Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Wazne dokumenty i formularze

Strona zawiera dokumenty i wzory formularzy niezbędne we współpracy z Kuehne+Nagel.

Ogólne warunki współpracy

Kuehne+Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem.

Modelowe Warunki Fiata

FIATA Model Rules

Seveso ZDR - postępowanie na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Spedycja drogowa - opłaty dodatkowe

Ubezpieczenie cargo

Certyfikaty jakościowe

Więcej o naszych atestach i certyfikatach znajdziesz tutaj.

Karta Rejestracji Usługodawcy Kuehne+Nagel

Jak wymawiamy nazwę Kuehne+Nagel?

Dane rejestrowe spółki

Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 14.868.550,00 zł. Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl.

Tradeshift

Pobierz tradeshift