Wydawca treści

Powrót Rosnące możliwości transportu intermodalnego w Polsce

Duże inwestycje w polskich portach, funkcjonowanie Nowego Jedwabnego Szlaku oraz rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z optymalizacją ruchu drogowego zwiastują ogromne możliwości dla branży transportowej w Polsce. Ponadto planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie potężnym impulsem dla rozwoju całej polskiej gospodarki.

Polska jest miejscem skrzyżowań dwóch głównych szlaków komunikacyjnych Europy z północy na południe i z zachodu na wschód. Niezależnie od rodzaju transportu wozimy ogromne ilości towarów za granicę.

Realizacja tak dużej inwestycji wymaga gruntownego rozplanowania wszystkich ogniw składających się na cały proces oraz daje możliwość wdrożenia nowych technologii, a tym samym zwiększenia mocy produkcyjnych. Powstanie CPK pomoże w zwiększeniu wolumenu na przesyłki lotnicze cargo i otworzy możliwości przekierowania towarów na tory. Ma być on nowym hubem Polskich Linii Lotniczych LOT.

Integralną częścią portu ma być stworzenie całej sieci kolei umiarkowanie dużych prędkości i połączenie ze sobą najważniejszych węzłów przepływu towarów.

Położenie CPK w centrum Polski ma strategiczne znaczenie również dla transportu z portów nadmorskich i Małaszewicz. Uruchomienie portu zwiększy drożność na szlakach i umożliwi przesył towarów z niemal każdego punktu dystrybucyjnego. 

Na polskim rynku logistyka intermodalna nabiera coraz większego znaczenia. Spowodowane jest to znaczącym wzrostem wolumenu przewożonych ładunków, między innymi także pomiędzy Europą a Chinami. Wykorzystanie komponentu kolejowego na przykładzie trasy Europa - Chiny pozwoli skrócić o 50% czas tranzytu w porównaniu do transportu morskiego i zmniejszy koszty o 70% w porównaniu z transportem lotniczym. W tak dynamicznie zmieniającej się współczesności, technologia gra główną rolę i wspiera innowacyjne rozwiązania, które warto wdrażać i w nie inwestować. Szyta na miarę współczesności inwestycja w przemysł kolejowy z pewnością usprawni transport, skróci czas realizacji transportu, zapewniając pewne harmonogramy i ustabilizuje ceny transportu.

Synergia komponentu kolejowego z lotniczym pomoże w jeszcze większym stopniu zoptymalizować łańcuchy dostaw.

Rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu intermodalnego w Polsce jest strategią bardzo korzystną z punktu widzenia logistycznego i biznesowego, ale również wspieraną przez ustawodawstwo unijne, realizując cele Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska.

W zakresie przewozów intermodalnych oferujemy kompleksowe i zintegrowane rozwiązania logistyczne. W związku z łatwym dostępem do hubów przeładunkowych najczęściej łączymy transport morski z kolejowym. Przewóz ładunków w kontenerach to oszczędność czasu, pieniędzy oraz mniejsze ryzyko uszkodzenia przesyłek. Usługi intermodalne pozwalają nam dopasować transport do każdych potrzeb oraz oferować Klientom pełną logistykę i zapewnić efektywną dystrybucję towaru od producenta do Klienta końcowego.