Wydawca treści

Webinar: Logistyka towarów niebezpiecznych

Logistyka towarów niebezpiecznych jest szczególnie wymagająca, ponieważ wiele czynników ma wpływ na właściwą, a przede bezpieczną organizację zarówno transportu, jak i składowania ładunków.

Niezrozumienie złożoności łańcuchów dostaw towarów niebezpiecznych jest najczęstszym powodem szkód, które w tym przypadku nie dotyczą wyłącznie przewożonego towaru, ale mogą negatywnie wpływać na ludzi, środowisko naturalne, a także niszczyć wykorzystywany sprzęt i inne towary, znajdujące się w bliskiej odległości od przewożonych lub składowanych substancji niebezpiecznych.  

Aby zrozumieć wszelkie czynniki, od których zależy efektywny, a przede wszystkim bezpieczny transport towarów niebezpiecznych, poprowadziliśmy dla Państwa godzinne webinarium, które odbyło się 3 grudnia 2020, o godz. 11:00. 

Podczas spotkania poruszyliśmy następujące kwestie:

  • Definicja towaru niebezpiecznego i klasyfikacje towarów
  • Przepisy prawne regulujące transport DG
  • Możliwości transportu i składowania towarów niebezpiecznych
  • Towary niebezpieczne w łańcuchach multimodalnych
  • Warunki handlowe a odpowiedzialność uczestników operacji transportowych DG - case studies

Obejrzyj webinar  


Interesują Cię inne zagadnienia logistyczne?

Sprawdź kalendarz nadchodzących webinarów.

Masz uwagi do webinarów?

Masz uwagi do webinarów?

Chcesz żebyśmy poruszyli temat logistyczny, który Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami