Floating Contact Form Portlet

Asset Publisher

Important documents and forms

In this section you will find relevant documents and regulations which will assist you in your logistics processes while cooperating with Kuehne+Nagel.


General Terms & Conditions

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. exclusively transact business on the basis of the FIATA Model Rules for Freight Forwarding.

FIATA Model Rules

E-invoice

Seveso ZDR - procedure in the event of a serious industrial accident

Airfreight

Airgreight forms & documents are available in polish language only. Click to go to polish version.

Seafreight

Overland

Power of Attorney Letter / Letter of Empowerment - BREXIT

Most overland forms & documents are available in polish language only.

Click to go to polish version.

KN Sure

Quality certificates

  • ISO 14001:2008
  • OHSAS 18001:2007
  • AEO – F
  • TAPA A FSR
  • TAPA B TSR
  • GXP (Good X Practice) – Standard for Food Safety in Storage, Picking, Transport and Repacking
  • GDP (*X = Distribution) Standard for Pharma/Healthcare Products
  • WSK PN-N-19001:2006

Find out more about our certificates.

Service provider registration card

How do we pronounce Kuehne+Nagel?

Company registration data

Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 14.868.550,00 zł. Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl.

Tradeshift

Download tradeshift