Asset Publisher

Webinar: Logistyka towarów niebezpiecznych

Content available in Polish only.

Logistyka towarów niebezpiecznych jest szczególnie wymagająca, ponieważ wiele czynników ma wpływ na właściwą, a przede bezpieczną organizację zarówno transportu, jak i składowania ładunków.

Niezrozumienie złożoności łańcuchów dostaw towarów niebezpiecznych jest najczęstszym powodem szkód, które w tym przypadku nie dotyczą wyłącznie przewożonego towaru, ale mogą negatywnie wpływać na ludzi, środowisko naturalne, a także niszczyć wykorzystywany sprzęt i inne towary, znajdujące się w bliskiej odległości od przewożonych lub składowanych substancji niebezpiecznych. 

Aby zrozumieć wszelkie czynniki, od których zależy efektywny, a przede wszystkim bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, przygotowaliśmy dla Państwa godzinne webinarium, które odbędzie się 3 grudnia 2020, o godz. 11:00. 

Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie:

  • Definicja towaru niebezpiecznego i klasyfikacje towarów
  • Przepisy prawne regulujące transport DG
  • Możliwości transportu i składowania towarów niebezpiecznych
  • Towary niebezpieczne w łańcuchach multimodalnych
  • Warunki handlowe a odpowiedzialność uczestników operacji transportowych DG - case studies

Zapisz się już dziś. 


Do you have any comments on webinars?

Contact us

Do you want us to raise a logistics topic that interests you?

Get in touch