Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Jak rozwiązania cyfrowe usprawniają łańcuchy dostaw w sektorze aerospace

Widoczność łańcucha dostaw jest absolutnie niezbędna w sektorze aerospace. W jaki sposób strategiczne i w pełni zintegrowane usługi cyfrowe zapewniają przejrzystość i kontrolę nad procesami w łańcuchu dostaw? Informacje te znajdują się w dalszej części artykułu.

W przemyśle branży aerospace wszystko musi odbywać się w idealnym harmonii i porządku, jak w mechanizmie zegarka. Ponieważ czynności i zadania są od siebie wzajemnie zależne, nawet pojedyncze zakłócenie w łańcuchu dostaw może pociągnąć za sobą poważne skutki, takie jak  paraliż kolejnych segmentów , uziemienie samolotów czy też możliwy wzrost  wskaźnika wadliwości. Sprawia to, że planowanie i całodobowa widoczność mają kluczowe znaczenie dla przesyłek będących w tranzycie.

Silniki, systemy hydrauliczne, standardowe liniowe elementy wymienne (LRU) czy duże elementy konstrukcyjne – wszystkie części samolotu stanowią niezwykle zróżnicowane, wrażliwe i cenne elementy. Wszelkie opóźnienia w ich dostawie mają poważne konsekwencje kosztowe dla Twojej firmy. Dlatego tak ważne jest w jaki sposób są przechowywane, obsługiwane i transportowane. Rozwiązania Kuehne+Nagel dla sektora aerospace zapewniają klientom dostęp do najnowszych cyfrowych narzędzi, które pomogą im uniknąć komplikacji i zapewnią płynny przepływ materiałów.

Przejrzystość zapewniająca klientom większe możliwości 

W niektórych branżach standardowe funkcje śledzenia są wystarczające do monitorowania towarów i utrzymania łańcucha dostaw. Dostarczają one klientom informacje o terminach dostaw i trasach transportu przesyłek, w ten sposób pomagając im w zarządzaniu operacjami. Jednak w sektorze aerospace zapewnienie pełnej widoczności – do poziomu  numeru części (PNR) i numeru seryjnego (SNR) – ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia wszechstronnego łańcucha dostaw i właściwego zarządzania materiałami. Przynosi to korzyści zarówno dostawcom, jak i ich klientom poprzez pozyskiwanie istotnych danych, które sprzyjają podejmowaniu świadomych i efektywnych decyzji. 

Zaawansowane rozwiązania cyfrowe zapewniające pełną kontrolę

Możliwości technologiczne Kuehne+Nagel obejmują zcentralizowane rozwiązania,, zaprojektowane specjalnie dla naszych klientów z branży aerospace, które zapewnia połączenie danego MSN, warsztatu naprawczego lub zakładu produkcyjnego z odpowiednimi numerami zamówień, numerami części i numerami referencyjnymi przesyłek w celu zapewnienia widoczności dla poszczególnych jednostek i na poziomie PNR. 

Uzyskanie takiego powiązania między numerami zamówienia, części i przesyłki pomaga w lepszym zarządzaniu terminami realizacji zleceń.


 

Bezpieczny i wydajny transport oraz zarządzanie częściami lotniczymi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Twojej firmy. Nasze cyfrowe dashboardy dostarczają skonsolidowanych danych na temat wydajności dostawców i innych kluczowych wskaźników KPI, które możesz dobierać w zależności od potrzeb. Pomaga to w proaktywnym planowaniu czynności konserwacyjnych i produkcyjnym, wczesnym identyfikowaniu i ograniczaniu do minimum wąskich gardeł oraz optymalizacji kosztów.

Zaawansowana technologia zapewnia dostęp do rzetelnych danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając stworzenie kanału zapewniającego przejrzystą komunikację z dostawcami i klientami. Przekazywanie tych informacji nie tylko zwiększa zaufanie pomiędzy różnymi uczestnikami procesu, ale także pomaga być zawsze o krok do przodu – tworząc prawdziwie przejrzysty i oparty na współpracy łańcuch dostaw dla Twojej firmy