Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Droga do dekarbonizacji sektora logistycznego

Jesteśmy zaangażowani na rzecz świadczenia przyjaznych dla środowiska i ekologicznych rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw. Jako pionierzy w branży wyznaczyliśmy sobie dwa istotne cele: po pierwsze, od 2020 r. będziemy kompensować bezpośrednie emisje CO2, którym nie można zapobiec. Po drugie, postanowiliśmy do 2030 r. proaktywnie zająć się sprawą śladu węglowego związanego z usługami transportowymi świadczonymi przez naszych dostawców – linie lotnicze, linie żeglugowe i firmy spedycyjne.

Wspólnie z naszymi partnerami inwestujemy w zrównoważone rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatu. Poprzez nasze zobowiązania, wytyczamy drogę do osiągnięcia celów naukowych dotyczących dekarbonizacji sektora logistycznego. Naszym celem jest stworzenie zdrowszej przyszłości dla wszystkich

Stefan Paul, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Troska o przyszłość naszej planety jest ważnym tematem, którym trzeba się dziś zająć z myślą o zapewnieniu lepszej przyszłości.

Zakwaszenie wód i globalne ocieplenie mają dramatyczny wpływ na naturalne ekosystemy i zagrażają życiu na Ziemi; chcemy to zmienić i musimy to zrobić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że branża logistyczna odpowiada za ok. 7% światowej emisji CO2. Jako branżowi liderzy zobowiązujemy się do ograniczenia tego odsetka.

Nasze kluczowe cele na drodze do neutralizacji CO2:

  • zadbanie o skuteczne zarządzanie emisją CO2 w całej działalności

  • oferowanie klientom rozwiązań przyjaznych dla środowiska

  • zlecanie usług logistycznych na podstawie kryteriów dotyczących ochrony środowiska

Nasze cele

Zajmujemy się kwestią redukcji CO2 we wszystkich naszych usługach transportowych i logistycznych na całym świecie. Nasz główny cel składa się z dwóch celów pośrednich:

  1. Osiągnięcie pełnej neutralności węglowej w naszej strefie bezpośredniego wpływu od 2020 r. (zakres 1 i 2 Protokołu GHG)

  2. Zmniejszenie emisji CO2 o 33% w odniesieniu do śladu węglowego naszych dostawców i klientów do 2030 r. (zakres 3 Protokołu GHG)

Oprócz własnej neutralności węglowej, chcemy zaoferować naszym klientom rozwiązanie umożliwiające ograniczanie emisji CO2 w ich łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie danych big data i analizy predykcyjnej, a także platform cyfrowych, aby wspierać wybór bardziej zrównoważonych połączeń transportowych i środków transportu.

W ramach naszych starań na rzecz redukcji emisji CO2 w transporcie uczestniczymy w inicjatywach:

Jak osiągniemy nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Nasza droga do neutralności węglowej obejmuje widoczność, ograniczanie i kompensowanie.

WIDOCZNOŚĆ: Podejmowanie bardziej przyjaznych środowisku decyzji dzięki lepszemu monitorowaniu emisji CO2 na każdym etapie łańcucha dostaw. Nasze platformy cyfrowe umożliwiają klientom optymalizowanie połączeń i wybieranie usług charakteryzujących się najniższą emisją CO2 w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Zapraszamy do skorzystania z naszego Kalkulatora CO2 lub naszej aplikacji seaexplorer w celu uzyskania dalszych informacji.

OGRANICZANIE: Po pierwsze, wypełniamy swoje zobowiązanie do ograniczania emisji CO2 za pośrednictwem programów szkoleniowych w celu przekazywania naszym zespołom wiedzy na temat środowiska naturalnego. Kolejnym elementem jest wprowadzanie energii odnawialnej oraz ograniczenie podróży służbowych i odpadów trafiających na składowiska.

KOMPENSOWANIE: Ograniczamy nasz ślad węglowy, inwestując w certyfikowane projekty naturalne, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Kompensowanie emisji dwutlenku węgla to powszechnie znany mechanizm umożliwiający bilansowanie niedającej się uniknąć emisji CO2 związanej z danym transportem Mechanizm ten będzie również dostępny dla naszych klientów.