypadku których można zmienić środek transportu z ciężarówki na statek 
  • Korzystanie z kontenerów z ekologicznymi podłogami (np. z bambusa) 
  • Zapobieganie transportowi niezadeklarowanych towarów niebezpiecznych lub nielegalnych toksycznych odpadów

 
Dowiedz się więcej na temat naszej inicjatywy zero carbon business model oraz kompensowania, a także projektów na rzecz środowiska naturalnego, w które inwestujemy.

Dołącz do nas. Ci klienci już z dumą korzystają z naszego transportu neutralnego pod względem emisji CO2.