Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Transport w kontenerach chłodniczych

Towary wrażliwe na temperaturę są przewożone na duże odległości w kontenerach chłodniczych. Ten przegląd wyjaśnia, jak najlepiej transportować i postępować z różnymi towarami.

Zachowanie świeżości jest niezwykle ważne podczas transportu. Towary łatwopsujące się muszą być transportowane w optymalnych warunkach, aby mieć pewność, że dotrą na miejsce w odpowiednim stanie. Wszystkie standardowe kontenery chłodnicze są przystosowane do utrzymywania temperatury w zakresie od +25°C do -25°C dla ładunków schłodzonych i zamrożonych. Pewien procent światowej floty chłodni jest w stanie utrzymać temperaturę do -35°C lub nawet niższą. Specjalne kontenery (super mroźnie) mogą utrzymać temperaturę do -70°C.

Ładunki przewożone w kontenerach chłodniczych można ogólnie podzielić na towary schłodzone i zamrożone. Do tego dochodzą ładunki specjalne.


Towar schłodzony

Towary schłodzone to produkty, które muszą być transportowane w niskich temperaturach, powyżej temperatury zamarzania. Kontenery chłodnicze mogą automatycznie sterować chłodzeniem za pomocą czujnika powietrza nawiewanego. Są one w stanie wykryć i zmienić temperaturę.

Do towarów schłodzonych należą zazwyczaj: świeże owoce i warzywa (zwłaszcza banany i ananasy), świeże mięso i owoce morza, mleko i produkty mleczne, jaja, świeże soki, wyroby cukiernicze i kwiaty.

Owoce i warzywa po zbiorach nadal „żyją i oddychają”. Potrzebują one dostępu tlenu i w trakcie wzrostu uwalniają ciepło. Ponadto wytwarzają one gazy, takie jak dwutlenek węgla. Ten proces oddychania należy uwzględnić przy transporcie, gdyż ma on wpływ na produkt. Dlatego w przypadku „żywych” owoców i warzyw wymagana jest wentylacja świeżym powietrzem. Powietrze to musi równomiernie przepływać przez ładunek. Dlatego powietrze powinno mieć możliwość cyrkulacji przez opakowanie i nad produktem, aby odprowadzić ciepło powstające podczas dojrzewania, CO2 i C2H4 (etylen) i dostarczyć świeży tlen. Ilość powietrza zależy od poziomu oddychania rośliny i jej tolerancji na niższy poziom tlenu i wyższy poziom CO2 i etylenu. Kartony powinny być ułożone jeden na drugim z wyrównanymi otworami, aby powietrze mogło swobodnie krążyć przez cały ładunek. Należy usunąć wszelkie materiały, które mogą blokować przepływ powietrza. Gaz etylenowy jest naturalnym produktem ubocznym produktów łatwopsujących się, który może być wykorzystywany do kontrolowania procesu dojrzewania.

Tworzenie kontrolowanej atmosfery jest najbardziej zaawansowanym technologicznie sposobem na precyzyjne kontrolowanie składu atmosfery w kontenerze podczas całej jego podróży. Kontrolowana atmosfera może utrzymać świeżość produktów po zbiorach nawet dwa do trzech razy dłużej w porównaniu z innymi metodami. Technologia kontrolowanej atmosfery wykorzystuje systemy komputerowe do monitorowania i kontrolowania składu atmosfery w kontenerze.

Obróbka chłodnicza jest zabiegiem niszczącym muszki owocowe, larwy lub jaja. Odbywa się to poprzez utrzymywanie ładunku w niskiej temperaturze przez określony czas. Unika się w ten sposób stosowania środków chemicznych, a rozwiązanie to jest bardziej przyjazne dla środowiska.


