Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Biopaliwa w transporcie morskim, drogowym i lotniczym

Biopaliwa to skuteczny sposób na natychmiastową redukcję emisji CO2e w branży logistycznej. Dowiedz się więcej o tej alternatywnie dla paliw kopalnych. Z czego produkowane są biopaliwa? Jak to działa?

Biopaliwa w transporcie towarowym

Branża logistyczna stoi na czele innowacji, poszukując zrównoważonych rozwiązań w celu ograniczenia swojego wpływu na środowisko. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie biopaliw w transporcie drogowym, lotniczym i morskim, które stanowią obiecującą drogę do przekształcenia krajobrazu logistycznego.

Większość emisji CO2e z transportu pochodzi ze spalania paliw kopalnych.

Niezależnie od rodzaju transportu – lądowego, morskiego czy powietrznego – do napędzania statków, samolotów i ciężarówek potrzebne są silniki. Do zasilania tych silników zwykle używamy paliw kopalnych. Zawierają one węgiel i inne związki chemiczne, które normalnie nie wydostałyby się na powierzchnię Ziemi, a tym samym nie trafiłyby do naszej atmosfery powodując zmiany globalne. 

8-11% globalnych emisji gazów cieplarnianych

Warto zauważyć, że transport towarowy stanowi 8% globalnych emisji gazów cieplarnianych, a nawet do 11%, jeśli uwzględnimy operacje logistyczne w magazynach i w portach. Z rosnącymi gospodarkami w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej przewiduje się potrojenie globalnego popytu na transport towarowy do 2050 roku, co podwoi globalne emisje gazów cieplarnianych z transportu towarowego.

Do osiągnięcia celów klimatycznych świat pilnie potrzebuje czystych, odnawialnych źródeł energii.

Czym jest zrównoważone paliwo?

Zrównoważone paliwa mają prawie identyczne właściwości chemiczne i fizyczne jak paliwa konwencjonalne. Są obecnie najskuteczniejszym środkiem dla przemysłu, aby znacznie ograniczyć ślad węglowy z łańcuchów dostaw.

Zrównoważone paliwa są definiowane jako paliwa odnawialne lub pochodzące z odpadów, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. W Kuehne+Nagel oferujemy rozwiązanie w modelu Book&Claim dla biopaliw i insetting węglowy dla ciężarówek elektrycznych, które stanowi model praktyk zrównoważonego rozwoju, który może być adaptowany przez organizacje działające w różnych sektorach. 

Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) 

Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) rozróżnia dwa rodzaje zrównoważonych paliw: paliwa z biomasy i paliwa syntetyczne.

Paliwo z biomasy może być produkowane ze zużytego oleju do gotowania, odpadów komunalnych i pozostałości rolniczych. Ponieważ rodzaj wykorzystywanej biomasy nie jest dostępny w nieograniczonych ilościach, istnieje naturalny limit dostępności biopaliw. Dla sektora lotniczego oznacza to, że SAF nie będzie w stanie pokryć całego globalnego zapotrzebowania na paliwo.

Zrównoważone paliwa syntetyczne mogą wypełnić tę lukę. Wykorzystując energię odnawialną, są one wytwarzane z dwutlenku węgla z atmosfery i wody, które są powszechnie dostępnymi zasobami.

Biopaliwo morskie (SMF)

W transporcie morskim, który obecnie w 99% wykorzystuje paliwa kopalne, istnieje możliwość przejścia na biopaliwa (SMF). W przypadku zrównoważonego biopaliwa morskiego możliwe jest rozróżnienie między biopaliwem z zielonej energii elektrycznej, biomasy lub bioodpadów i gazu ziemnego. Obecnie na rynku dostępne są wyłącznie zrównoważone paliwa produkowane biologicznie. Alternatywami dla biopaliw w żegludze kontenerowej mogą być LNG, LPG, metanol, amoniak oraz wodór.

Biopaliwo drogowe

Biopaliwo drogowe wykorzystywane przez Kuehne+Nagel to HVO – hydrorafinowany olej roślinny. Jest on produkowany z różnych surowców odnawialnych. Proces produkcji tego paliwa obejmuje wykorzystanie olejów roślinnych, a nawet zużytych olejów spożywczych.

Gotowość branży logistycznej

Biopaliwa i paliwa syntetyczne są uważane za kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego celu branży, jakim jest zerowa emisja netto do 2050 roku.

Paliwa syntetyczne mogą być produkowane bez ograniczeń dostępności, unikając ograniczeń w dostawach biomasy i mogą zmniejszyć emisje nawet o 100%.

Ich zastosowanie w celu zmniejszenia emisji może stać się ważne również dlatego, że na przykład nowe technologie napędowe, takie jak samoloty elektryczne i wodorowe mogą nie być tak dostępne dla lotów długodystansowych, jak obecnie. 

Jednak produkcja syntetycznych biopaliw jest bardzo energochłonna i droższa w porównaniu z paliwami kopalnymi; prawdopodobnie również w perspektywie długoterminowej. Dlatego też wprowadzeniu SAF w lotnictwie i biopaliw w transporcie morskim muszą towarzyszyć środki mające na celu zwiększenie efektywności paliwowej. Paliwa syntetyczne nie są jeszcze produkowane przemysłowo i są dostępne jedynie w ilościach pilotażowych.

W transporcie morskim, kolejne paliwa niskoemisyjne takie jak amoniak i metanol są na zaawansowanym etapie rozwoju, a pierwsze statki napędzane metanolem są już zamawiane i eksploatowane. Jednak dostępność większych, w pełni neutralnych pod względem emisji CO2 kontenerowców, które mogłyby obsługiwać globalne trasy na większą skalę, jest wciąż odległa o 5-10 lat.

