Wydawca treści

null Podejmij challenge: Incoterms 2020

Certyfikowany test Kuehne+Nagel z wiedzy o Incoterms już za nami, ale nadal możesz sprawdzić swoją wiedzę z tego obszaru.

Informacje o teście

Test został przeprowadzony podczas sesji live na platformie GoToWebinar 10 czerwca o g. 11.00 i zawierał 19 pytań jednokrotnego wyboru.

W teście mogli wziąć udział uczestnicy sesji live webinariów z cyklu Incoterms dla zaawansowanych oraz osoby, które obejrzały nagrania dostępne poniżej.

Próg zdawalności w teście to 90% poprawnych odpowiedzi. Wszystkie osoby, które prawidłowo odpowiedziały na 90% pytań i zaakceptowały zgodę marketingową na dalszy kontakt z Kuehne+Nagel otrzymały certyfikat Kuehne+Nagel Polska w formacie pdf. 

Pytania testowe

1. Na których zasadach Incoterms można zawierać umowy handlowe?

a) Tylko na zgodnych z najnowszymi zasadami Incoterms 2020

b) Tylko na zasadach Incoterms 2010 lub 2020

c) Tylko na zasadach Incoterms 2000, 2010, 2020

d) Na dowolnie wybranych dotychczasowych Incoterms

2. W Incoterms 2020 zaszły zmiany. Wskaż, która z poniższych zmian nie miała miejsca:

a) Regułę DAT zastąpiono regułą DPU

b) Regułę DDP zastąpiono regułą DPU

c) Wskazano minimalny zakres ubezpieczenia w regule CIF

d) Wskazano minimalny zakres ubezpieczenia w regule CIP

3. Kiedy nie możemy stosować reguł handlowych Incoterms?

a) W transporcie z i do krajów, które nie są członkami WTO

b) W transporcie krajowym

c) Jako osoby fizyczne

d) Zawsze możemy używać Incoterms przy wymianie handlowej

4. Importujesz kontener z Chin. Na statku był pożar i Twój kontener spłonął. Która z zasad chroni Twoje interesy najbardziej?

a) EXW

b) CFR

c) CIF

D) FOB

5. Zgodnie z regułą FOB, obowiązek ubezpieczenia spoczywa po stronie:

a) Kupującego

b) Sprzedającego

c) Po obu stronach transakcji od momentu przejścia ryzyka

d) W tej regule nie ma obowiązku ubezpieczenia

6. Importujesz paletę klocków z Chin do Polski. Która z reguł będzie dla Ciebie najkorzystniejsza ze względu na ryzyko?

a) FAS

b) FOB

c) FCA – fabryka

d) FCA – port załadunku

7. Dostawa zgodnie z regułą FCA. Zaznacz odpowiedź, która jest prawdą:

a) Koszty załadunku z miejsca podjęcia pokrywa kupujący

b) Odprawa celna eksportowa jest płatna przez kupującego

c) Obowiązkiem kupującego jest przyjęcie dostawy

d) Organizacja statku / samolotu jest po stronie sprzedającego

8. Reguła FAS. Gdzie znajduje się punkt przejścia ryzyka?

a) Rozładunek towaru w uzgodnionym miejscu

b) Wzdłuż burty statku

c) Nadburcie podczas załadunku na statek

d) Moment załadunku na pokład

9. Reguła DDP. Za co płaci sprzedający?

a) Za koszty odprawy eksportowej

b) Za cła i podatki odprawy eksportowej

c) Za koszty odprawy importowej

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

10. Do czego zobowiązany jest celnie kupujący w warunkach DAP?

a) Do dokonania odprawy celnej importowej w okolicy rozładunku

b) Do upoważnienia wybranej agencji celnej przez sprzedającego

c) Tylko do opłacenia cła podczas importowej odprawy celnej

d) Do wykonania wszelkich celnych czynności importowych

11. Przez kontrolę weterynaryjną wynikły koszty przetrzymania kontenera w porcie dla transportu na warunkach DPU. Kto je ponosi?

a) Sprzedający, bo zobowiązał się rozładunku towaru

b) Kupujący, ponieważ nie dopełnił formalności celnych

c) Sprzedający, ponieważ kupujący dopełnił formalności celnych

d) Przewoźnik, bo powinien dobrać bezkosztowe rozwiązanie

12. Czekasz na paletę monitorów – import DAP. Paleta spada z ciężarówki przy wyładunku pod Twoim biurem. Kto za to odpowiada?

