Floating Contact Form Portlet

Asset Publisher

Logistyka dla branży spożywczej

Content available in Polish only.

Operator logistyczny, który obsługuje branżę spożywczą ma przede wszystkim odciążyć firmę z działań związanych z logistyką. Coraz częstszy jest trend, by przekazać cały zakres działań na zewnątrz, czyli zastosować kompletny outsourcing w zakresie magazynowania i szerokiego spektrum usług dodatkowych z nim związanych oraz dystrybucji towarów.

Firma powierzająca swoje operacje zewnętrzne operatorowi logistycznemu, nie tylko oczekuje właściwej obsługi tych procesów, ale także ich usprawnienia i optymalizacji. Dzisiaj, operator logistyczny przypomina bardziej partnera w biznesie, aniżeli jedynie dostawcę usług transportowych. Będąc swego rodzaju pośrednikiem w relacji między producentem, a finalnym odbiorcą produktu, współpracuje on w zakresie obniżenia kosztów po obu stronach.

Takie działania są możliwe przy zapewnieniu, iż operator logistyczny posiada środki pozwalające na integrację i optymalizację procesów w ramach łańcucha dostaw. Polegając na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, możliwa jest eliminacja dokumentów papierowychudostępnianie wartościowych danych każdemu z ogniw w procesie oraz generowanie raportów, które często stanowią źródło dla implementacji zmian i udoskonaleń.

Jakiego przygotowania oraz zaplecza technicznego wymaga od operatora obsługa tej branży?

Firma z branży spożywczej szukająca partnera biznesowego w zakresie logistyki powinna zwrócić uwagę na zapewnianą przez operatora higienę operacyjną, a więc spełniane przez niego standardy przechowywania i transportu towarów. Istotne jest także zapoznanie się z certyfikatami i normami, które mogą to potwierdzić.

Spełniając najwyższe standardy, powierzchnia magazynowa musi być wyposażona w systemy kontroli temperatury. Ważnym elementem jest także personel, który powinien być stabilny oraz przeszkolony, tak aby działał zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, takimi jak procedury fitosanitarneHACCP oraz DDD. Operatora powinna charakteryzować także elastyczność i zdolność do szybkiej i sprawnej adaptacji do zmieniających się warunków współpracy. W branży spożywczej ma to szczególne znaczenie ze względu na sezonowość dostaw.

Co więcej, operator musi zagwarantować odpowiednie dla konkretnych produktów spożywczych warunki przechowywania i transportu, takie jak transport towarów w temperaturze kontrolowanej oraz zachować terminowość realizowanych usług.  Przy komplementacji dostawy towaru z magazynu operatora do finalnego odbiorcy muszą zostać wzięte pod uwagę takie czynniki jak zasada FEFO (First Expired First Out) czy termin przydatności, który w branży logistycznej jest także identyfikowany jako shelf life produktu.

Współpraca z operatorem typu one-stop shopping, gwarantuje pełen zakres usług u jednego dostawcy i w rezultacie pozwala na lepszą optymalizację całego łańcucha dostaw.

Jak zmieniają się wymagania branży spożywczej w ciągu ostatnich lat?

Zaawansowane systemy informatyczne stanowią już podstawę współpracy między operatorem logistycznym a firmami z branży spożywczej. Jednak nie każdy z nich pozwala na maksymalną efektywność oraz optymalizację procesów.

Właściwy system informacyjny powinien gwarantować szybki przepływ informacji. Kluczowa jest także ich kompatybilność z systemami pozostałych członków łańcucha dostaw, by na bieżąco wymieniać informacje, monitorować statusy oraz generować wartościowe raporty.

Systemy informatyczne stanowią również niepodważalne źródło informacji o warunkach chłodniczych, dzięki dostępowi do bieżącej kontroli i monitoringu temperatury produktów oraz wilgotności powietrza, w których są przechowywane czy transportowane. Umożliwiają one usprawnienia procesów obsługi, efektywne zarządzanie produktami spożywczymi oraz gwarantują ich bezpieczeństwo.

Współpraca logistyczna w ramach branży spożywczej stawia przed operatorem potrzebę dostosowania się do wysokich wymagań sieci handlowych. Tak zwane serwisy VAS, z angielskiego Value Added Services, co na język polski możemy przetłumaczyć jako serwisy o wartości dodanej, należą do usług, które są nieodłącznym elementem obsługi branży spożywczej.

