Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Incoterms 2020 międzynarodowe reguły handlowe

Doświadczenie i wiedza specjalistyczna, które pomogą Ci przestrzegać zasad dotyczących sprzedaży towarów na całym świecie.

Kupno i sprzedaż towarów w międzynarodowym systemie handlowym często są skomplikowane oraz wymagają ustalenia obowiązków, kosztów i ryzyka dla wszystkich stron.

Aby pomóc Ci w imporcie i eksporcie, Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) wprowadziła międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms®), które pełnią funkcję niezbędnych ogólnoświatowych zasad handlowych regulujących sprzedaż towarów. 

ICC nieustannie dopracowuje te reguły od czasu ich opublikowania w 1936 r. Aby pomóc w przygotowaniu firm do kolejnego stulecia globalnego handlu, 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w życie najnowsze wydanie reguł Incoterms® 2020, które od tego czasu należy stosować.

Reguły Incoterms® obejmują szereg trzyliterowych terminów handlowych o dokładnie sprecyzowanym znaczeniu w odniesieniu do sprzedaży towarów na całym świecie.


Reguły dotyczące dowolnego środka lub środków transportu:

EXW – „Z zakładu” (podane miejsce dostawy)

Reguła często stosowana podczas opracowywania wstępnej wyceny sprzedaży towarów niezawierającej żadnych kosztów. EXW oznacza, że sprzedawca udostępnia swoje towary na terenie swojej firmy lub w innym podanym miejscu (zakład, fabryka, magazyn itp.). Sprzedawca nie jest zobowiązany do załadunku towaru na odbierający je pojazd, ani nie musi go odprawiać.

FCA – „Dostarczony do przewoźnika” (podane miejsce dostawy)

FCA może mieć dwa różne znaczenia, z których każde niesie za sobą inne ryzyko i koszty dla kupującego i sprzedającego. Reguła FCA (a) stosowana jest, gdy sprzedający dostarcza odprawione towary w podane miejsce znajdujące się na terenie jego firmy. Reguła FCA (b) jest stosowana, gdy sprzedający dostarcza odprawione towary w podane miejsce znajdujące się poza terenem jego firmy. W obu przypadkach towary mogą zostać dostarczone do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego lub do innej strony wyznaczonej przez kupującego.

CPT – „Przewóz opłacony do” (podane miejsce docelowe)

Zgodnie z CPT sprzedający płaci za przewóz towarów do podanego miejsca docelowego. 

CIP – „Przewóz i ubezpieczenie opłacone do” (podane miejsce docelowe)

Reguła podobna do CPT z wyjątkiem tego, że sprzedający musi uzyskać minimalną ochronę ubezpieczeniową dla transportowanego towaru. 

DAP – „Dostarczony do miejsca” (podane miejsce docelowe)

Uznaje się, że sprzedający dostarczył towar, gdy towar ten został przekazany do dyspozycji kupującego w momencie przybycia środków transportu gotowych do rozładunku w podanym miejscu docelowym. Zgodnie z regułami DAP sprzedający ponosi całe ryzyko związane z przywiezieniem towarów.

DPU – „Dostarczony na miejsce, wyładowany” (podane miejsce docelowe).

Ta reguła Incoterm wymaga dostarczenia i wyładowania towaru przez sprzedającego w podanym miejscu. Sprzedający ponosi wszystkie koszty transportu (opłaty eksportowe, przewóz, rozładunek podczas odbioru od głównego przewoźnika w porcie docelowym oraz opłaty nałożone w porcie docelowym) oraz ryzyko do momentu przybycia towaru do miejsca docelowego.

DDP – „Dostarczony, cło opłacone” (podane miejsce docelowe)

Sprzedający odpowiedzialny jest za dostarczanie towarów w podane miejsce w kraju kupującego i pokrywa wszystkie koszty związane z transportem towarów do miejsca docelowego, w tym cła importowe i podatki. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za rozładunek.


Zasady dotyczące transportu morskiego i transportu wodnego śródlądowego:

FAS – „Dostarczony wzdłuż burty statku” (podany port załadunku)

Sprzedający dostarcza towar w podanym porcie załadunku do burty statku (np. na nabrzeże lub barkę) wskazanego przez kupującego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary ułożone zostają wzdłuż burty statku, a kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie koszty pojawiające się od tego momentu.

FOB – „Dostarczony na statek”

Sprzedający dostarcza towar na pokład wyznaczonego przez kupującego statku w podanym porcie załadunku lub nabywa dostarczone w taki sposób towary. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary ułożone zostają na pokładzie statku, a kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie koszty pojawiające się od tego momentu.

CFR – „Koszt i fracht”

Sprzedawca dostarcza towary na pokład statku. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary trafiają na pokład statku. Sprzedawca musi zakontraktować oraz opłacić koszt i spedycję niezbędne w celu przetransportowania towarów do podanego portu docelowego.

CIF – Koszt, ubezpieczenie i fracht

Ta sama reguła co w przypadku CFR, ale sprzedający musi również uzyskać minimalną ochronę ubezpieczeniową w odniesieniu do ponoszonego przez kupującego ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru podczas transportu.


Różnice pomiędzy regułami Incoterms® 2010 a 2020:

  • Reguła Incoterms® FCA („Dostarczony do przewoźnika”) teraz obejmuje dodatkową opcję uwzględnienia adnotacji „on-board” na konosamentach przed załadunkiem towaru na statek.

  • Te koszty teraz widnieją w scentralizowanej postaci w A9/B9 każdej reguły Incoterms®.

  • CIP teraz wymaga co najmniej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej instytutowych klauzul ładunkowych (A) (wszystkie czynniki ryzyka, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyłączeń).

  • CIF wymaga co najmniej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej instytutowych klauzul ładunkowych (C) (liczba wymienionych czynników ryzyka, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyłączeń).

  • Reguła Incoterms® FCA („Do przewoźnika”), DAP („Dostarczony do miejsca”), DPU („Dostarczony do miejsca, wyładowany”) oraz DDP („Dostarczony, cło opłacone”) teraz uwzględnia opcję przewozu towarów bez udziału zewnętrznego przewoźnika, czyli we własnym zakresie.

  • Reguła DAT („Dostarczony do terminalu”) została zmieniona na DPU („Dostarczony na miejsce, rozładowany”), aby wyjaśnić, że miejscem docelowym może być dowolne miejsce, a nie tylko „terminal”.

  • Reguły Incoterms® 2020 teraz wyraźnie przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i koszty pomocnicze na sprzedającego.


Chcesz wiedzieć więcej na temat konkretnej grupy Incoterms?

Obejrzyj nasze webinary  


Przydatne informacje

Reguły Incoterms® nie stanowią pełnej umowy sprzedaży, a raczej jej część. Podczas ich stosowania należy stosować następującą strukturę: 

„[Wybrana reguła Incoterm®] [wyznaczony port, miejsce lub lokalizacja] Incoterms® 2020” 

Przykład: „CIF Szanghaj Incoterms® 2020” lub „DAP 10 Downing Street, Londyn, Wielka Brytania Incoterms® 2020” 

Jeśli w regułach Incoterms® nie podano roku, obowiązuje poniższe postanowienie:

  •  do 31 grudnia 2019 r. obowiązują reguły Incoterms® 2010.
  •  Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020. 

Jeśli powołano się na inny rok, np. Incoterms® 1980, obowiązują podane reguły. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na oficjalną stronę ICC: https://iccwbo.org. 


Zachęcamy również do pobrania e-booka, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące Incoterms 2020.