Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Logistyka dla automotive – certyfikaty KN BatteryChain

Rozwiązanie KN BatteryChain uzyskało certyfikaty dzięki spełnieniu powszechnie stosowanych w branży rygorystycznych norm międzynarodowych, w związku z czym możesz mieć pewność, że Twoje baterie są w bezpiecznych rękach.

KN BatteryChain to rozwiązanie, które uzyskało certyfikaty dzięki spełnieniu rygorystycznych standardów międzynarodowych powszechnie stosowanych w branży, w związku z czym możesz mieć pewność, że Twoje baterie są w bezpiecznych rękach. Dzięki temu nie tylko jest niezwykle bezpieczne, ale również umożliwia ciągłą optymalizację procesów i poprawę jakości operacyjnej.

Międzynarodowe normy branżowe

Rozwiązanie KN BatteryChain zostało opracowane na podstawie najczęściej stosowanych norm motoryzacyjnych w branży – ISO/TS 16949. Ten wewnętrzny standard łączy w sobie różne systemy oceniania i certyfikacji stosowane w motoryzacyjnych łańcuchach dostaw na całym świecie. Certyfikacja ta odpowiada normie VDA (Verband Deutscher Automobilhersteller), norma 6, część 2 oraz normie IATF. Ponadto, na żądanie możemy uzyskać dalsze certyfikaty.

Certyfikowane magazyny na akumulatory

Przed uzyskaniem certyfikatu wszystkie zakłady Kuehne+Nagel, aby mogły zostać dopuszczone do pracy z akumulatorami, muszą przeprowadzić 22-etapowy program wdrożeniowy. Etapy te obejmują m.in.:

  • Zapewnienie dostępu doradcy ds. towarów niebezpiecznych (DGSA) w zakładzie
  • Udostępnianie informacji na temat litu i prowadzenie specjalistycznych szkoleń produktowych dla wszystkich zainteresowanych

  • Cykl ciągłego doskonalenia, obejmujący udokumentowane procedury, zarządzanie niezgodnością przy pomocy naszego globalnego narzędzia TIP oraz coroczne oceny zarządzania

  • Dwa kompleksowe audyty

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych certyfikatów, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.