Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Webinar: Incoterms 2020

W 2020 r. roku weszła w życie nowa edycja warunków handlowych, Incoterms 2020. Aby nie narażać firmy na konsekwencje finansowe bardzo ważne jest właściwe stosowanie reguł Incoterms i ich poprawna interpretacja. Przygotowaliśmy dla Państwa webinaria z omówieniem grup C, D i E.

Webinary poprowadził Michał Leśniewski, obejmujący stanowisko Sea Logistics Customer Care Expert w Kuehne+Nagel Polska. Michał ukończył szereg szkoleń dotyczących Incoterms, dzięki którym jest jednym z najlepszych ekspertów Incoterms w polskim oddziale Kuehne+Nagel.


Incoterms 2020 - charakterystyka grup D i E 

16 lutego 2021 r. odbył się webinar Incoterms 2020 - charakterystyka grup D i E.

Podczas webinaru omówiliśmy:

  • DAF
  • DES 
  • DEQ
  • DDU
  • DDP
  • EXW

Obejrzyj webinar


Incoterms 2020 - charakterystyka grupy C

20 kwietnia 2021 r. odbył się webinar Incoterms 2020 - charakterystyka grupy C.

Podczas webinaru omówiliśmy jak poprawnie stosować:

  • CFR
  • CIF
  • CPT
  • CIP

Obejrzyj webinar


Sprawdź kalendarz nadchodzących webinarów.