Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Back Webinar: IMO 2020

Content available in Polish only.

Od 1 stycznia 2020 roku limit emisji tlenków siarki dla statków operujących poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji, zostanie zmniejszony do 0,50% m/m, podczas gdy aktualnie stanowi on 3,50 % m/m. Oznacza to, że od 2020 roku wszystkie statki transportowe będą zobligowane do redukcji emisji tlenków siarki o 85%.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie na całym świecie w sektorze paliw wykorzystywanych na otwartym morzu. Nowe wymagania IMO będą miały wpływ szczególnie na operatorów statków, rafinerie oraz na międzynarodowe rynki ropy naftowej. 

7 listopada 2019 odbył się webinar IMO 2020, podczas którego omówiliśmy:

  • Czym jest IMO 2020 i jaki wpływ będzie miało na nas wszystkich?
  • Jakie wyzwania wynikają z wdrożenia nowej regulacji?
  • Jakie będę skutki i ryzyka związane z rozporządzeniem?

Obejrzyj webinar IMO 2020 tutaj.

Sprawdź kalendarz nadchodzących webinarów.