Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Zarządzanie ryzykiem w logistyce towarów łatwo psujących się

Natasha Solano, dyrektor ds. rozwoju globalnej logistyki produktów szybkopsujących się w transporcie lotniczym, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat obsługi, przechowywania i transportu produktów spożywczych, wyzwań związanych z utrzymaniem ich bezpieczeństwa i integralności oraz sposobów zarządzania nieprzewidzianymi zagrożeniami.

Jeśli chodzi o świeżą lub mrożoną żywność, klienci oczekują produktów najwyższej jakości. W związku z rosnącymi oczekiwaniami, firmy są mocno skoncentrowane na utrzymaniu wysokiej jakości żywności – od źródła aż do odbiorcy końcowego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest rozpoznanie czynników, które zagrażają bezpieczeństwu produktów spożywczych. Natasha Solano rozwija temat.

Wyzwania dla towarów łatwo psujących się

W zarządzaniu logistyką produktów łatwo psujących się często słyszymy, że kluczem jest prewencja. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego tak jest?

W przypadku towarów łatwopsujących się problemu nie da się rozwiązać, gdy szkoda już powstała. Narażenie na niekorzystne czynniki, nawet przez kilka minut, może spowodować, że jakość żywności przepadnie nieodwracalnie, a produkt stanie się zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego też operatorzy logistyczni pracujący z towarami łatwo psującymi się muszą z wyprzedzeniem przewidywać zagrożenia i potencjalne wyzwania. 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest głównym problemem dzisiejszej branży transportu i logistyki produktów łatwo psujących się. Jakie są największe wyzwania związane z bezpiecznym przechowywaniem i dostarczaniem tych towarów?

 

1. Kontrola temperatury

Aby zachować świeżość i jakość, różne rodzaje produktów łatwo psujących się muszą być przechowywane w różnych temperaturach. Jeśli temperatury te nie są prawidłowo utrzymywane, istnieje duże ryzyko negatywnych skutków. Na przykład, jeśli czekolada nie będzie przechowywana w stałej temperaturze w trakcie transportu, pojawi się na niej „wykwit cukrowy” – białe plamki i straci ona swoją gładką konsystencję. Podobnie bakterie mogą uszkadzać produkty spożywcze przy wahaniach temperatury, co prowadzi do zwiększonego ryzyka chorób przenoszonych drogą pokarmową lub psucia się żywności.


2. Zanieczyszczenie zapachowe

Niektóre towary bardzo szybko wchłaniają zapachy innych produktów. Zanieczyszczenia zapachowe to nie tylko nieprzyjemny zapach – na przykład papryka ma przyjemny zapach, ale klienci nie chcieliby, aby ich maliny lub truskawki pachniały jak ona. Podobnie nie chcieliby mieszać zapachów dwóch produktów spożywczych o bardzo różnych woniach, takich jak kwiaty, czosnek czy ryby.


3. Skażenie krzyżowe

Skażenie krzyżowe ma miejsce, gdy bakterie lub wirusy z jednego produktu spożywczego zostają przeniesione na inny, w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu. Komplikuje to zarządzanie łańcuchem dostaw produktów łatwo psujących się, ponieważ operatorzy logistyczni nie zawsze mogą uniknąć jednoczesnego transportu wielu produktów spożywczych. Świadomość właściwych procesów pakowania i możliwie jak największego odseparowania od siebie różnych towarów ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania jakości żywności.


4. Czystość magazynu i zanieczyszczenia mechaniczne

Jeśli w magazynie nie jest utrzymywana czystość, produkty łatwopsujące się są narażone na ryzyko zanieczyszczenia mechanicznego, chemicznego lub bakteryjnego – wszystko, począwszy od drobin szkła po gryzonie/owady, zagraża bezpieczeństwu artykułów spożywczych. 


5. Brak wiedzy i/lub czasu

Jest to zdecydowanie najbardziej pomijane, ale i najpilniejsze wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zdarza się, że osoby zajmujące się towarami nie mają podstawowej wiedzy o postępowaniu produktami szybko psującymi się, lub brakuje im czasu na zastosowania bezpiecznych zasad pracy, co prowadzi do zwiększonego ryzyka zepsucia lub zanieczyszczenia. 


Fachowe ograniczanie ryzyka

Już wcześniej wspominałaś o braku wiedzy. Jak ważna jest edukacja osób, które zajmują się produktami łatwo psującymi się? Na czym polega ta edukacja? 

Jak już mówiłam, edukacja jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczących postępowania z takimi nietrwałymi produktami. Większość z wyzwań, o których mówiliśmy wcześniej, wynika z braku wiedzy lub czasu na wdrożenie odpowiednich procesów. Specjaliści od produktów łatwo psujących się muszą rozumieć każdy najdrobniejszy szczegół transportu tych wrażliwych towarów.

Edukacja w zakresie logistyki towarów łatwo psujących się obejmuje szkolenie personelu i ocenę wszystkich punktów krytycznych na trasie przejazdu, aby zapewnić im maksymalną ochronę. Prawidłowe procesy zapewniają czas na szybkie i skuteczne działanie. Na przykład, znormalizowane procesy Kuehne+Nagel, SOP i certyfikat FreshChain zapewniają bezpieczeństwo i minimalizują ryzyko dla produktów łatwo psujących się.

Jak specjalista ds. logistyki łatwo psujących się towarów wykorzysta swoją wiedzę w pracy z tymi towarami?

Logistyk z doświadczeniem w zakresie towarów łatwo psujących się ma wiedzę o wymaganej temperaturze i rodzajach opakowań dla każdego produktu z osobna. Na przykład w Kuehne+Nagel wykorzystują oni swoją wiedzę i doświadczenie w trzech obszernych dziedzinach:

Utrzymywanie temperatury 

Przechowywanie różnych produktów żywnościowych w odpowiedniej temperaturze i dokładanie wszelkich starań, aby utrzymać tę temperaturę przez cały czas transportu od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia.

Kontrola zanieczyszczeń

Zapewnienie czystości podczas obsługi, przechowywania i transportu produktów szybko psujących się, w tym utrzymanie magazynu i chłodni, prawidłowe usuwanie odpadów i zwalczanie szkodników.

Doradzanie klientowi w zakresie stosowania właściwych opakowań  

Zapewnienie odpowiedniego rodzaju opakowania dla każdego produktu zmniejsza ryzyko szkód z powodu nieprawidłowej temperatury i zanieczyszczenia. 

W jaki sposób czynniki takie jak przejrzystość i widoczność pomagają klientom? Jaki wpływ na ich działalność ma ścisła komunikacja?

Co, gdzie, kiedy i jak to ważne pytania dla wszystkich osób związanych z branżą produktów łatwo psujących się. Ponieważ w łańcuch dostaw zawsze zaangażowanych jest wiele podmiotów, istotne jest, aby wszyscy byli włączeni w proces, aby mogli łatwo planować działania. Możliwość monitorowania i kontrolowania przez klienta obiegu jego towarów pomaga zwiększyć widoczność i uniknąć nieprzewidzianych problemów.

Nasze zespoły logistyczne nie mają wpływu na temperatury panujące wewnątrz samolotu. W Kuehne+Nagel, aktywnie komunikujemy się z przewoźnikami, aby ściśle monitorować przesyłki na całej trasie przewozu. Pomaga nam to zapewnić, że produkty dotrą do naszych klientów i ich odbiorców w niepogorszonej jakości. 

Dowiedz się więcej o logistyce towarów łatwopsujących się: