Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Raport CSR 2019 Kuehne+Nagel w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z raportem CSR 2019 firmy Kuehne+Nagel. Opisuje on nasze praktyki i standardy postępowania w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrównoważony rozwój ma wiele twarzy. Dla nas w Kuehne+Nagel oznacza przede wszystkim tworzenie kultury korporacyjnej opartej na zrównoważonym zachowaniu w każdym aspekcie naszej działalności.

Rozwój firmy Kuehne+Nagel jest silnie powiązany z naszym duchem innowacji. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii i zastosowaniu analityki danych jesteśmy w stanie tworzyć nowoczesne rozwiązania, które pomagają naszym Klientom optymalizować ich łańcuchy dostaw, jednocześnie przyczyniając się do realizacji ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mamy też świadomość, że nawet najbardziej wyrafinowane systemy informatyczne nie zastąpią kontaktu z człowiekiem, który jest oddany pracy i zależy mu na sumiennym wypełnianiu obowiązków, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Przywiązujemy dużą wagę do uczciwości naszych pracowników i dostawców, tworzymy podwaliny pod zrównoważoną kulturę pracy za pośrednictwem zarówno lokalnych, jak i globalnych projektów. Staramy się innowacyjnie zmieniać ich sposób myślenia, aby zwiększać świadomość w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, ekologii i etyki biznesowej. Odpowiednie motywowanie pracowników było zawsze, jest i pozostanie w przyszłości naszą naczelną zasadą, ponieważ wierzymy, że ich rozwój razem z firmą oraz praca zespołowa są głównymi
czynnikami decydującymi o sukcesie zarówno firmy, jak i tworzących ją ludzi.

W 2019 roku Kuehne+Nagel wdrożyło globalny program środowiskowy Net Zero Carbon. Firma za pośrednictwem tego projektu oferuje Klientom nie tylko narzędzia i gotowe rozwiązania serwisowe, ale zachęca także do zaangażowania się w ograniczenie emisji CO2 pochodzącej z transportu. Wierzymy, że wielkie rzeczy poprzedzone są małymi krokami, a perspektywa logistyki, która nie wpływa negatywnie na ludzi, naszą planetę i jej ekosystemy, dzięki Net Zero Carbon, jest całkowicie realna. 

Zapraszam do zapoznania się z raportem, który opisuje zaangażowanie Kuehne+Nagel w zrównoważony rozwój.

 

W raporcie CSR Kuehne+Nagel znajdą Państwo informacje o:

  • zrównoważonej strategii firmy, 
  • naszym podejściu do zarządzania,
  • działaniach podjętych na rzecz ochrony klimatu, w tym: zarządzanie energią, gospodarka odpadami i recykling, gospodarka wodna
  • wynikach badania, wskazującego najcenniejsze wartości dla naszego otoczenia,
  • programie etyki i zgodności Kuehne+Nagel
  • informacje o strategii ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i zarządzaniu gospodarką,
  • Nagrodach, wyróżnieniach oraz akcjach społecznych i inicjatywach z 2019 roku oraz wiele innych cennych informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu!