Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Biopaliwo – przyjazna dla środowiska alternatywa dla paliw kopalnych

Biopaliwo jest skutecznym sposobem natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 w transporcie morskim. Dowiedz się więcej o tej rozwijającej się alternatywie dla konwencjonalnych paliw kopalnych. Z czego produkowane są biopaliwa? Jak to działa?

Aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu, świat pilnie potrzebuje korzystać z czystych, odnawialnych źródeł energii. Żegluga oceaniczna emituje łącznie średnio około 1 mld ton CO2 rocznie (Fourth IMO GHG Study 2020). Odpowiada to ok. 3 procentom globalnej emisji.
 

Biopaliwo jest skutecznym sposobem natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 w transporcie morskim. 


Jak działa koncepcja biopaliw Kuehne+Nagel?

  • Koncepcja Kuehne+Nagel oparta jest na biopaliwie 2 generacji, znanym również jako ester metylowy ze zużytego oleju spożywczego (ang. used cooking oil methyl ester – UCOME).
  • Kuehne+Nagel przydziela w pełni identyfikowalne kontyngenty biopaliwowe do ładunku klienta
  • Nasza koncepcja biopaliw od razu pozwala klientom uniknąć emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw.
  • Przejrzysta metodologia wyceny zgodna z wiodącymi wskaźnikami cen ropy naftowej
  • Kuehne+Nagel współpracuje bezpośrednio z wiodącymi przewoźnikami morskimi, aby zapewnić Ci realizację tej koncepcji

Jakie są zalety stosowania biopaliw?

Korzyści dla klienta:

  • Natychmiastowa eliminacja 90-100% emisji CO2 
  • Możliwość oznaczania produktów jako jeszcze bardziej ekologiczne
  • Gwarantowana pełna identyfikowalność paliwa
  • „Paliwo bez żywności”: UCOME nie wymaga terenów uprawnych i nie przeszkadza w uprawie żywności.
  • Dokumentacja: Oświadczenie Twojego indywidualnego zużycia, wydawana przez uznane stowarzyszenia

Rozpocznij transport z wykorzystaniem biopaliw już dziś.

Zapraszamy do kontaktu.