Towar zamrożony

Pojęcie ładunek zamrożony dotyczy ogólnie towarów, które muszą być transportowane i przechowywane w temperaturze -20°C lub niższej. Niektóre produkty o wysokiej zawartości tłuszczu, jak np. lody, wymagają niższej temperatury. Należy pamiętać, że lokalne przepisy dotyczące temperatury transportu niektórych towarów mrożonych mogą się różnić.

Ładunki zamrożone powinny być układane blokowo. Między paletami lub opakowaniami nie powinno być przerw, a w opakowaniach nie powinno być otworów. Musi istnieć możliwość przepływu powietrza nad ładunkiem i odprowadzania ciepła, które mogło dostać się do kontenera chłodniczego. Wentylacja nie jest wymagana w przypadku towarów niereagujących, takich jak słodycze i farmaceutyki oraz wszelkich ładunków zamrożonych.

Do ładunków zamrożonych należą zazwyczaj: mrożone mięso i owoce morza, mrożone dania gotowe, mrożone koncentraty owocowe, mrożone owoce i warzywa oraz lody.
 


Ładunek specjalny

Towary te nie są produktami spożywczymi, ale wymagają ochrony przed zmianą temperatury i/lub wilgotności podczas transportu. Muszą być traktowane z najwyższą starannością. Obejmuje to na przykład produkty farmaceutyczne lub wyroby medyczne, wyroby tytoniowe, sprzęt filmowy i fotograficzny, chemikalia lub wrażliwe produkty przemysłowe.


 


Obsługa produktu: Chłodzenie wstępne i pakowanie

Niskie temperatury pomagają zachować świeżość żywności na dłużej. Podstawowym założeniem chłodzenia jest spowolnienie aktywności bakterii (które są obecne w każdej żywności). Głębokie mrożenie może całkowicie zatrzymać aktywność bakterii. Na okres trwałości produktów wpływa wiele czynników: od higieny i chłodzenia wstępnego po układanie i temperaturę przechowywania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe postępowanie z produktem.

  • Istotne jest odpowiednie wstępne schłodzenie towaru. Szybko odprowadza to ciepło z towarów i zmniejsza tempo utraty wody w przypadku wielu łatwo psujących się produktów.
  • Kiedy produkt jest już schłodzony lub zamrożony, musi być utrzymywany w tym stanie do momentu dotarcia do odbiorcy. Ten cykl dystrybucji nazywany jest łańcuchem chłodniczym. Towary schłodzone lub zamrożone muszą być wstępnie schłodzone do zalecanej temperatury przed załadunkiem do kontenera. 
  • Przerwy w zasilaniu elektrycznym podczas załadunku i rozładunku muszą być jak najkrótsze, aby uniknąć wahań temperatury. Oznacza to, że kontenery chłodnicze muszą być podłączane do sieci od razu po załadunku na statek i odłączane najpóźniej jak to możliwe podczas rozładunku.
  • W transporcie śródlądowym stosowane są agregaty prądotwórcze. Są to przenośne źródła zasilania, które wykorzystują silnik do wytwarzania energii elektrycznej.
  • Wewnętrzna cyrkulacja powietrza jest niezbędna do utrzymania zadanej temperatury w kontenerze chłodniczym. Dzięki temu powietrze jest stale kierowane nad przestrzeń ładunkową. Układanie ładunku musi zapewniać swobodny przepływ powietrza nad nim.
  • Każdy towar ma swój okres przydatności do spożycia oraz wymagania dotyczące temperatury, wentylacji, wilgotności i odwadniania, które zapewniają optymalne utrzymanie jakości podczas transportu. Mają one również różne wymagania dotyczące przepływu powietrza. Ma na to wpływ rodzaj opakowania, rodzaj wypełnienia i charakter samego produktu.
  • Aby wysłać towary w kontenerze chłodniczym, należy znać i sprawdzić ich odpowiednie wymagania przewozowe. Nasi eksperci ds. transportu chłodniczego na całym świecie służą pomocą w tym zakresie.

Dowiedz się więcej o kontenerach morskich: