Ogólne warunki współpracy

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem.

Wybierz rodzaj transportu

Poniżej znajdują się dokumenty odpowiednie dla każdego rodzaju transportu.

Spedycja lotnicza

 • Incoterms >>
 • Ogólnie warunki spedycji lotniczej >>
 • Zlecenie jednorazowe >>
 • Zlecenie ogólne >>

Spedycja morska

 • Incoterms >>
 • Ogólne warunki spedycji morskiej >>
 • Zlecenie spedycyjne ogólne >>
 • Zlecenie spedycyjne jednorazowe >>
 • Oświadczenie eksportera/importera >>
 • Rodzaje i wymiary kontenerów >>
 • Warunki i opłaty dodatkowe dla przesyłek LCL >>

Spedycja drogowa

 • Drogowe zlecenie spedycyjne:

  • wersja polska >>
  • wersja angielska >>

 • Kalkulator wagi przeliczeniowej >>
 • Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego >>
 • Ogólne warunki świadczenia usług spedycji drogowej >>
 • Regulamin składania zleceń drogą elektroniczną >>
 • Kodeks Postępowania Kontrahenta Kuehne + Nagel >>
 • Instrukcja tworzenia szablonów zlecenia w KN Login >>
 • Wniosek dotyczący składania zleceń drogą elektroniczną za pomocą systemu KN Login

Spedycja drogowa - opłaty dodatkowe

Reklamacje

 • Zgłoszenie reklamacyjne EN >>
 • Zgłoszenie reklamacyjne PL >>

Inne

Ubezpieczenie cargo

 • Ubezpieczenie cargo >>
 • KN Sure - warunki >>
 • Awaria wspólna >>

Certyfikaty jakościowe

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2008
 • OHSAS 18001:2007
 • AEO – F
 • TAPA A FSR
 • TAPA B TSR
 • GXP (Good X Practice) – Standard for Food Safety in Storage, Picking, Transport and Repacking
 • GDP (*X = Distribution) Standard for Pharma/Healthcare Products
 • WSK PN-N-19001:2006
 • Postępowanie w przypadku awarii przemysłowej

Certyfikaty i atesty Kuehne + Nagel dostępne do wglądu znajdują się tutaj.

Karta Rejestracji Usługodawcy Kuehne + Nagel

Karta Rejestracji Usługodawcy >>>

Jak wymawiamy nazwę Kuehne + Nagel?

Dane rejestrowe spółki

Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 14.868.550,00 zł. Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl.

Tradeshift

Oświadczenie Tradeshift >>