Rozwiązania dla transportu lotniczego

Nasze produkty spedycji lotniczej

  • Stosowanie norm jakościowych Cargo 2000
  • Automatyczne obliczanie ceny all inclusive (w zależności od kosztów pozostających poza naszą np. przesiewowa kontrola bezpieczeństwa, paliwo i koszty zabezpieczenia poniesione przez przewoźników)
  • Dokładny i standaryzowany proces fakturowania

Oferujemy zintegrowane rozwiązania logistyczne pochodzące od jednego dostawcy, obejmujące cały łańcuch dostaw od produkcji, po finalnego odbiorcę. Nasza filozofia to tworzenie kompleksowych rozwiązań, które pasują do Twojego łańcucha dostaw. Mając oparcie w naszym profesjonalizmie, interaktywnej komunikacji i szerokiej ofercie produktów możesz koncentrować na własnym biznesie, podczas gdy my na magazynowaniu oraz transporcie.