Do tego rodzaju serwisów zaliczamy co-packing, polegający na szerokim zakresie usług związanych z pakowaniem.  W zależności od potrzeby, w ramach co-packingu operator logistyczny na terenie swojego magazynu może konfekcjonować, foliować i etykietować. Co więcej, operator logistyczny jest często angażowany w przygotowanie akcji promocyjnych poprzez dołączanie materiałów promocyjnych czy tworzenie specjalnych zestawów produktowych.

W magazynach coraz częściej stosowane są coboty, które wykonują za człowieka monotonną i powtarzalną pracę np. przepakowywanie czy etykietowanie towarów.

Kuehne+Nagel aktywnie uczestniczy w procesie digitalizacji poprzez modernizację obsługiwanych magazynów. Na terenie Polski zostały już zaimplementowane pierwsze  i wprowadzone do projektów pierwsze coboty, by uzupełniały człowieka w ramach codziennych obowiązków.

Charakterystycznym elementem  realizacji usługi magazynowania dla firm z branży spożywczej jest potrzeba separacji towarów ze względu na alergeny czy wydzielane zapachy. Takie wyzwania nadal wskazują na konieczność angażowania czynnika ludzkiego w proces, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa produktów.

Dzisiejsza transformacja jest bardzo szybka i już w skali miesiąca tworzą się kolejne aplikacje, produkty, rozwiązania, a grupa Kuehne+Nagel nawiązuje również współpracę z różnymi start-upami by dążyć do ciągłej doskonałości. W obecnych czasach firma nie może sobie pozwolić na brak rozwoju i stagnację.

Co wyróżnia Kuehne+Nagel na rynku obsługi logistycznej branży spożywczej?

Kuehne+Nagel wyróżnia się na rynku szeroką siecią połączeń transportowych i hubów przeładunkowych w całej Europie oraz know-how w zakresie prowadzonych projektów z zakresu logistyki kontraktowej.

Firma jest obecna w ponad 100 krajach, co pozwala nam na zbieranie wiedzy i doświadczenia z różnych zakątków globu, a potem dzielenia się nią z pozostałymi oddziałami, przez co klienci mogą korzystać z optymalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Jak ważną rolę w portfelu klientów Kuehne+Nagel odgrywa branża spożywcza?

Kuehne+Nagel współpracuje w Polsce i na całym świecie zarówno z producentami, jak i sieciami handlowymi, świadcząc pełen zakres usług logistycznych związanych z dystrybucją towarów i logistyką kontraktową. Klientami są duże korporacje, liderzy rynkowi jak i mniejsze firmy produkcyjne, które eksportują swoje towary za granicę. Zauważamy, że w tej branży rośniemy razem z klientem.

Od 2001 roku Kuehne+Nagel w Polsce świadczy usługi logistyki kontraktowej dla polskiej dywizji firmy Danone. Zarządza magazynami w temperaturze kontrolowanej (2°-6°), które są zlokalizowane w dwóch miejscach na terenie kraju. Ponadto Kuehne+Nagel jest wyłącznym dostawcą usług magazynowania (przechowywanie i przeładunek) oraz co-pakingu, które są prowadzone 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu.

Również dla firmy Unilever od wielu lat zarządza operacjami magazynowymi na ponad 50 tys. metrów kwadratowych oraz świadczy szeroki zakres usług dodanych jak na przykład przepakowywanie produktów i połączenia ich z materiałami promocyjnymi.

Do listy klientów firmy w 2012 roku dołączyła również firma PepsiCo, która przekazała część działań logistyki magazynowania i dystrybucji w Polsce właśnie firmie Kuehne+Nagel. W tej współpracy Kuehne+Nagel jest odpowiedzialna za transport pochodzący z polskich fabryk i zarządzanie pięcioma Regionalnymi Centrami Dystrybucji (RCD).

Taka długoletnia i stała współpraca z liderami rynku świadczy o dużym know-how branży FMCG  i powoduje, że Kuehne+Nagel nieustannie rozwija swoje portfolio i inwestuje w innowacyjne systemy informatyczne i zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami.