Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Co to jest kontener chłodniczy? Fakty i wymiary

Kontenery chłodnicze, zwane również kontenerami reefer, służą do przewozu towarów, które wymagają kontrolowanej temperatury podczas transportu. Kontenery te wyposażone są w agregat chłodniczy, który jest podłączony do zasilania na statku.

Co umieszcza się w kontenerach chłodniczych?

W kontenerze chłodniczym często przewożone są następujące towary: owoce i warzywa, mięso, ryby (świeże lub mrożone), mleko i produkty mleczne, kwiaty, farmaceutyki, soki i koncentraty oraz czekolada.

Dowiedz się więcej o różnych towarach wymagających transportu chłodniczego.
 


Jak działa kontener chłodniczy?

Charakterystyka kontenerów chłodniczych:

 • Ich zadaniem jest utrzymanie temperatury, wilgotności i atmosfery wewnątrz na stałym poziomie przez cały czas przewozu.
 • Można wyróżnić cztery parametry, które należy uwzględnić podczas transportu chłodniczego ładunków: temperatura, wentylacja, wilgotność i odwodnienie.
 • Temperatura: Wszystkie standardowe kontenery chłodnicze są przystosowane do utrzymywania temperatury w zakresie od +25°C do -25°C dla ładunków schłodzonych i zamrożonych. Pewien procent światowej floty chłodni jest w stanie utrzymać temperaturę do -35°C lub nawet niższą. Specjalne kontenery (super mroźnie) mogą utrzymać temperaturę do -70°C.
 • Wentylacja: W przypadku produktów schłodzonych przez cały czas przez ładunek musi przepływać powietrze w celu usunięcia ciepła i gazów. Dlatego stosowane skrzynki transportowe powinny mieć zapewnioną wentylację. W przypadku owoców i warzyw wymagana jest wentylacja świeżym powietrzem. W przypadku towarów mrożonych powietrze musi przepływać wokół ładunku. Pomiędzy ładunkiem, ścianami i samym ładunkiem nie mogą występować duże szczeliny. Ładunek powinien być ustawiany w blokach.
 • Wilgotność: Dla niektórych produktów korzystny jest niższy poziom wilgotności w powietrzu. Agregat chłodniczy ma funkcję osuszania, która może obniżyć poziom wilgoci w powietrzu. Chociaż niektóre nowsze agregaty mogą osiągać poziom 50%, standardem jest wilgotność względna (RH) pomiędzy 60% a 85%.
 • Odwodnienia: Służą one do uwalniania nadmiaru wody, która może gromadzić się wewnątrz kontenerów. Dodatkowo ich konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody lub owadów do wewnątrz.
 • Agregaty chłodnicze nie działają niezależnie, muszą być podłączone do źródła energii elektrycznej. Źródło to może znajdować się w bazie transportowej, terminalu, na pokładzie statku lub może je zapewnić agregat prądotwórczy.
   

Wewnątrz kontenera znajduje się sterownik mikroprocesorowy z elektronicznym rejestratorem temperatury. Urządzenie to przechowuje wszystkie dane, takie jak np. temperatura powietrza nawiewanego i powrotnego, aktywność odszraniania, czas włączenia i wyłączenia zasilania itp.

Aby rejestrować temperaturę ładunku w określonych dostawach, można wykorzystać sondy ładunkowe. Sondy te są przewodami z elementem reagującym na temperaturę przymocowanym do jednego końca. Kuehne+Nagel oferuje dodatkowe, niezależne od przewoźnika urządzenie monitorujące (przenośny rejestrator danych), które jest kompatybilne z naszymi systemami śledzenia. Zapewnia to ciągły podgląd danych dotyczących temperatury towaru.

Agregat chłodniczy służy do utrzymywania określonej temperatury, a nie do doprowadzania ładunku do żądanej temperatury. Przed załadunkiem ładunek musi być wstępnie schłodzony do wymaganej temperatury. Szczególnie w przypadku świeżych owoców i warzyw obniżenie temperatury do optymalnej temperatury transportu jest kluczowe dla zagwarantowania dobrej jakości i zapewnienia możliwie najlepszej trwałości produktów.


Wymiary i specyfikacje kontenerów chłodniczych

Uwaga: mimo iż kontenery chłodnicze są produkowane zgodnie z normami ISO, mogą występować niewielkie różnice w wymiarach i masie.

Reefer 20'

Długość wew. Szerokość wew. Wysokość wew. Szerokość drzwi Wysokość drzwi Ładowność Tara Maks. masa ładunku
17‘8“ 7‘5“ 7‘0“ 7‘5“ 7‘3“ 953 Cft 6,503 Lbs 60,627 Lbs
5.450 m 2.285 m 2.160 m 2.290 m 2.225 m 27 m³ 2,950 Kgs 27,500 Kgs

 

Reefer 40' HC (High cube)

Długość wew. Szerokość wew. Wysokość wew. Szerokość drzwi Wysokość drzwi Ładowność Tara Maks. masa ładunku
38‘0“ 7‘6“ 7‘1“ 7‘6“ 7‘5“ 2,366 Cft 10,141 Lbs 65,036 Lbs
11.590 m 2.285 m 2.400 m 2.290 m 2.250 m 67 m³ 4,600 Kgs 29,500 Kgs

Co to są nieaktywne kontenery chłodnicze?

Kontenery nieaktywne (NOR) to kontenery chłodnicze, które służą jako suche pojemniki po wyłączeniu agregatu chłodniczego na czas przewozu. Umożliwia to redystrybucję kontenerów chłodniczych z obszarów, gdzie występuje nadwyżka tego sprzętu, do obszarów, gdzie występuje jego niedobór. Pomaga to również wypełnić ładunkiem pustą przestrzeń na statku. Zwykle w tym przypadku stosuje się upusty cenowe, ponieważ przestrzeń ładunkowa w kontenerze chłodniczym jest mniejsza niż w kontenerze suchym, ze względu na miejsce zajmowane przez agregat. Nie wszystkie ładunki „suche” nadają się do przewozu w agregatach chłodniczych.

Dowiedz się więcej o transporcie w kontenerach chłodniczych

 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach logistyki chłodniczej
 • Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę realizując transport chłodniczy, tutaj.
 • Posłuchaj podcastów Logspresso, tutaj.