Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Niedobór kontenerów

Czy masz problemy z rezerwacją transportów? Niska dostępność kontenerów oraz wysokie stawki za wysyłkę powodują ból głowy? Prawie wszystkie branże na całym świecie borykają się obecnie z tym samym problemem. Za przyczynę wszyscy podają pandemię związaną z COVID-19, ale jaka jest cała historia? Jaka jest przyczyna i co możesz zrobić, aby poradzić sobie z tą sytuacją?

Na początku 2020 r. rozpoczął się lockdown w Chinach, później w Europie i Stanach Zjednoczonych, a następnie w prawie wszystkich krajach na świecie. Weszły w życie ograniczenia dotyczące podróży i transportu. Sprzedaż drastycznie spadła, podobnie jak poziom handlu światowego.

W czerwcu zapotrzebowanie na globalny transport zaczęło gwałtownie rosnąć - najpierw między Azją i USA, a następnie Azją-Ameryką Południową i Azją-Oceanią. W odpowiedzi przewoźnicy starali się szybko przywrócić zdolności przewozowe na niektórych szlakach, wspierając tym samym duży wzrost popytu. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem sytuacja stała się trudna do opanowania. 

Główne przyczyny to:

  • Zmniejszona liczba dostępnych kontenerów
  • Zatłoczone porty
  • Zmniejszona liczba statków operacyjnych
  • Zmiany w przepływie towarów

Zmniejszona liczba kontenerów

Ograniczenie światowego handlu w pierwszych dwóch miesiącach pandemii zakłóciło normalny przepływ kontenerów. Utknęły one nagle w w miejscach o niewielkim zapotrzebowaniu na użycie, co spowodowało ich koncentrację w niepożądanych obszarach. 
Na początku pandemii niektórzy przewoźnicy zdecydowali się zmniejszyć wielkość swojej floty kontenerowej, zwracając kontenery firmom leasingowym. Zmniejszyło to liczbę kontenerów, które można wykorzystać do transportu towarów. Niedobór kontenerów we właściwych lokalizacjach podczas fazy wzrostu zapotrzebowania miał ogromny wpływ na stawki, co spowodowało wzrost cen o tysiące dolarów w krótkim czasie. 

Zatłoczone porty

Wiele portów zostało dotkniętych zmniejszeniem liczby pracowników zarówno w terminalach, jak i w funkcjach pomocniczych, takich jak kierowcy ciężarówek. Te redukcje spowodowały spadek zdolności przeładunkowej portu, a tym samym niedobór dostępnej przepustowości terminala. W konsekwencji zatory w wielu portach poważnie wpłynęły na niezawodność, a także na dalszy transport z wykorzystaniem połączeń śródlądowych. Spowodowało to duże opóźnienia statków, opóźnione rejsy i ograniczenia liczby towarów, które można załadować.

Zmniejszona liczba statków operacyjnych

Podobnie było ze statkami. Kiedy światowy handel zwolnił, niektóre statki zostały poddane remontom. Inne miały nawet przerwę w rejsach z powodu przypadków COVID-19 na pokładzie.

Zmiany w przepływie towarów

Zmiany zachowań zakupowych ludzi i nieprzewidywalny rozwój COVID-19 powodują wiele zmian w handlu światowym. Zwiększa to znacznie koszty przewoźników. Na przykład zwykle przewoźnicy czarterowaliby statki do odbioru pustych kontenerów. Jednak czarter nieregularny i krótkoterminowy wiąże się z wysokimi kosztami ze względu na niewielką dostępność statków na rynku.

Reakcja przewoźników

W reakcji na zaistniałą sytuację przewoźnicy rozważają wszystkie możliwości zwiększenia wydajności transportu swoich kontenerów, takie jak skrócenie  przestojów przed i po wysyłce.
Przewoźnicy przywrócili przepustowość, w niektórych przypadkach nawet do wyższego poziomu niż w tym samym czasie w ubiegłym roku, ale nadal jest ona niewystarczająca.
Zapotrzebowanie na przestrzeń w niektórych branżach, szczególnie w krajach trans-Pacyfiku na wschodzie, w Azji i Oceanii oraz Azji i Ameryki Łacińskiej, wciąż jest ogromne.

Skoro już wiemy, co się stało, co możemy z tym zrobić?

  • Korzystaj z produktów premium

Aby zapewnić bardziej stabilny poziom usług, niektórzy przewoźnicy wdrożyli produkty premium, które oferują pewne korzyści, takie jak priorytet w zakresie dostępności sprzętu i dostępności miejsca. Chociaż te usługi mają wyższą cenę, są szczególnie odpowiednie dla przesyłek ważnych i bardziej wrażliwych na czas.

Jeśli niezbędna jest terminowa dostawa, rozważ użycie produktów premium, które Kuehne+Nagel może dla Ciebie zorganizować. Chociaż nie gwarantuje to wszystkiego, z pewnością zwiększy szanse na zabezpieczenie sprzętu, gdy jest potrzebny.

  • Zoptymalizuj swoje zamówienia/rezerwacje

Posiadanie uproszczonego procesu rezerwacji pomoże Tobie i podmiotom powiązanym zmniejszyć obciążenie pracą w tych obszarach. Łatwy proces pozwala ekspertom poświęcić więcej czasu na Twoje przesyłki. Jest to możliwe dzięki rezerwacji dostaw co najmniej cztery tygodnie przed wypłynięciem, co zminimalizuje tym samym ryzyko odwołania, a także wykorzystaniu platform cyfrowych Kuehne+Nagel.

  • Skoncetruj się na prognozach

Posiadanie solidnych prognoz i planów jest pomocne, szczególnie w tak niestabilnych sytuacjach. Znajdź źródła wiarygodnych prognoz dotyczących ważnych wydarzeń, opracuj alternatywne trasy i typy kontenerów do wykorzystania. Postaraj się być jak najbardziej elastyczny, aby zwiększyć swoje możliwości.

Sprawdź najnowsze harmonogramy, opcje tras, korzystając z naszej platformy seaexplorer.

  • Skorzystaj z wiedzy ekspertów Kuehne+Nagel

Eksperci Kuehne+Nagel mogą przygotować dla Ciebie odpowiednie rozwiązania, jednocześnie minimalizując ryzyka. Wykorzystując nasze produkty, takie jak myKN, KN Pledge, serwis drobnicowy LCL, Sea + Air, a w transporcie z Chin również rozwiązania kolejowe oraz drogowe, jesteśmy gotowi zapewnić Ci właściwą opcję.

Obejrzyj wideo (dostępny tylko w wersji angielskiej).

 

 

Czy jesteś gotowy, aby stawić czoła wyzwaniu? Eksperci Kuehne+Nagel są gotowi do konsultacji w sprawie wyzwań, przed którymi stoisz.