Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Model bilansowania masy w transporcie. Czym jest Book&Claim?

Rozwiązanie Book&Claim dla biopaliw i insetting węglowy dla ciężarówek elektrycznych stanowi model praktyk zrównoważonego rozwoju, który może być adaptowany przez organizacje działające w różnych sektorach.

Model bilansowania masy w logistyce

Model Book& Claim (bilansowania masy) jest narzędziem, które umożliwia skalowalność wykorzystywania paliw niskoemisyjnych oraz aktywów transportowych w łańcuch wartości, a tym samym ułatwia dekarbonizację całego sektora transportu i logistyki.

Obecnie wysokie koszty ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie towarowym stanowią istotną barierę we wdrażaniu niskoemisyjnych paliw i usług transportowych w tym sektorze.

W modelu Book&Claim, dzięki zastosowaniu podejścia bazującego na współpracy, przy wdrażaniu i skalowaniu wymaganych rozwiązań wszyscy uczestnicy rynku logistycznego mogą budować i przyczyniać się do skali redukcji emisji w branży.

Model Book&Claim w logistyce może dotyczyć zarówno biopaliw, jak i pojazdów elektrycznych. Polega on na zużyciu biopaliw na niektórych konkretnych statkach, samolotach, ciężarówkach lub wykorzystaniu elektrycznych pojazdów ciężarowych i przydzieleniu oszczędności CO2e do określonych objętości ładunków danego klienta.

Dzięki temu firma może przewozić swoje towary w sposób bardziej zrównoważony, nie wykorzystując w rzeczywistości zrównoważonych rozwiązań oraz otrzymać poświadczenie redukcji emisji z transportu.


Rozwiązanie Book&Claim

Elastyczność modelu Book&Claim daje możliwość, by określoną ilość zrównoważonego paliwa „zarezerwować” w jednym miejscu i "spalić” w innym, które nie jest fizycznie powiązane z pierwotnym ładunkiem.

Dlaczego? Ponieważ obecnie operacyjnie nie jest możliwe zagwarantowanie, że przesyłki klientów będą transportowane z wykorzystaniem dokładnie tego paliwa, w dokładnie tym czasie, ponieważ nie wszystkie jednostki transportowe są technologicznie gotowe, aby spalać biopaliwo.

Ważną kwestią jest również to, aby nie generować dodatkowych emisji wynikających z transportu zrównoważonego paliwa z miejsca jego produkcji do miejsca tankowania, a następnie rozwozów do konkretnych jednostek.

Przykład modelu Book&Claim w transporcie

Klient wysyła ładunki z punktu A do punktu B, w dowolne miejsce na świecie. Wybrany środek transportu nadal korzysta ze zwykłego paliwa o odpowiednio wysokiej emisji CO2e. Obliczane są te emisje i zużyte paliwo na podstawie objętości ładunku, a równoważna ilość biopaliwa zostanie zakupiona w imieniu klienta w celu redukcji.

Zakupiona ilość biopaliwa zostanie fizycznie spalona na środku transportu, który może być zasilany biopaliwem.


Przykładem jest sytuacja, w której klient zleca transport lotniczy, np. z Hong Kongu do Frankfurtu.

  1. Kalkulujemy wartość generowanej emisji CO2 dla konkretnego połączenia.
  2. Zabezpieczamy odpowiednią ilość biopaliwa lotniczego (SAF).
  3. Biopaliwo jest przydzielane i spalane. W sytuacji, w której nie jest możliwe zatankowanie tego konkretnego samolotu SAF, wykorzystujemy inny lot, realizowany za pośrednictwem partnerskich linii lotniczej, którego miejsce wylotu jest zlokalizowane blisko fabryki produkcyjnej SAF (np. lotnisko Heathrow w Londynie). Dzięki temu unikamy emisji i kosztów transportu SAF na lotnisko, z którego wylatują towary klientów, którzy zdecydowali się na tę opcję.
  4. Litry SAF zostają przydzielone do określonego ładunku.
  5. Klient otrzymuje odpowiednią dokumentację redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Taka sama sytuacja może dotyczyć biopaliwa morskiego i drogowego. W zakresie HVO (hydrorafinowanego oleju roślinnego) Kuehne+Nagel wykorzystuje go na niektórych trasach w Europie.

Book&Claim jako model praktyk zrównoważonego rozwoju

Rozwiązanie Book&Claim dla biopaliw i insetting węglowy dla ciężarówek elektrycznych stanowi model praktyk zrównoważonego rozwoju, który może być adaptowany przez organizacje działające w różnych sektorach. Dzięki współpracy z partnerami możliwe jest osiągnięcie znaczących rezultatów i skuteczne przeciwdziałanie zmianie klimatu przy jednoczesnym dostosowaniu biznesu do wymogów legislacyjnych związanych z elementami ESG, a szczególnie z czynnikiem środowiskowym.