Wydawca treści

null Incoterms 2020 międzynarodowe reguły handlowe

Doświadczenie i wiedza specjalistyczna, które pomogą Ci przestrzegać zasad dotyczących sprzedaży towarów na całym świecie.

Kupno i sprzedaż towarów w międzynarodowym systemie handlowym często są skomplikowane oraz wymagają ustalenia obowiązków, kosztów i ryzyka dla wszystkich stron.

Aby pomóc Ci w imporcie i eksporcie, Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) wprowadziła międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms®), które pełnią funkcję niezbędnych ogólnoświatowych zasad handlowych regulujących sprzedaż towarów. 

ICC nieustannie dopracowuje te reguły od czasu ich opublikowania w 1936 r. Aby pomóc w przygotowaniu firm do kolejnego stulecia globalnego handlu, 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w życie najnowsze wydanie reguł Incoterms® 2020, które od tego czasu należy stosować.

Reguły Incoterms® obejmują szereg trzyliterowych terminów handlowych o dokładnie sprecyzowanym znaczeniu w odniesieniu do sprzedaży towarów na całym świecie.


Sprawdź co oznaczają poszczególne reguły Incoterms 2020.

Pobierz ulotkę  


Chcesz wiedzieć więcej?

Obejrzyj webinary  


Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Incoterms 2020.

Sprawdź  


Reguły dotyczące dowolnego środka lub środków transportu:

EXW – „Z zakładu” (podane miejsce dostawy)

Reguła często stosowana podczas opracowywania wstępnej wyceny sprzedaży towarów niezawierającej żadnych kosztów. EXW oznacza, że sprzedawca udostępnia swoje towary na terenie swojej firmy lub w innym podanym miejscu (zakład, fabryka, magazyn itp.). Sprzedawca nie jest zobowiązany do załadunku towaru na odbierający je pojazd, ani nie musi go odprawiać.

FCA – „Dostarczony do przewoźnika” (podane miejsce dostawy)

FCA może mieć dwa różne znaczenia, z których każde niesie za sobą inne ryzyko i koszty dla kupującego i sprzedającego. Reguła FCA (a) stosowana jest, gdy sprzedający dostarcza odprawione towary w podane miejsce znajdujące się na terenie jego firmy. Reguła FCA (b) jest stosowana, gdy sprzedający dostarcza odprawione towary w podane miejsce znajdujące się poza terenem jego firmy. W obu przypadkach towary mogą zostać dostarczone do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego lub do innej strony wyznaczonej przez kupującego.

CPT – „Przewóz opłacony do” (podane miejsce docelowe)

Zgodnie z CPT sprzedający płaci za przewóz towarów do podanego miejsca docelowego. 

CIP – „Przewóz i ubezpieczenie opłacone do” (podane miejsce docelowe)

Reguła podobna do CPT z wyjątkiem tego, że sprzedający musi uzyskać minimalną ochronę ubezpieczeniową dla transportowanego towaru. 

DAP – „Dostarczony do miejsca” (podane miejsce docelowe)

Uznaje się, że sprzedający dostarczył towar, gdy towar ten został przekazany do dyspozycji kupującego w momencie przybycia środków transportu gotowych do rozładunku w podanym miejscu docelowym. Zgodnie z regułami DAP sprzedający ponosi całe ryzyko związane z przywiezieniem towarów.

DPU – „Dostarczony na miejsce, wyładowany” (podane miejsce docelowe).

Ta reguła Incoterm wymaga dostarczenia i wyładowania towaru przez sprzedającego w podanym miejscu. Sprzedający ponosi wszystkie koszty transportu (opłaty eksportowe, przewóz, rozładunek podczas odbioru od głównego przewoźnika w porcie docelowym oraz opłaty nałożone w porcie docelowym) oraz ryzyko do momentu przybycia towaru do miejsca docelowego.