Zrównoważone paliwo a neutralność węglowa

Z technicznego punktu widzenia biopaliwa podczas spalania emitują taką samą ilość CO2 jak zwykłe paliwa. Jednak CO2 z biopaliwa jest biogenny i nie ma dodatkowego wpływu na globalne ocieplenie (tj. jest neutralny).

Zrównoważone paliwa, w tym zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), biopaliwo morskie (SMF) i hydrorafinowany olej roślinny w transporcie drogowym (HVO) mają na celu znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami. Jednak nie wszystkie zrównoważone paliwa są całkowicie neutralne pod względem emisji CO2.

Na przykład bio SAF nie jest całkowicie neutralne pod względem emisji CO2. Podczas produkcji, przetwarzania i transportu nadal generuje emisje CO2. Może jednak zmniejszyć emisje o 75% – 90% w zależności od składników bazowych bio SAF. Z drugiej strony, syntetyczne paliwo SAF, które jest również rodzajem zrównoważonego paliwa lotniczego, może ograniczyć emisje do prawie 100%. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odnawialnej energii elektrycznej, wody i dwutlenku węgla (CO2) jako surowców do produkcji.

Ważne jest jednak zauważenie, że nawet jeśli paliwo jest produkowane w sposób zrównoważony i ma potencjał do znacznego zmniejszenia emisji CO2, jego całkowita neutralność węglowa zależy od wielu czynników, takich jak metoda produkcji, źródło surowców i proces transportu.

Ile zrównoważonego paliwa można wlać do samolotu, statku lub ciężarówki?

Samolot

Teoretycznie możliwe byłoby latanie samolotem w 100% na SAF. Przeprowadzono kilka lotów testowych, a nowsze modele silników mogą działają tylko z SAF. Jednak przepisy ICAO dopuszczają maksymalną mieszankę do 50% SAF. Nie oznacza to, że nadawcy nie mogą zdecydować się na użycie 100% SAF w swoich przesyłkach. W Kuehne+Nagel działamy zgodnie z modelem bilansowania masy, który jest powszechną praktyką mającą na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw i unikanie emisji z ich transportu do konkretnych samolotów. W tym modelu, SAF nie jest fizycznie transportowane na konkretne lotnisko i tankowane do konkretnego samolotu, w którym przewożone są ładunki klienta inwestującego w ten rodzaj paliwa. Zamiast tego trafia na lotniska w pobliżu zakładów produkcyjnych SAF. W ten sposób klient realizujący dostawę swoich towarów z miejsca, w którego pobliżu nie ma zakładu SAF, może powiązać ze swoim ładunkiem zużyte ilości SAF na innej trasie handlowej i otrzymać certyfikat redukcji emisji.

Statek

W transporcie morskim biopaliwa są zwykle mieszane z paliwami konwencjonalnymi w ilości do 30%. Teoretycznie możliwe jest zasilanie silników okrętowych w 100% biopaliwem. Istnieją próby przeprowadzone przez Canada Steamship Line, które ukończyły prawie 30 000 godzin pracy z biopaliwami B100 / drugiej generacji (na bazie odpadów) bez modyfikacji silnika. Zgodnie z tym samym modelem, co w transporcie lotniczym, Kuehne+Nagel oferuje przypisanie w pełni identyfikowalnych biopaliw do ładunku wysyłanego na zwykłym statku napędzanym nieodnawialną energią.

Ciężarówki

W przypadku samochodów ciężarowych postrzegamy hydrorafinowany olej roślinny (HVO) jako strategiczną technologię pomostową, na którą popyt wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat. Jest to paliwo przeznaczone do transportu długodystansowego, oferujące do 90% redukcji emisji CO2 i jest już stosowane w naszej flocie ciężarówek przez przewoźników na wybranych trasach w Europie.

Ponadto samochody ciężarowe mogą być w 100% zasilane paliwem HVO, które może być dodawane bezpośrednio do ciężarówki bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji i bez znacznego obniżania osiągów pojazdu. HVO ma również tę dodatkową elastyczność, że może być traktowany jako alternatywa dla kopalnego oleju napędowego bez konieczności czyszczenia istniejących zapasów oleju. Na przykład trasa o średniej długości 3700 km w obie strony wymaga tylko jednego tankowania na początku.

Zalety biopaliw w logistyce

  • Biopaliwa emitują mniej gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami kopalnymi, co czyni je istotnym rozwiązaniem w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju już dziś.
  • Oprócz redukcji emisji, biopaliwa oferują szereg korzyści dla środowiska, w tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszą zależność od ograniczonych zasobów paliw kopalnych.
  • Biopaliwa są wydajne operacyjnie, ponieważ są kompatybilne z istniejącą infrastrukturą transportową.
  • Wykorzystanie biopaliw umożliwia firmom dostosowanie się do wymogów regulacyjnych ESG oraz wykazanie zgodności ze standardami branżowymi i tym samym pozwala redukować emisje z transportu.

W miarę jak globalna branża logistyczna przechodzi w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, integracja biopaliw staje się kluczową strategią redukcji emisji dwutlenku węgla, poprawy efektywności środowiskowej i zwiększenia wydajności operacyjnej.

Biopaliwa mogą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu logistycznego w nadchodzących latach. Przyjmując innowacje i zrównoważone praktyki, branża może utorować drogę do bardziej ekologicznej i odpornej przyszłości logistyki na całym świecie.


Rozpocznij transport z wykorzystaniem biopaliw już dziś.

Zapraszamy do kontaktu.