Asset Publisher

Important documents and forms

In this section you will find relevant documents and regulations which will assist you in your logistics processes while cooperating with Kuehne+Nagel.


General Terms & Conditions

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. exclusively transact business on the basis of the FIATA Model Rules for Freight Forwarding.

FIATA Model Rules

E-invoice

Seveso ZDR - postępowanie na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Airfreight

Airgreight forms & documents are available in polish language only. Click to go to polish version.

Seafreight

Seafreight forms & documents are available in polish language only. Click to go to polish version.

Overland

Power of Attorney Letter / Letter of Empowerment - BREXIT

Most overland forms & documents are available in polish language only.

Click to go to polish version.

Claims

KN Sure

Quality certificates

  • ISO 14001:2008
  • OHSAS 18001:2007
  • AEO – F
  • TAPA A FSR
  • TAPA B TSR
  • GXP (Good X Practice) – Standard for Food Safety in Storage, Picking, Transport and Repacking
  • GDP (*X = Distribution) Standard for Pharma/Healthcare Products
  • WSK PN-N-19001:2006

Find out more about our certificates.

Service provider registration card

How do we pronounce Kuehne+Nagel?

Company registration data

Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 14.868.550,00 zł. Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl.

Tradeshift

Download tradeshift