Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Transport towarów farmaceutycznych

Firmy farmaceutyczne współpracują z logistykami głównie w ramach transportu lotniczego oraz spedycji drogowej.

Transport produktów farmaceutycznych

Coraz więcej firm farmaceutycznych, poza zleceniami transportowymi, decyduje się również na outsourcing usługi magazynowania. Umożliwia to zorientować posiadane zasoby na głównej działalności. Korzystając z usług logistyki kontraktowej firmy znacząco optymalizują nakłady pracy oraz koszty związane z działaniami operacyjnymi. Przyjrzyjmy się dostępnym na rynku możliwościom transportu oraz usług magazynowania.

Transport lotniczy produktów farmaceutycznych

Poszukując najlepszego dostawcy transportu farmaceutyków drogą lotniczą, fundamentalną rolę odgrywa certyfikacja usług zapewnianych przez danego operatora logistycznego. Poświadczeniem o kompetencjach operacyjnych oraz technicznych w branży spedycji lotniczej dla przewozu produktów farmaceutycznych jest IATA CEIV Pharma, certyfikat nadawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA).
Firma Kuehne+Nagel posiada pełną certyfikację IATA CEIV Pharma dla globalnej usługi Healthcare Logistics GxP dla przewozów lotniczych, obejmującej ponad 200 lokalizacji na wszystkich kontynentach.

Co to jest certyfikat IATA CEIV Pharma?

Certyfikat IATA CEIV Pharma ma na celu podnosić poziom kompetencji i gwarantować kluczową dla transportu farmaceutyków gotowość operacyjną i techniczną w branży. Poprzez szkolenia, kontrolę jakości i kwalifikacji, standard IATA CEIV Pharma zapewnia integralność każdego produktu farmaceutycznego i ochrony zdrowia w łańcuchu dostaw frachtu lotniczego, a także ostateczną certyfikację, która pozwala nadawcom towarów na identyfikację zatwierdzonych dostawców.

W ramach drugiego etapu wyboru operatora logistycznego, zaraz po zapewnieniu, że gwarantuje on transport z certyfikacją IATA CEIV Pharma, firmy farmaceutyczne w zależności od przewożonego towaru, mogą skorzystać z dwóch serwisów.

Pierwszy z nich to serwis active. Co charakteryzuje ten typ transportu?

 • Przewóz w kontenerach chłodniczych z suchym lodem,
 • Odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz z możliwością regulacji temperatury przewozu,
 • Przewozy w zakresie temperaturowym -20°C + 30°C,
 • Najbezpieczniejsza forma zabezpieczenia towaru przed wahaniami temperatur,
 • Wykorzystanie specjalnych kontenerów,
 • Monitoring temperatury i wilgotności w całym łańcuchu dostawy w czasie rzeczywistym
 • Raporty z odczytów, przesyłane zarówno do spedytora odpowiadającego za przesyłkę oraz do klienta.

Drugi z nich to serwis passive. Jaka jest charakterystyka tego serwisu?

 • Przewozy w zakresie temperaturowym +2°C do +25°C,
 • Nie stanowi pełnej gwarancji utrzymania temperatury bez zastosowania dodatkowego opakowania termicznego,
 • Realizowany za pośrednictwem linii lotniczych, które oferują serwis temperaturowy, czyli posiadają strefy temperaturowe w punktach tranzytowych i gwarantują pierwszeństwo w ich przeładunku.

Kuehne+Nagel zapewnia jedną z największych na świecie multimodalną sieci transportu międzynarodowego dla sektora farmaceutycznego.

Wyspecjalizowany produkt zapewnia zróżnicowane rozwiązania dla krytycznych ładunków drobnicowych, w kontrolowanej temperaturze otoczenia w systemie od drzwi do drzwi, spełniając wszystkie wysokie standardy przemysłu farmaceutycznego i medycznego. Takie podejście, bazujące na jakości, nadal wyznacza punkt odniesienia dla branży logistyki świadczącej usługi transportowe dla sektora farmaceutycznego i medycznego.

Transport drogowy produktów farmaceutycznych

Wybierając dostawcę transportu drogowego dla produktów farmaceutycznych bardzo istotnym czynnikiem jest zwrócenie uwagi na posiadaną przez operatora flotę oraz specjalistyczną sieć dedykowanych centrów farmaceutycznych. 

Samochody, których używa partner logistyczny powinna być przystosowana do przewozów produktów termowrażliwych. Co więcej, bezwzględnym kryterium jest stosowanie się przewoźnika do norm Dobrych Praktyk Dystrybucji (GDP).

Gwarantuje to spełnianie przez niego najbardziej rygorystycznych wymogów, które zapewniają integralność serwisu oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wybierając ofertę transportu drogowego produktów farmaceutycznych warto zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zgodność z Dobrymi Praktykami Dystrybucji (GDP) określonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO),
 • Gwarancja dedykowanych standardów procedur operacyjnych (SOP),
 • Gwarancję współpracy z w pełni przeszkolonym personelem, który zapewni bezpieczeństwo całego procesu dostawy,
 • Zachowanie odpowiedniej temperatury i jej kontynuująca kontrola  w czasie rzeczywistym,
 • Dostęp do ciągłego podglądu lokalizacji załadunku w czasie rzeczywistym,
 • Szybkość i sprawność przepływu informacji oraz dzielenie się wiedzą,
 • Transparentność w ramach całego łańcucha dostaw,
 • Doświadczenie branżowe.

Specjalistyczna sieć dedykowanych centrów farmaceutycznych

Centra logistyczne dedykowane obsłudze produktów farmaceutycznych powinny spełniać najwyższe standardy. Kuehne+Nagel zapewnia bezbłędną obsługę w czasie przewozu, konsolidacji i przechowywania każdego rodzaju produktu termowrażliwego. Specjalistyczną sieć dedykowanych centrów farmaceutycznych charakteryzuje jej obsługa przez pracowników o wysokich kompetencjach i regularnie szkolonych ekspertów. Zapewniają oni obsługę i transport w odpowiedniej temperaturze otoczenia oraz w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Obiekty wykorzystywane na potrzeby branży farmaceutycznej powinny pracować zgodnie z normami GDP. Powinny być także przystosowane do zachowania odpowiednich zakresów temperatury od +2°C do +8°C lub od +15°C do +25°C.


Dowiedz się więcej o transporcie leków, farmaceutyków i produktów medycznych