Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Logistyka automotive – KN BatteryChain

Poznaj nasze kompleksowe rozwiązanie w logistyce dla branży motoryzacyjnej umożliwiające poradzenie sobie z wyzwaniami pojawiającymi się w związku z rosnącym popytem na akumulatory litowe.

W dzisiejszych czasach każda branża kształtowana jest przez działania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Akumulatory litowe odgrywają ważną rolę w rozwoju tej sytuacji, choć same również niosą za sobą skomplikowane wyzwania – np. związane z transportem i recyklingiem. A może warto wykorzystać te wyzwania jako możliwości biznesowe dla Twojej firmy?

KN BatteryChain stanowi odpowiedź na te wyzwania. Od pewnego czasu opracowujemy wraz z klientami zintegrowane dedykowane rozwiązanie dla całego cyklu życia akumulatora. Dzisiaj mamy na całym świecie przeszkolone zespoły służące radą i tworzące rozwiązania najlepiej spełniające Twoje potrzeby.

Twój łańcuch dostaw akumulatorów litowych w rękach ekspertów:

  • Skorzystaj z maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dzięki naszym certyfikowanym systemom i procesom zgodnym z  IATF 16949 oraz rygorystycznemu przestrzeganiu odpowiednich standardów międzynarodowych dotyczących towarów niebezpiecznych.

  • Polegaj na naszym doświadczeniu wykraczającym poza usługi transportowe, np. upraszczaj złożoność za sprawą kompleksowych rozwiązań.

  • Wprowadź transport i magazynowanie akumulatorów litowych na poziom zrównoważonego rozwoju. Monitoruj swój ślad węglowy i zasięgaj porady na temat sposobów ograniczania lub kompensowania emisji.

  • Monitoruj towar od drzwi do drzwi dzięki wglądowi w kluczowe informacje w czasie rzeczywistym.

Wybierz naszą wstępnie opracowaną ofertę lub skontaktuj się z nami, aby stworzyć zindywidualizowane rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb:

  1. Lithium Inbound: od producenta ogniw po montera akumulatorów, w tym magazynowanie ogniw litowych

  2. Lithium Aftermarket: od producenta po punkt sprzedaży lub przedstawicielstwo handlowe, w tym magazynowanie akumulatorów litowych

  3. Lithium Reverse: od punktu sprzedaży / przedstawicielstwa handlowego po inspekcję w celu stwierdzenia możliwości kolejnego wykorzystania lub recykling w przypadku akumulatorów na końcowym etapie życia produktu.

Porozmawiaj dziś z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak w pełni wykorzystać łańcuch dostaw akumulatorów.