Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Jak realizować strategię zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Zrównoważony rozwój to termin, który wielu powinien być już znany. Co to jednak znaczy, kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju w zarządzaniu łańcuchem dostaw? Klienci są świadomi, że chcą współpracować z firmami, które stawiają sobie jasne i ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pandemia sprawiła, że odporność łańcucha dostaw znalazła się w centrum uwagi publicznej, nie mówiąc już o zarządach firm. Jednak przy obecnym ryzyku zakłócenia łańcucha dostaw przez wydarzenia związane ze zmianą klimatu, liderzy biznesu rozumieją, że podjęcie rzeczywistych działań w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko może również przynieść korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz wzrostu efektywności.

Czyny mówią głośniej niż słowa

Klienci oczekują dziś, aby wszystkie podmioty w biznesie postępowały w sposób zrównoważony. 70% konsumentów deklaruje, że jest skłonnych zapłacić 5% więcej za zrównoważone produkty (1). Nic więc dziwnego, że firmy dążące do zmniejszenia śladu węglowego w swoich łańcuchach dostaw robią to w kontekście zapotrzebowania konsumentów końcowych na zrównoważone produkty.

Firma, która jest w stanie udowodnić swoje zaangażowanie w realizację celów związanych z neutralnością węglową oraz wykazać się wymiernymi rezultatami, może znacznie wzmocnić reputację swojej marki i zwiększyć lojalność klientów. Skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oznaczają zgodność z globalnymi standardami dotyczącymi emisji oraz zapewnienie, że partnerzy w łańcuchu dostaw będą spełniać wymogi określone przez Koalicję na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza oraz Globalnego Projektu na rzecz Ekologicznego Transportu (2.). Rozpoczęcie programu poprawy oznacza współpracę z wiarygodnymi partnerami posiadającymi doświadczenie i wiedzę. Dostępność danych pomaga zidentyfikować braki i opracować plan działania.

W sektorze logistycznym przekonujemy się, jak świadome decyzje przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i zwiększają efektywność operacyjną i ekonomiczną. Dobrym przykładem jest branża transportowa. Stocznie zaczęły stosować postanowienia paryskiego porozumienia klimatycznego i są liderami w zakresie nowych projektów. 71% nowych statków spełnia już warunki porozumienia paryskiego, przy czym 10% z nich może pochwalić się dwukrotnie wyższą efektywnością niż wymagana przez traktat (3.).
 

Wykorzystanie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w celu ułatwienia działań

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe kwestie, jak można zacząć formułować skuteczny plan działania w celu poprawy zrównoważonego rozwoju? Najlepszym początkiem jest ustalenie, jak obecne operacje łańcucha dostaw wypadają w porównaniu z tym, gdzie powinny się znaleźć, aby osiągnąć określone cele firmy. Zapewnienie dostępności właściwych danych, które zespoły mogą skutecznie interpretować, jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji.

Najskuteczniejszym podejściem zapewniającym pełną widoczność obszarów wymagających poprawy jest gromadzenie danych dotyczących emisji pochodzących z całego łańcucha dostaw, które są pozyskiwane z rzeczywistych danych operacyjnych. Ustalenia są następnie wprowadzane do specjalistycznych systemów sprawozdawczości, które wykorzystują dobrze zdefiniowane algorytmy do obliczania realistycznych wskaźników sukcesu. Dzięki temu zespoły zarządzające łańcuchami dostaw mogą analizować obszary wymagające poprawy, wyznaczać ambitne, ale realistyczne cele, aby spełnić założenia dotyczące redukcji oddziaływań. 

Dzięki uwzględnieniu wskaźników kosztów w systemach sprawozdawczych możemy zobaczyć, jak często w parze idą oszczędności finansowe i zmniejszenie emisji CO2. Doświadczony zintegrowany partner logistyczny może również wnieść świeże spojrzenie z zewnątrz. Na przykład, może on neutralnie zwrócić uwagę na umowy handlowe, które mogły zostać przeoczone w niezliczonych operacjach logistycznych lub na możliwości optymalizacji historycznych ustaleń dotyczących tras z fabryki do klienta.
 

Tworzenie kultury zrównoważonego rozwoju w Twoim łańcuchu dostaw

Skuteczna dostępność danych oznacza jasne wskazówki w zakresie bieżących obszarów wymagających poprawy, ale powinna również zapewniać bardziej strategiczną perspektywę planowania większych projektów, takich jak analiza systemów transportu lub portfolio dostawcy usług. W ten sposób można rozwiązać problem istotnych luk w strukturze emisji. 

Oprócz wdrażania projektów mających na celu intensyfikację zrównoważonego rozwoju w ramach istniejących operacji biznesowych, luki w śladzie węglowym można zniwelować poprzez udział w inicjatywach mających na celu offset emisji. Przyjęcie odpowiednich programów, które są zgodne z podstawowymi wartościami firmy, może poprawić reputację i zwiększyć lojalność wobec marki.

Współpraca z partnerem logistycznym, który może pozyskiwać i organizować odpowiednie projekty oznacza możliwość monitorowania śladu węglowego, opracowania praktycznego programu redukcji emisji i zapewnienia, że offset będzie konsekwentnie realizowany. Programy mogą obejmować zarówno ochronę lasów i sadzenie drzew, jak i inicjatywy na rzecz czystej energii w społecznościach na całym świecie.

Nie chodzi tu tylko o dostępność narzędzi i danych, ale również o współpracę z wiarygodnym partnerem, który umożliwi firmom przejście do bardziej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Dostawca zintegrowanego rozwiązania 4PL z odpowiednim doświadczeniem w optymalizacji zrównoważonego rozwoju może przynieść znaczną wartość. W tle codziennych operacji będzie działać kompetentny zespół, mierząc i analizując dane w celu zmniejszenia i zrównoważenia śladu węglowego. Jednocześnie firma może się nadal skupiać na swoim strategicznym rozwoju i korzyściach dla klientów.


Dowiedz się więcej o zrównoważonej logistyce?