Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Projekt ŚFUP: transport komór sokowych

Wiosną 2023 r. zespół logistyki projektów Kuehne+Nagel z powodzeniem przetransportował cztery komory sokowe wykorzystywane w przemyśle cukierniczym. Ładunek o masie całkowitej 95 ton został odebrany w Świdnicy i bezpiecznie przetransportowany do miejsca docelowego w Opalenicy.

Klient:

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych (ŚFUP)

Branża:

Przemysł

Rozwiązanie:

Transport ciężki i drogowy


  • Usługi projektowe, w tym przegląd i analiza trasy przejazdu
  • Wybór ciężarówek zgodnie z wymaganiami technicznymi ładunku i transportu
  • Zapewnienie systemu zarządzania BHP z podwykonawcami i klientem
  • Transport drogowy do miejsca przeznaczenia

Transport odbył się w maju 2023 roku. Aby zagwarantować bezpieczną i sprawną realizację, zespół logistyki projektów Kuehne+Nagel współpracował ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, zapewniając wsparcie techniczne i wiedzę specjalistyczną w zakresie wymagań dotyczących transportu drogowego.

Na podstawie wymagań dotyczących ładunku, zespół techniczny Kuehne+Nagel przeprowadził objazd optymalnej trasy, ponieważ zarówno szerokość, jak i wysokość ładunków przekraczały standardowe rozmiary. Transport został przeprowadzony wraz ze specjalnie oznakowanym konwojem z udziałem pilotów, którzy bezpośrednio nadzorowali ruch i zapewniali bezpieczeństwo innych pojazdów na drodze. Dzięki doskonałej współpracy i dokładnemu planowaniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, transport został przeprowadzony sprawnie, a ładunek został bezpiecznie dostarczony do miejsca przeznaczenia w Opalenicy.