Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Transport urządzeń wiertniczych

Kuehne+Nagel przygotowało rozwiązania transportowe urządzeń wiertniczych dla EXALO Drilling SA.

Klient:

Exalo Drilling SA

Branża:

Sektor przemysłowy

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań na miarę potrzeb klienta, obejmujące szeroki zakres usług.


Wyzwania: EXALO Drilling SA wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego poszukiwał dostawcy rozwiązań logistycznych, wiarygodnego i o wysokiej jakości serwisu, który cechuje się elastycznością, proaktywnością oraz gotowością do działania w zmiennym środowisku. Poszukiwano usługodawcy który zapewni transparentność działania oraz szybkość reakcji.


EXALO Drilling SA to firma powstała w 2012 roku, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. EXALO Drilling SA to również przeszło 70 lat międzynarodowego doświadczenia z ponad 25 krajów na 3 kontynentach. W lutym 2013 roku pięć działających niezależnie firm wiertniczoserwisowych z Grupy PGNiG zakończyło formalno-prawny etap konsolidacji i połączyło swoje siły tworząc jeden podmiot: EXALO Drilling.

EXALO Drilling SA jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora wierceń lądowych. Ciągle modernizowana flota 45 urządzeń wiertniczych, pozwala na wykonywanie odwiertów nawet do głębokości 8000 m. 

W 2015 firma EXALO Drilling SA wygrała kontrakt na realizację usług wiertniczych i wsparcie eksploatacyjne na terenie Pakistanu.

W tym celu firma szukała współpracy z międzynarodowym dostawcą usług logistycznych, aby przetransportować urządzenia wiertniczego Drillmec do Pakistanu z różnych lokalizacji na świecie. Idealny partner logistyczny musiał zapewnić odpowiednią umiejętność skoordynowania działań z różnych części świata oraz rozwiązań, w odpowiednim czasie, na trudnym kierunku handlowym. W drodze przetargu EXALO Drilling SA wybrał ofertę logistyczną firmy Kuehne+Nagel Polska.

Terminowość oraz wysoka skuteczność działań Kuehne+Nagel wpasowuje się doskonale w wartości wyznawane przez EXALO Drilling. Dbając o komfort obsługi naszych klientów zależało nam na sprawdzonej i rzetelnej współpracy, dlatego też profesjonalizm, jaki reprezentuje sobą Kuehne+Nagel Polska nie tylko przyczynił się do znacznego zmniejszenia kosztów, ale również do sprawnej i szybkiej obsługi handlowej.”

EXALO Drilling

Kuehne+Nagel spełniła wysokie wymagania EXALO Drilling SA - zaprojektowała i wdrożyła rozwiązania globalne, które miały za cel mobilizację wiertni w jednym punkcie na świecie – w Pakistanie. W tym celu firma zapewniła jeden punkt kontaktowy, który koordynował cały projekt oraz kontaktował się z wyznaczonymi specjalistami w poszczególnych punktach wysyłki ładunku.

Największym punktem wysyłki było zorganizowanie i przeprowadzenie czarteru statku na trasie Polska – Pakistan, który wymagał dużej synchronizacji wszystkich zainteresowanych stron (terminal portowy / Kuehne+Nagel, armator, nadawca). Ważne także było skrupulatne podejście do dodatkowych czynności związanych z ładunkiem – istotne było prawidłowe przygotowanie ładunku i dokumentacji do odprawy, koordynacja i monitoring dowozów poszczególnych części wiertni do portu, przygotowanie zezwoleń na transport.

Inne czynności, takie jak organizacja, koordynacja i nadzór nad przeładunkami na placu i w relacji plac – burta, wykonanie pełnej dokumentacji operacji oraz zapewnienie kompleksowego doradztwa były równie ważne w poprawnym i sprawnym wykonaniem całego projektu. A wszystko to z zapewnieniem pełnej transparentności działań i stałej informacji dla zleceniodawcy.

W związku z wykorzystaniem Kuehne+Nagel jako globalnego operatora logistycznego, EXALO Drilling wydatnie zmniejszyło koszty przeprowadzenia operacji mobilizacji wiertni w Pakistanie co wpłynęło na wzmocnienie jej pozycji na rynku.

Zarówno EXALO, jak i jego klient byli w pełni zadowoleni z obsługi, jak i profesjonalnego wsparcia zapewnionego przez firmę Kuehne+Nagel.

Dla Kuehne+Nagel natomiast było to zaś interesujące i wymagające wyzwanie które finalnie zaowocowało poszerzeniem doświadczenia na polu świadczenia usług logistycznych dla firm branży wydobywczej.