Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zrównoważonego rozwoju za 2021 Kuehne+Nagel w Polsce. Opisuje on osiągnięcia i wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zobowiązania, strategię i podejście do zarządzania w naszej organizacji.

W cele zrównoważonego rozwoju jesteśmy zaangażowani jako firma i jako każdy pracownik z osobna. Wierzymy, że pomimo nie najłatwiejszego czasu, wspólnie możemy przyczynić się do intensyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Kuehne+Nagel wszelkie podejmowane działania koncentrują się głównie na ograniczaniu negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

Osiągnięcie celów środowiskowych jest naszym wspólnym przedsięwzięciem, w którym każdy pracownik odgrywa ważną rolę. Dlatego szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i lokalnej społeczności są dla nas szczególnie ważne.

W Polsce realizujemy założenia globalnej strategii zrównoważonego rozwoju oraz planujemy i realizujemy szereg inicjatyw, mających na celu wspieranie celów strategicznych na szczeblu ogólnokrajowym.

Oprócz działań związanych z bezpośrednim prowadzeniem działalności, Kuehne+Nagel wprowadza rozwiązania, mające na celu ograniczenie emisji CO2 z transportów naszych klientów m.in. poprzez: narzędzia cyfrowe, wspierające wybór serwisu z uwagi na pozostawiany ślad węglowy; inwestycje w zrównoważone paliwa i możliwość ich wykorzystania na wszystkich trasach. Wprowadzamy także alternatywne opcje transportowe dla wysoko emisyjnych połączeń, a także służymy doradztwem i analizom łańcuchów dostaw zarówno pod względem emisyjności, jak i efektywności.

Nasze cele są dostosowane do obszarów, które są dla nas bardzo ważne. Są to m.in.:

  • gospodarka odpadami i recykling,

  • zużywanie energii elektrycznej,

  • edukacja i zaangażowanie społeczności.

W każdym z tych obszarów wyróżniliśmy cele ilościowe i jakościowe, takie jak: zwiększenie otrzymywania faktur elektronicznych do 70%, ograniczanie zużycia papieru i folii w magazynach, zwiększenie współczynnika recyklingu oraz wspieranie tych aktywności poprzez organizację celowych zbiórek w duchu zero waste wraz z partnerami firmy.

Naszym celem na 2022 r. jest także zwiększenie współczynnika instalacji energooszczędnego oświetlenia LED do 92% i wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 100% oraz instalacji czujników ruchu i wody w obiektach zarządzanych przez Kuehne+Nagel. Koncentrujemy się także na emisyjności pojazdów, z których korzystają pracownicy, dlatego rok rocznie powiększamy flotę aut służbowych o samochody hybrydowe.

Małe kroki mają znaczenie. Każda, nawet drobna zmiana po skumulowaniu przynosi wielkie efekty. Wszystkie nasze starania mają jeden cel, aby dać możliwość przyszłym pokoleniom żyć w podobnej rzeczywistości do naszej. Wspólnie z pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi chcemy zmieniać świat na lepsze. Logistyka może być przyjazna dla klimatu, jeśli wszyscy będziemy działać odpowiedzialnie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który opisuje zaangażowanie Kuehne+Nagel w zrównoważony rozwój.