Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Logistyka dla branży spożywczej

Content available in Polish only.

Logistyka dla branży spożywczej

Firma powierzająca swoje operacje zewnętrzne operatorowi logistycznemu, nie tylko oczekuje właściwej obsługi tych procesów, ale także ich usprawnienia i optymalizacji. Dzisiaj, operator logistyczny przypomina bardziej partnera w biznesie, niż jedynie dostawcę usług transportowych. Będąc swego rodzaju pośrednikiem w relacji między producentem, a finalnym odbiorcą produktu, współpracuje on w zakresie obniżenia kosztów po obu stronach.

Takie działania są możliwe przy zapewnieniu, że operator logistyczny posiada środki pozwalające na integrację i optymalizację procesów w ramach łańcucha dostaw. Polegając na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, możliwa jest eliminacja dokumentów papierowychudostępnianie wartościowych danych każdemu z ogniw w procesie oraz generowanie raportów, które często stanowią źródło dla implementacji zmian i udoskonaleń.

Jakiego przygotowania oraz zaplecza technicznego wymaga od operatora obsługa tej branży?

Firma z branży spożywczej szukająca partnera biznesowego w zakresie logistyki powinna zwrócić uwagę na zapewnianą przez operatora higienę operacyjną, a więc spełniane przez niego standardy przechowywania i transportu towarów. Istotne jest także zapoznanie się z certyfikatami i normami, które mogą to potwierdzić.

Spełniając najwyższe standardy, powierzchnia magazynowa musi być wyposażona w systemy kontroli temperatury. Ważnym elementem jest także personel, który powinien być stabilny oraz przeszkolony, tak aby działał zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, takimi jak procedury fitosanitarneHACCP oraz DDD. Operatora powinna charakteryzować także elastyczność i zdolność do szybkiej i sprawnej adaptacji do zmieniających się warunków współpracy. W branży spożywczej ma to szczególne znaczenie ze względu na sezonowość dostaw.

Co więcej, operator musi zagwarantować odpowiednie dla konkretnych produktów spożywczych warunki przechowywania i transportu, takie jak transport towarów w temperaturze kontrolowanej oraz zachować terminowość realizowanych usług.  Przy komplementacji dostawy towaru z magazynu operatora do finalnego odbiorcy muszą zostać wzięte pod uwagę takie czynniki jak zasada FEFO (First Expired First Out) czy termin przydatności, który w branży logistycznej jest także identyfikowany jako shelf life produktu.

Współpraca z operatorem typu one-stop shopping, gwarantuje pełen zakres usług u jednego dostawcy i w rezultacie pozwala na lepszą optymalizację całego łańcucha dostaw.

Jak zmieniają się wymagania branży spożywczej w ciągu ostatnich lat?

Zaawansowane systemy informatyczne stanowią już podstawę współpracy między operatorem logistycznym a firmami z branży spożywczej. Jednak nie każdy z nich pozwala na maksymalną efektywność oraz optymalizację procesów.

Właściwy system informacyjny powinien gwarantować szybki przepływ informacji. Kluczowa jest także ich kompatybilność z systemami pozostałych członków łańcucha dostaw, by na bieżąco wymieniać informacje, monitorować statusy oraz generować wartościowe raporty.

Systemy informatyczne stanowią również niepodważalne źródło informacji o warunkach chłodniczych, dzięki dostępowi do bieżącej kontroli i monitoringu temperatury produktów oraz wilgotności powietrza, w których są przechowywane czy transportowane. Umożliwiają one usprawnienia procesów obsługi, efektywne zarządzanie produktami spożywczymi oraz gwarantują ich bezpieczeństwo.

Współpraca logistyczna w ramach branży spożywczej stawia przed operatorem potrzebę dostosowania się do wysokich wymagań sieci handlowych. Tak zwane serwisy VAS, z angielskiego Value Added Services, co na język polski możemy przetłumaczyć jako serwisy o wartości dodanej, należą do usług, które są nieodłącznym elementem obsługi branży spożywczej.

