Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Łańcuch dostaw dla pojazdów nowej generacji

Autonomiczna jazda, elektryfikacja i łączność przyspieszają rozwój rynku pojazdów nowej generacji. Jak to wpłynie na łańcuch dostaw?

W miarę jak przemysł motoryzacyjny kontynuuje swoją transformację, a pojazdy nowej generacji (NGV) stają się coraz bardziej popularne, pojawia się inne podejście do sposobu przepływu towarów i materiałów od dostawców do producentów. W Kuehne+Nagel dostarczamy zintegrowane i innowacyjne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw dla graczy na globalnym rynku motoryzacyjnym i rynku nowej mobilności. W naszej współpracy z klientami zaobserwowaliśmy następujące trendy. 

Jakie trendy przyspieszają rozwój rynku pojazdów nowej generacji?

Rynek pojazdów nowej generacji znajduje się w fazie szybkiego wzrostu, napędzanego przez bodźce rządowe, dobre przyjęcie przez konsumentów oraz przełomowe rozwiązania technologiczne w zakresie elektryfikacji napędu, łączności i autonomicznej jazdy. Usługi świadczone w pełni bez kierowców są obecnie rzeczywistością, a wiele firm oferuje taką opcję. Tymczasem zasięg pojazdów elektrycznych rośnie, a niektóre samochody mogą przejechać nawet 600 km bez konieczności doładowania. Możliwość aktualizacji baterii i oprogramowania sterującego przez internet daje ogromny potencjał dla głównych graczy technologicznych, którzy wchodzą na rynek oprogramowania dla pojazdów elektrycznych (EV). 

Wymienione zmiany oraz ogólne przejście od pojazdów tradycyjnych do pojazdów nowej generacji spowodowały modyfikacje w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej. W rzeczywistości sposób, w jaki producenci obsługują przepływ materiałów przychodzących, jest od podstaw przeprojektowywany. Co te zmiany oznaczają dla łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej?

Jak te trendy wpływają na łańcuch dostaw towarów przychodzących?

Łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej jest złożony i obejmuje dostawców z każdego zakątka świata. Zakłócenia wynikające ze zmieniających się trendów mają wpływ na łańcuchy dostaw przychodzących. Te implikacje obejmują następujące aspekty:

1. Większa liczba opcji

Przesyłki będą miały coraz mniejsze rozmiary i coraz większą wartość. Wymaga to większego kapitału obrotowego w celu utrzymania poziomu zapasów. W miarę zmniejszania się rozmiarów przesyłek zwiększa się wybór rodzaju transportu. Obecnie wiele przesyłek części i komponentów przenosi się z transportu morskiego na transport lotniczy. 

2. Zwiększona ochrona 

Używane materiały są delikatne i wymagają lepszego opakowania oraz większej ostrożności przy obchodzeniu się z nimi.

3. Mniejsza liczba części

W porównaniu do silnika spalinowego, który składa się z tysięcy ruchomych części, pojazdy NGV posiadają silnik elektryczny.  Energia elektryczna może pochodzić z akumulatora (pojazd elektryczny z akumulatorem), panelu słonecznego (pojazd elektryczny z baterią słoneczną) lub ogniwa paliwowego (pojazd z ogniwem paliwowym). Ponieważ pojazd jest zasilany energią elektryczną, nie emituje on spalin z rury wydechowej i nie zawiera typowych komponentów paliwa płynnego, takich jak pompa paliwowa, przewód paliwowy czy zbiornik paliwa. W związku z tym ogólne zestawienie materiałowe jest mniej skomplikowane.

4. Elastyczność i zdolność adaptacji produkcji

W miarę jak nowe technologie motoryzacyjne będą udoskonalane, elastyczność produkcji i zdolność adaptacji będą miały fundamentalne znaczenie dla sukcesu komercyjnego przy przejściu od konwencjonalnego silnika spalinowego (ICE) do pełnego EV. Montaż pojazdów NGV jest często wysoce zautomatyzowany. Oznacza to, że dostawcy usług logistycznych potrzebują autonomicznych urządzeń przeładunkowych i szybkiego skanowania z wykorzystaniem wielu czujników do podawania produktów do linii i sekwencjonowania.

5. Koszty akumulatorów klasy Premium 

Akumulatory do pojazdów elektrycznych cieszą się dużym popytem, ale są ciężkie, nieporęczne i uważane za materiał niebezpieczny, który może stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwej eksploatacji. Wszyscy pracownicy w łańcuchu dostaw baterii wymagają odpowiedniego przeszkolenia w zakresie obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi. Ze względu na pojawiające się ryzyko przewoźnicy coraz częściej unikają wysyłania baterii litowych. To sprawia, że pojemność ładunkowa jest niewielka, a koszty transportu baterii wysokie.

Konieczność inwestowania w zabezpieczenia przeciwpożarowe na zapleczu magazynowym również zwiększa koszty przechowywania baterii EV. Omówione trendy ilustrują znaczące zmiany, jakie czekają łańcuchy dostaw dla pojazdów NGV oraz kluczową rolę, jaką firmy logistyczne będą nadal odgrywać w zapewnianiu wsparcia i specjalistycznej wiedzy.