Wydawca treści

Net Zero Carbon

Jesteśmy zaangażowani na rzecz świadczenia przyjaznych dla środowiska i ekologicznych rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw. Jako pionierzy w branży wyznaczyliśmy sobie dwa istotne cele: po pierwsze, od 2020 r. będziemy kompensować bezpośrednie emisje CO2, którym nie można zapobiec. Po drugie, postanowiliśmy do 2030 r. proaktywnie zająć się sprawą śladu węglowego związanego z usługami transportowymi świadczonymi przez naszych dostawców – linie lotnicze, linie żeglugowe i firmy spedycyjne.

Konsumenci napędzają zmianę, a firmy ją realizują. Dlatego w Kuehne+Nagel zrównoważony rozwój jest podstawą naszego zaangażowania.

Dr. Detlef Trefzger, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Troska o przyszłość naszej planety jest ważnym tematem, którym trzeba się dziś zająć z myślą o zapewnieniu lepszej przyszłości.

Zakwaszenie wód i globalne ocieplenie mają dramatyczny wpływ na naturalne ekosystemy i zagrażają życiu na Ziemi; chcemy to zmienić i musimy to zrobić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że branża logistyczna odpowiada za ok. 7% światowej emisji CO2. Jako branżowi liderzy zobowiązujemy się do ograniczenia tego odsetka za sprawą naszego programu Net Zero Carbon.

 

 

 

Nasze kluczowe cele na drodze do neutralizacji CO2:

  • zadbanie o skuteczne zarządzanie emisją CO2 w całej działalności

  • oferowanie klientom rozwiązań przyjaznych dla środowiska

  • zlecanie usług logistycznych na podstawie kryteriów dotyczących ochrony środowiska

Nasze cele

Zajmujemy się kwestią redukcji CO2 we wszystkich naszych usługach transportowych i logistycznych na całym świecie. Nasz główny cel składa się z dwóch celów pośrednich:

  1. Osiągnięcie pełnej neutralności węglowej w naszej strefie bezpośredniego wpływu od 2020 r. (zakres 1 i 2 Protokołu GHG)

  2. Osiągnięcie neutralności węglowej w odniesieniu do śladu węglowego naszych dostawców i klientów do 2030 r. (zakres 3 Protokołu GHG)

Oprócz własnej neutralności węglowej, chcemy zaoferować naszym klientom rozwiązanie umożliwiające ograniczanie emisji CO2 w ich łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie danych big data i analizy predykcyjnej, a także platform cyfrowych, aby wspierać wybór bardziej zrównoważonych połączeń transportowych i środków transportu.

 

W ramach naszych starań na rzecz redukcji emisji CO2 w transporcie uczestniczymy w inicjatywach:

Jak osiągniemy nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Nasza droga do neutralności węglowej obejmuje widoczność, ograniczanie i kompensowanie.

WIDOCZNOŚĆ: Podejmowanie bardziej przyjaznych środowisku decyzji dzięki lepszemu monitorowaniu emisji CO2 na każdym etapie łańcucha dostaw. Nasze platformy cyfrowe umożliwiają klientom optymalizowanie połączeń i wybieranie usług charakteryzujących się najniższą emisją CO2 w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Zapraszamy do skorzystania z naszego Kalkulatora CO2 lub naszej aplikacji seaexplorer w celu uzyskania dalszych informacji.

OGRANICZANIE: Po pierwsze, wypełniamy swoje zobowiązanie do ograniczania emisji CO2 za pośrednictwem programów szkoleniowych w celu przekazywania naszym zespołom wiedzy na temat środowiska naturalnego. Kolejnym elementem jest wprowadzanie energii odnawialnej oraz ograniczenie podróży służbowych i odpadów trafiających na składowiska.

KOMPENSOWANIE: Ograniczamy nasz ślad węglowy, inwestując w certyfikowane projekty naturalne, które wspierają realizację celów Sustainable Development Goals (SDG). Kompensowanie emisji dwutlenku węgla to powszechnie znany mechanizm umożliwiający bilansowanie niedającej się uniknąć emisji CO2 związanej z danym transportem Mechanizm ten będzie również dostępny dla naszych klientów.

Dowiedz się więcej na temat kompensowania oraz naszych projektów na rzecz środowiska naturalnego. W dziale aktualności znajdziesz najnowsze komunikaty prasowe poświęcone programowi Net Zero Carbon.