Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Raport - 'Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki'

Raport CSR to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Już po raz kolejny zostały w nim ujęte także nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju należą m.in. dobre praktyki z zakresu pracy, takie jak:

  • Współzawodnictwo w dziedzinie QSHE:

"Pod koniec roku w ramach konkursu „Liga Mistrzów” – współzawodnictwo w dziedzinie QSHE podsumowywana jest aktywność pracowników Kuehne+Nagel w propagowaniu zasad BHP. Oceniany jest sposób wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz sprzętu, a także organizacja pracy pracowników i ich wkład w poprawę bezpieczeństwa. Osoby wykazujące się największym zaangażowaniem są nagradzane."

  • Wyznaczenie specjalisty PRSES, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzeń magazynowych:

"W celu poprawy bezpieczeństwa w Kuehne+Nagel powstał specjalny dział ekspertów, którzy wdrażają innowacyjne pomysły dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników znajdujących się w magazynie. Wyznaczenie specjalisty PRSES, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzeń magazynowych oraz regałów pozwoliło na skoncentrowaniu się na zagadnieniach bezpieczeństwa."

  • Wspólne celebracje i spotkania budujące świadomość bezpiecznej i zdrowej pracy: 

"Strategia bezpieczeństwa pracy wpisana jest w globalny rozwój Kuehne+Nagel. Wszystkie oddziały w Polsce wdrażają program bezpieczeństwa pracy, organizując na swoim terenie Dzień Bezpieczeństwa Technicznego oraz Dzień Zdrowia. Firma również świętuje bezpieczeństwo poprzez celebrowanie liczby dni bez wypadków. Budowa świadomości bezpieczeństwa pracy, zapewnienie odpowiednich środków prewencyjnych oraz zaangażowanie pracowników w kreowanie bezpiecznego miejsca pracy przyczyniły się do osiągnięcia tego sukcesu."

  • Kalendarz QSHE:

"W ramach kalendarza QSHE kontynuowana jest organizacja Dni Bezpieczeństwa Technicznego, Dni Zdrowia oraz wydarzeń z okazji celebrowania dni bez wypadków w Kuehne+Nagel. Dzięki wieloletnim kompleksowym działaniom QSHE znacznie wzrosła świadomość wagi bezpiecznej pracy."

Przegląd pozwala dostrzec trendy i zmiany w zakresie CSR na przestrzeni lat.

Raport ten stanowi podsumowanie tego, jakie akcje zostały podjęte w minionym roku.  Do najpopularniejszych obszarów, podobnie jak w poprzednich edycjach, należą zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, środowisko oraz praktyki z zakresu pracy. Zachęcamy do pobrania raportu i odnalezienia innych dobrych praktyk Kuehne+Nagel w drodze do zrównoważonego rozwoju.