Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Webinary

Zachęcamy do zapoznania się z webinarami Kuehne+Nagel w języku polskim. Prezentujemy w nich aktualne zmiany na rynku logistycznym oraz poruszamy istotne zagadnienia dotyczące najważniejszych tematów logistycznych.

Zasady bezpiecznego przewozu towarów

Poprawne zrozumienie zagrożeń i stosowanie zasad bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń w transporcie. Podczas webinarium omówimy zagrożenia w transporcie drogowym, międzynarodowe inicjatywy i standardy związane z bezpieczeństwem w logistyce, wymogi dotyczące bezpieczeństwa transportu, istotę codziennej świadomości bezpieczeństwa oraz ocenę ryzyka w naszej firmie. Spotkanie poprowadził Robert Ignaszewski, National Security Manager w Kuehne+Nagel. 


Raportowanie ESG – wpływ zmian legislacyjnych na biznes

W nadchodzących latach europejską legislację czekają znaczące zmiany w kontekście raportowania ESG. Decydująca dla tego procesu jest obecna dekada, w której wszyscy stanowimy integralną część tej transformacji. Zapraszamy do zapoznania się z webinarium, podczas którego Marta Papierniak, Sustainability Manager w polskim oddziale Kuehne+Nagel, przybliżyła temat zmian legislacyjnych i ich wpływu na prowadzenie biznesu. Podczas spotkania zostały omówione: cele Unii Europejskiej, wchodzące w życie i planowane zmiany legislacyjne, odpowiedzialność dużych firm, rola MŚP w raportowaniu oraz droga do dekarbonizacji w łańcuchu dostaw.


Transport towarów niebezpiecznych drogą powietrzną – nowe wymagania dla nadawców i operatorów

Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r., obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych. Podczas webinarium omówiliśmy najważniejsze zmiany dot. obsługi przesyłek niebezpiecznych w transporcie lotniczym, zakres odpowiedzialności nadawców wg treści ustawy oraz wykaz naruszeń i obowiązki uczestników procesu obsługi DGR w transporcie powietrznym. Webinarium było prowadzone przez partnera Kuehne+Nagel, firmę SafeCargo. Podczas sesji Q&A prelegenci odpowiadali na pytania uczestników (zobacz odpowiedzi).


Logistyka towarów niebezpiecznych

Logistyka towarów niebezpiecznych jest szczególnie wymagająca, ponieważ wiele czynników ma wpływ na właściwą, a przede bezpieczną organizację zarówno transportu, jak i składowania ładunków. Jak prawidłowo organizować taki rodzaj transportu?

Obejrzyj webinar  


Prawo i ubezpieczenia w spedycji

Gubisz się w zawiłej terminologii prawnej branży TSL? Wiesz, czym jest OPWS, ale chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed szkodą i dlaczego warto korzystać z ubezpieczenia cargo

Obejrzyj webinar


Incoterms 2020

W 2020 roku weszła w życie nowa edycja warunków handlowych - Incoterms 2020. Aby nie narażać firmy na konsekwencje finansowe bardzo ważne jest właściwe stosowanie reguł Incoterms i ich poprawna interpretacja. Nieważne czy na co dzień wykorzystujesz warunki handlowe Incoterms, czy też nie – webinary dotyczące grup C, D i E Incoterms są dla Ciebie.

Obejrzyj webinar  


Transport lotniczy środków ochrony osobistej z Chin

W pierwszym kwartale 2020 roku liczba zapytań o transport środków ochrony osobistej zarówno do Polski, jak i do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej była kilkukrotnie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kluczową rolę odegrał transport lotniczy środków ochrony osobistej z Chin.

Obejrzyj webinar  


  Pociąg z Chin. Nowe rozwiązania kolejowe 2020

W związku z nowymi możliwościami kolejowymi 2020 roku i rosnącym zainteresowaniem spedycją kolejową, Kuehne+Nagel przygotowało webinar, podczas którego omówione zostały  najważniejsze kwestie związane z transportem towarów z Chin drogą kolejową.

Obejrzyj webinar  


Sprawdź kalendarz nadchodzących webinarów.