Asset Publisher

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zrównoważonego rozwoju za 2020 firmy Kuehne+Nagel. Opisuje on nasze praktyki i standardy postępowania w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany już ponad 30 lat temu jako taki, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie ogranicza przyszłym pokoleniom szans na ich zaspokojenie.

To proces, wymagający od firm i nas samych działań, które pozwolą przyszłym pokoleniom żyć w podobnej rzeczywistości do naszej. Do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia zdefiniowanych celów konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Te elementy są wzajemnie połączone i niezwykle istotne do osiągnięcia dobrobytu jednostek i pokoleń.

W Polsce realizujemy założenia globalnej strategii zrównoważonego rozwoju, ale też w lutym 2020 roku powołaliśmy lokalny Komitet CSR, który koncentruje się na planowaniu i wdrażaniu różnych inicjatyw, wspierających realizację celów strategicznych na szczeblu ogólnokrajowym.

W raporcie podane zostały cele środowiskowe na rok 2030:

 • 100% zużywanej energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł;

 • zero odpadów na składowiskach

 • zmniejszenie zużycia wody o 10%

 • wykorzystanie innowacji i nowych technologii jako czynników zwiększających efektywność zrównoważonego rozwoju

 • osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto we wszystkich obszarach działalności i regionach geograficznych

Ponadto w raporcie zrównoważonego rozwoju znajdziesz informacje o:

 • długo- i krótkoterminowej strategii firmy, 

 • podejściu do zarządzania,

 • działaniach podjętych na rzecz ochrony klimatu, w tym: zarządzanie energią, gospodarka odpadami i recykling, gospodarka wodna

 • wynikach badania, wskazującego najcenniejsze wartości dla naszego otoczenia,

 • programie etyki i zgodności Kuehne+Nagel

 • strategii ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i zarządzania gospodarką.