Incoterms® 2020

Reguły Incoterms® to przepisy, które określają obowiązki kupujących i sprzedających działających w systemie handlu międzynarodowego. Powołanie się na regułę Incoterms® w umowie sprzedaży towarów określa obowiązki stron w zakresie ryzyka, kosztów, organizacji transportu i odprawy celnej.

Reguły Incoterms® stały się częścią codziennego języka handlu. Nowe zasady wejdą
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Od tej daty wszystkie umowy sprzedaży powinny zawierać odniesienia do reguł Incoterms® 2020 jako najnowszej wersji reguł Incoterms
®.

Różnice pomiędzy Incoterms® 2010 i 2020:

 • Incoterms® FCA (Dostarczone do przewoźnika) oferuje teraz dodatkową opcję sporządzenia na pokładzie notacji na liście przewozowym przed załadunkiem towarów na statek
 • Aktualnie koszty są scentralizowane w A9/B9 każdej reguły Incoterms®
 • CIP wymaga teraz ubezpieczenia z minimalnym pokryciem zgodnie z klauzulą A instytutowych klauzul ładunkowych
  (przewidują ubezpieczenie towaru od wszelkich ryzyk, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyjątków)
 • CIF wymaga teraz ubezpieczenia z minimalnym pokryciem zgodnie z klauzulą C instytutowych klauzul ładunkowych
  (przewidują ubezpieczenie towaru od wymienionych ryzyk, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyjątków)
 • Zasady Incoterms® Dostarczone do przewoźnika (FCA), Dostarczone do miejsca (DAP), Dostarczone do miejsca wyładowane (DPU) i Dostarczone, cło opłacone (DDP) uwzględniają teraz okoliczność, w której towary mogą być przewożone bez udziału przewoźnika zewnętrznego, za pomocą własnego środka transportu
 • Regułę Dostarczone do terminala (DAT) zamieniono na Dostarczono do miejsca wyładowane (DPU). Miejscem przeznaczenia może być dowolne miejsce, nie tylko „terminal”
 • Incoterms® 2020 wyraźnie przenoszą odpowiedzialność za wymagania związane z bezpieczeństwem i kosztami dodatkowymi na sprzedawcę


  Przydatne informacje:

  Incoterms® nie stanowią umowy sprzedaży, ale są jej częścią.

  Struktura poprawnego zastosowania wygląda następująco:

  “[Wybrana zasada Incoterms®] [Nazwany port, miejsce lub punkt] Incoterms® 2020”

  Przykład:

  “CIF Shanghai Incoterms® 2020” lub “DAP 10 Downing Street, Londyn, Wielka Brytania Incoterms® 2020“

  Jeśli Incoterms® nie podaje roku, obowiązują następujące zasady:

  • do 31 grudnia 2019 r. obowiązują reguły Incoterms® 2010
  • od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020

  Jeśli podano inny rok, np. Incoterms® 1980, wówczas obowiązują odpowiednie warunki.

  Reguły i zasady Incoterms 2020

  Chcesz porozmawiać bezpośrednio z naszym specjalistą?

  Uwaga: dokument ten przekazywany jest naszym Klientom wyłącznie w celach informacyjnych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków związanych ze wspomnianymi powyżej warunkami zalecane jest skorzystanie z oficjalnej publikacji Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)