a) Wyładunek jest po mojej stronie, więc ja odpowiadam

b) Wyładunek towaru jest po stronie sprzedającego, więc on

c) Odpowiedzialność jest po stronie przewoźnika

d) Warunki Incoterms 2020 nie definiują tego jednoznacznie

13. W regule EXW – za co nie musi płacić kupujący?

a) Za koszty załadunku w miejscu podjęcia towaru

b) Za odprawę eksportową

c) Za odprawę importową

d) Za koszty przygotowania towaru do załadunku

14. Dlaczego reguła EXW jest mylona z FCA Fabryka?

a) To w istocie ten sam zakres obowiązków, nie ma żadnej różnicy

b) EXW obejmuje trochę większy zakres obowiązków dla kupującego

c) EXW obejmuje trochę mniejszy zakres obowiązków dla kupującego

d) Ponieważ nastąpiły zmiany w interpretacji Incoterms 2020

15. Co powinien zrobić sprzedający w warunkach EXW?

a) Załadować towar

b) Pozostawić towar do załadunku

c) Załadować towar i dokonać odprawy celnej eksportowej

d) Załadować towar i upoważnić agencję celną do odprawy

16. Reguła EXW. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie:

a) Sprzedający ponosi ryzyko do momentu przekazania towaru

b) Kupujący zawiera umowę o przewóz

c) Regułę EXW można stosować w transporcie krajowym

d) Koszt odprawy eksportowej ponosi sprzedający

17. Transportujesz towar koleją z Chin. Zgodnie z którymi warunkami Incoterms 2020 z grupy C powinieneś zorganizować transport?

a) Dowolnymi z grupy C: CPT,CIP, CFR i CIF

b) CFR lub CIF

c) CPT lub CIP

d) CIF lub CIP

18. Ubezpieczenie zgodnie z regułą CIP musi zawrzeć:

a) Sprzedający na 110% wartości towaru

b) Sprzedający na 100% wartości towaru

c) Kupujący na 110% wartości towaru

d) Nie ma obowiązku ubezpieczenia w regule CIP

19. Konosamenty morskie są w 3 oryginałach. WTO zaleca, aby w zgodnie z regułami CFR i CIF oryginały konosamentów, sprzedający:

a) Przekazał kupującemu w 3 oryginałach

b) Przekazał 1 kupującemu, 2-ugi dla siebie,3-eci przewoźnikowi

c) Przekazał 2 kupującemu, a 1 musi zostawić sobie

d) Nie musi przekazywać konosamentów

20. Kupujesz porcelanę z Chin z regułą CIP. W porcie widzisz, że wszystko się potłukło. Od kogo dochodzisz swoich roszczeń?

a) Od nadawcy, bo ponosi odpowiedzialność

b) Z polisy, którą zawarł nadawca i mi przekazał

c) Z polisy, którą musiałem/am sam/a zawrzeć wg CIP

d) Od nikogo. Warunki ubezpieczenia CIP nie obejmują stłuczenia

Odpowiedzi

1d; 2b; 3d; 4c; 5d; 6b; 7c; 8b; 9d; 10d; 11b; 12a; 13d; 14b; 15b; 16d; 17c; 18a; 19a; 20b

 

Incoterms 2020 (Webinar nr 1):

 • podstawowe informacje o Incoterms: czym są oraz gdzie, kiedy i dlaczego zostały stworzone
 • jaki jest cel Incoterms 2020, w jakich sytuacjach możemy ich używać, a w jakich nie
 • jak dokonać prawidłowego wyboru reguły Incoterms 2020 wraz z wyjaśnieniem wszystkich skrótów
 • kluczowe różnice i zmiany między Incoterms 2020 i Incoterms 2010
 • studium przypadku: na co uważać, najczęściej popełniane błędy, pułapki Incoterms.

Incoterms 2020 - charakterystyka grupy F (Webinar nr 2):

 • charakterystyka grupy F Incoterms
 • zmiany w grupie F w Incoterms 2020
 • FAS – kiedy i jak używać? 
 • FOB – kiedy i jak używać?
 • FCA – kiedy i jak używać?
 • na co uważać w grupie F oraz jakie są najczęściej popełniane błędy?

Incoterms 2020 - charakterystyka grup D i E (Webinar nr 3)

Podczas webinarium omówiliśmy reguły:

 • DAF
 • DES 
 • DEQ
 • DDU
 • DDP
 • EXW

Incoterms 2020 - charakterystyka grupy C (Webinar nr 4) 

Webinarium odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. Omówimy następujące kwestie:

 • charakterystyka Incoterms z grupy C
 • zmiany w grupie C Incoterms 2020
 • CFR - kiedy i jak używać?
 • CIF - kiedy i jak używać?
 • CPT - kiedy i jak używać?
 • CIP - kiedy i jak używać?

 

 

Masz uwagi do webinarów?

Masz uwagi do webinarów?

Chcesz żebyśmy poruszyli temat logistyczny, który Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami