Jeśli opłaty za transport lotniczy przesyłek  w dalekie miejsca są dla Państwa zbyt wysokie, a potrzebna jest szybsza metoda transportu niż statek, proszę wziąć pod uwagę zrównoważone połączenie tych dwóch metod.

Transport morsko-lotniczy łączy w sobie oszczędność transportu morskiego z szybkością transportu lotniczego, stanowiąc dla Państwa korzystne finansowo rozwiązanie. To połączenie środków transportu umożliwia przesłanie towarów z Azji do Europy, Ameryki Północnej  i Południowej lub Afryki w ciągu 2-3 tygodni.

Jeśli Państwa towary wymagają optymalnej stawki, a ich przewóz nie jest bardzo pilny, proszę rozważyć korzyści wynikające z połączenia transportu morskiego z lotniczym oferowanego przez Kuehne + Nagel. Może to być idealnym rozwiązaniem.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt.

Transport morsko - lotniczy

Mogą Państwo sprawdzić status przesyłki  w sieci dostaw poprzez KN Login - internetowe narzędzie monitorowania Kuehne + Nagel, działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
KN Login, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zapewnia dostęp do dokładnych danych dotyczących historii i oczekiwanych wysyłek oraz faktur handlowych i specyfikacji.