Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Zalety i wady transportu kolejowego

Bez względu na to czy poszukujesz firmy transportowej by importować czy też eksportować towar z Chin, firmy logistyczne proponują trzy rozwiązania: transport kolejowy, transport morski, transport lotniczy. Przyjrzyjmy się bliżej możliwości transportu kolejowego.

Zalety transportu kolejowego:

 • Krótszy czas transportu w porównaniu do transportu morskiego – czas tranzytu od 11 do 18 dni między terminalem a terminalem
 • Niższe koszty w porównaniu do transportu lotniczego
 • Gwarantowane cotygodniowe wyjazdy z / do głównych terminali w Chinach, takich jak Xian, Xiamen, Chongqing, Chengdu, Hefei, Yiwu i Zhenhzho,
 • Długoterminowa stabilność cennika transportu kolejowego,
 • Gwarancja najlepszych cen przy stałym załadunku,
 • Transport kontenerem chłodniczym to odpowiedź na wysokie zróżnicowanie temperatur na przestrzeni roku w Państwach wzdłuż trasy kolejowej, temperatury wahają się między -40ºC a +40ºC,
 • Transport kolejowy to lepszy wybór niż transport morski w przypadku towarów o wysokiej wartości,
 • Transport kolejowy to lepszy wybór niż transport lotniczy w przypadku ciężkich załadunków,
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa w terminalach i na trasach wraz z ulepszonym uszczelnieniem kontenerów,
 • Możliwość kompleksowej obsługi od drzwi do drzwi wraz z odprawą celną.

Wady:

 • Wyższy koszt w odniesieniu do transportu morskiego,
 • Dłuższy czas tranzytu niż w przypadku transportu lotniczego,
 • Ryzyko wystąpienia zatorów ze względu na dużą ilość przekraczanych granic,
 • Najbliższy terminal może nie być najtańszy,
 • Duża ilość zróżnicowanych ekonomicznie i politycznie państw wzdłuż trasy kolejowej,
 • Wiele stref celnych,
 • Nie wszystkie towary mogą być transportowane koleją np. baterie.

Na jakich trasach realizowany jest transport kolejowy z i do Chin?

 • Kolej Transsyberyjska - Trasa północna - 12.920 km
  Północno-Wschodnie Chiny - Syberia- Zachodnia Rosja - Białoruś - Polska - dowolny inny kraj europejski

Obecnie trasa północna jest niewykorzystywana. Główną role odgrywa Jedwabny Szlak, aktualnie nazywany – Nowym jedwabnym Szlakiem:

 • Nowy Jedwabny Szlak - Trasa południowa - 10 320 km
  Chiny - Kazachstan - Zachodnia Rosja - Białoruś - Polska - dowolny inny kraj europejski