Do tego rodzaju serwisów zaliczamy co-packing, polegający na szerokim zakresie usług związanych z pakowaniem.  W zależności od potrzeby, w ramach co-packingu operator logistyczny na terenie swojego magazynu może konfekcjonować, foliować i etykietować. Co więcej, operator logistyczny jest często angażowany w przygotowanie akcji promocyjnych poprzez dołączanie materiałów promocyjnych czy tworzenie specjalnych zestawów produktowych.

Kuehne+Nagel aktywnie uczestniczy w procesie digitalizacji poprzez modernizację obsługiwanych magazynów. Na terenie Polski zostały już zaimplementowane pierwsze i wprowadzone do projektów pierwsze coboty, by uzupełniały człowieka w ramach codziennych obowiązków.

Charakterystycznym elementem realizacji usługi magazynowania dla firm z branży spożywczej jest potrzeba separacji towarów ze względu na alergeny czy wydzielane zapachy. Takie wyzwania nadal wskazują na konieczność angażowania czynnika ludzkiego w proces, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa produktów.

Dzisiejsza transformacja jest bardzo szybka i już w skali miesiąca tworzą się kolejne aplikacje, produkty, rozwiązania, a grupa Kuehne+Nagel nawiązuje również współpracę z różnymi start-upami by dążyć do ciągłej doskonałości. W obecnych czasach firma nie może sobie pozwolić na brak rozwoju i stagnację.

Co wyróżnia Kuehne+Nagel na rynku obsługi logistycznej branży spożywczej?

Kuehne+Nagel wyróżnia się na rynku szeroką siecią połączeń transportowych i hubów przeładunkowych w całej Europie oraz know-how w zakresie prowadzonych projektów z zakresu logistyki kontraktowej.

Firma jest obecna w ponad 100 krajach, co pozwala nam na zbieranie wiedzy i doświadczenia z różnych zakątków globu, a potem dzielenia się nią z pozostałymi oddziałami, przez co klienci mogą korzystać z optymalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Jak ważną rolę w portfelu klientów Kuehne+Nagel odgrywa branża spożywcza?

Kuehne+Nagel współpracuje w Polsce i na całym świecie zarówno z producentami, jak i sieciami handlowymi, świadcząc pełen zakres usług logistycznych związanych z dystrybucją towarów i logistyką kontraktową. Klientami są duże korporacje, liderzy rynkowi jak i mniejsze firmy produkcyjne, które eksportują swoje towary za granicę. Zauważamy, że w tej branży rośniemy razem z klientem.

Od 2001 roku Kuehne+Nagel w Polsce świadczy usługi logistyki kontraktowej dla polskiej dywizji firmy Danone. Zarządza magazynami w temperaturze kontrolowanej (2°-6°), które są zlokalizowane w dwóch miejscach na terenie kraju. Ponadto Kuehne+Nagel jest wyłącznym dostawcą usług magazynowania (przechowywanie i przeładunek) oraz co-pakingu, które są prowadzone 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu.

Również dla firmy Unilever od wielu lat zarządza operacjami magazynowymi na ponad 50 tys. metrów kwadratowych oraz świadczy szeroki zakres usług dodanych jak na przykład przepakowywanie produktów i połączenia ich z materiałami promocyjnymi.

Do listy klientów firmy w 2012 roku dołączyła również firma PepsiCo, która przekazała część działań logistyki magazynowania i dystrybucji w Polsce właśnie firmie Kuehne+Nagel. W tej współpracy Kuehne+Nagel jest odpowiedzialna za transport pochodzący z polskich fabryk i zarządzanie pięcioma Regionalnymi Centrami Dystrybucji (RCD).

Taka długoletnia i stała współpraca z liderami rynku świadczy o dużym know-how branży FMCG  i powoduje, że Kuehne+Nagel nieustannie rozwija swoje portfolio i inwestuje w innowacyjne systemy informatyczne i zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami.