Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Czym jest logistyka zintegrowana?

Pojęcie logistyka zintegrowana to polski odpowiednik angielskiego zwrotu „Integrated Logistics”. W praktyce logistyka zintegrowana określa produkt złożony z rozwiązań spotykanych na rynku logistycznym pod nazwą 4PL, czyli zarządzanie łańcuchem logistycznym klienta od A do Z.

W ramach takiej współpracy operator logistyczny przejmuje odpowiedzialność za przepływ zleceń, optymalizację i monitoring sieci dostaw klienta oraz identyfikację i wykorzystanie efektów synergii. Wspierane są również procesy związane z monitorowaniem jakości serwisów poddostawców logistycznych oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z firmami transportowymi.

W Kuehne+Nagel dział Logistyki Zintegrowanej buduje dodatkową wartość dodaną we współpracy w ramach logistyki zintegrowanej, dostarczając Klientowi szczegółowych analiz pod postacią dedykowanych raportów, które pozwalają Klientowi na świadome, w pełni kontrolowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Jak wybrać najlepszego partnera w ramach logistyki zintegrowanej?

Podejmując współpracę w ramach logistyki zintegrowanej kluczowy jest wybór firmy, z którą będzie odbywał się każdy proces logistyczny. W tym przypadku bardzo istotne jest doświadczenie oraz globalna obecność operatora logistycznego na rynku. Uwzględniając, aktualną tendencję globalnych łańcuchów do przyjmowania coraz bardziej złożonych i fragmentarycznych cech, krytycznym czynnikiem powinno być zapewnienie kooperacji z ekspertem w branży.

Właściwy wybór dostawcy logistyki zintegrowanej zapewni firmie:

 • Wykorzystanie pełnego potencjału łańcucha dostaw,
 • Optymalizację transportu, odpraw celnych, magazynowania, zarządzania i kosztów związanych z dostawami,
 • Zwiększoną przejrzystość łańcucha dostaw,
 • Możliwość wyboru między dedykowanymi lub współdzielonymi serwisami,
 • Możliwość orientacji zasobów firmy na działalności podstawowej.

Operatora logistycznego z ugruntowaną pozycją na rynku wyróżnia posiadana sieć Centrów Operacyjnych, które są dedykowanym miejscem do zarządzania logistyką klientów o międzynarodowym zasięgu. Takie centra oferują zarządzanie łańcuchem operacyjnym, upraszczając jego złożoność poprzez zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie.

Modele współpracy w ramach logistyki zintegrowanej

Operatorzy logistyczni proponują zróżnicowane modele współpracy, charakteryzujące się odmiennym poziomem integracji.

Dział Logistyki Zintegrowanej Kuehne+Nagel w swoim portfolio posiada produkty dopasowane do różnorodnych potrzeb i możliwości Klientów w zakresie poziomu związania się z dostawcą usług 4PL, w tym:

Model End-to-End Control Tower –Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji działających globalnie, które poszukują stabilnych rozwiązań, partnerskiej relacji i globalnej standaryzacji procesów dla długoterminowych korzyści.
Klient w znacznym stopniu korzysta nie tylko z serwisów oferowanych przez dział logistyki zintegrowanej, lecz również tych realizowanych przez inne jednostki firmy Kuehne+Nagel, czyli spedycje lotniczą czy morską. Skutkuje to przeniesieniem znaczącej części procesów logistycznych i zarządzania nimi do organizacji partnera biznesowego. Model ten wiąże się z pełną integracją procesowo-technologiczną.

Model Control Tower – Z tego rozwiązania najchętniej korzystają duże organizacje, na poziomie regionalnym bądź globalnym.
Klient przenosi funkcje zarządzania procesami logistycznymi do organizacji partnera biznesowego, zachowując jednocześnie istniejącą bazę dostawców serwisów 2PL/3PL. W tym modelu organizacja 4PL koordynuje przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację procesów logistycznych oraz dostarcza dodatkowe funkcje generujące wartość w organizacji Klienta. Poszczególne serwisy są szyte na miarę wymagań i bazują na szerokiej ekspertyzie partnera biznesowego w zakresie najlepszych praktyk w różnych branżach przemysłu. Taki model wymaga znacznego stopnia integracji procesowo-technologicznej (IT).                                                                                           

Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony model współpracy, który spełnia potrzeby firm operujących w najróżniejszych branżach przemysłu, takich jak:                                                                                                                                   

 • Farmaceutyka i opieka zdrowotna,
 • Nowoczesne technologie(High-Tech),
 • Branża motoryzacyjna,
 • Branża przemysłowa,
 • Branża dóbr konsumenckich,
 • Branża lotnicza

Model Control Tower Dynamic – Model ten spotyka się z zainteresowaniem małych i średnich firm, które poszukują możliwości prostego zoptymalizowania swoich procesów.

Jest to wyjątkowe rozwiązanie typu end-to-end, które charakteryzuje się wielo-modalnym zarządzaniem  łańcuchem dostaw przy jednoczesnej efektywności kosztowej. Model oferuje pakiet standardowych usług z zakresu zarządzania procesami logistycznymi z ograniczoną możliwością dopasowania do specyficznych wymagań Klienta. Jest to rozwiązanie szybsze i łatwiejsze w implementacji, lecz nadal umożliwiające skuteczne przeniesienie zarządzania procesami logistycznymi do organizacji partnera biznesowego i wspomaganie ich najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami IT.

Model IL Inside – przewidziany dla Klientów, którzy posiadają już lub zawierają kontrakt na usługi Kuehne+Nagel z zakresu 3PL i chcą wzbogacić go o pojedyncze serwisy zarządzania procesami logistycznymi z pakietu usług logistyki zintegrowanej.

Firma Kuehne+Nagel dysponuje siedmioma Centrami Operacyjnymi – Logistics Control Centre, które dostarczają modułowe, zapewniające wartość dodaną, usługi zarządzania globalnym łańcuchem dostaw.

KN ControlTower to produkt, który zapewnia,

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od początku do końca,
 • Integrację wszystkich metod transportu,
 • Zwiększona widoczność, monitorowanie i kontrolę,
 • Jeden, centralny punkt kontaktu dla wszystkich potrzeb logistycznych,
 • Zintegrowane, wysokiej klasy systemy informatyczne,
 • Doświadczenie branżowe i dedykowane specyficznym potrzebom branżowym rozwiązania,
 • Synergię w globalnej sieci Kuehne+Nagel.