DDP – „Dostarczony, cło opłacone” (podane miejsce docelowe)

Sprzedający odpowiedzialny jest za dostarczanie towarów w podane miejsce w kraju kupującego i pokrywa wszystkie koszty związane z transportem towarów do miejsca docelowego, w tym cła importowe i podatki. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za rozładunek.


Zasady dotyczące transportu morskiego i transportu wodnego śródlądowego:

FAS – „Dostarczony wzdłuż burty statku” (podany port załadunku)

Sprzedający dostarcza towar w podanym porcie załadunku do burty statku (np. na nabrzeże lub barkę) wskazanego przez kupującego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary ułożone zostają wzdłuż burty statku, a kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie koszty pojawiające się od tego momentu.

FOB – „Dostarczony na statek”

Sprzedający dostarcza towar na pokład wyznaczonego przez kupującego statku w podanym porcie załadunku lub nabywa dostarczone w taki sposób towary. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary ułożone zostają na pokładzie statku, a kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie koszty pojawiające się od tego momentu.

CFR – „Koszt i fracht”

Sprzedawca dostarcza towary na pokład statku. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ustaje, gdy towary trafiają na pokład statku. Sprzedawca musi zakontraktować oraz opłacić koszt i spedycję niezbędne w celu przetransportowania towarów do podanego portu docelowego.

CIF – Koszt, ubezpieczenie i fracht

Ta sama reguła co w przypadku CFR, ale sprzedający musi również uzyskać minimalną ochronę ubezpieczeniową w odniesieniu do ponoszonego przez kupującego ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru podczas transportu.


Różnice pomiędzy regułami Incoterms® 2010 a 2020:

  • Reguła Incoterms® FCA („Dostarczony do przewoźnika”) teraz obejmuje dodatkową opcję uwzględnienia adnotacji „on-board” na konosamentach przed załadunkiem towaru na statek.

  • Te koszty teraz widnieją w scentralizowanej postaci w A9/B9 każdej reguły Incoterms®.

  • CIP teraz wymaga co najmniej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej instytutowych klauzul ładunkowych (A) (wszystkie czynniki ryzyka, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyłączeń).

  • CIF wymaga co najmniej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej instytutowych klauzul ładunkowych (C) (liczba wymienionych czynników ryzyka, z zastrzeżeniem wyszczególnionych wyłączeń).

  • Reguła Incoterms® FCA („Do przewoźnika”), DAP („Dostarczony do miejsca”), DPU („Dostarczony do miejsca, wyładowany”) oraz DDP („Dostarczony, cło opłacone”) teraz uwzględnia opcję przewozu towarów bez udziału zewnętrznego przewoźnika, czyli we własnym zakresie.

  • Reguła DAT („Dostarczony do terminalu”) została zmieniona na DPU („Dostarczony na miejsce, rozładowany”), aby wyjaśnić, że miejscem docelowym może być dowolne miejsce, a nie tylko „terminal”.

  • Reguły Incoterms® 2020 teraz wyraźnie przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i koszty pomocnicze na sprzedającego.


Przydatne informacje

Reguły Incoterms® nie stanowią pełnej umowy sprzedaży, a raczej jej część. Podczas ich stosowania należy stosować następującą strukturę: 

„[Wybrana reguła Incoterm®] [wyznaczony port, miejsce lub lokalizacja] Incoterms® 2020” 

Przykład: „CIF Szanghaj Incoterms® 2020” lub „DAP 10 Downing Street, Londyn, Wielka Brytania Incoterms® 2020” 

Jeśli w regułach Incoterms® nie podano roku, obowiązuje poniższe postanowienie:

  •  do 31 grudnia 2019 r. obowiązują reguły Incoterms® 2010.
  •  Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują reguły Incoterms® 2020. 

Jeśli powołano się na inny rok, np. Incoterms® 1980, obowiązują podane reguły. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na oficjalną stronę ICC: https://iccwbo.org. 


Zachęcamy również do pobrania e-booków dotyczących Incoterms 2020.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Zadaj nam pytanie