Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

Kuehne+Nagel dokłada należytej staranności w zakresie wypełniania ciążących na niej obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. W szczególności Spółka terminowo reguluje wszelkie zobowiązania podatkowe, a także z dochowaniem należytej staranności wypełnia ciążące na niej obowiązki zarówno jako podatnik, jak i płatnik.

Pełna treść informacji o strategii podatkowej Kuehne+Nagel dostępna jest do wglądu po kliknięciu w pole poniżej.