Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

KN PharmaChain – transport drogowy

Twoje produkty farmaceutyczne i lecznicze oraz aparatura medyczna dowodzą Twojego zaangażowania na rzecz jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i technologii będziesz każdorazowo wywiązywać się z tych zobowiązań.

Twoje produkty farmaceutyczne, lecznicze oraz aparatura medyczna wymagają zachowania wyjątkowej ostrożności, w zależności od indywidualnych wymagań. Ponadto Twój łańcuch dostaw jest wyjątkowy i może wymagać odbioru i dostaw w odległych lub podlegających nadzorowi obszarach.

KN PharmaChain umożliwia transport drogowy produktów w ponad 100 krajach, oferując szeroki wachlarz usług i zindywidualizowanych rozwiązań. Nasze certyfikowane zespoły oraz dogłębna znajomość realiów branżowych pozwalają nam z pewnością siebie stawiać czoła większości wyzwań. Nasi eksperci rozumieją Twoje potrzeby i są w stanie zastosować się do Twoich wytycznych w zakresie odbioru i dostawy, wyszukując odpowiednie rozwiązania dla Twojego łańcucha dostaw. Dzięki naszym inwestycjom w infrastrukturę możemy transportować przesyłki bez opóźnień. Dzięki zastosowaniu własnej floty składającej się z ponad 200 dedykowanych przyczep, oferujemy rozwiązania w zakresie ładunków częściowych (LTL), dzięki którym zapłacisz tylko za wysyłane palety.

Wymagania w zakresie zgodności z przepisami:

Radzimy sobie z nietypowymi wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami produktów farmaceutycznych i leczniczych oraz aparatury medycznej za sprawą wachlarza specjalnych usług:

  • Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna – aktywne rozwiązania dla produktów wymagających kompleksowego transportu w temperaturze kontrolowanej zgodnie z dobrymi praktykami dystrybucyjnymi (GDP) w celu zachowania najwyższego poziomu jakości.

  • Produkty lecznicze i aparatura medyczna – elastyczne rozwiązania transportowe dla produktów, które nie wymagają przestrzegania dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP), ale nadal potrzebują wysokiego poziomu jakości i niezawodnej, kompleksowej obsługi.

  • Aktywne składniki farmaceutyczne (API) oraz preparaty chemiczne – transport i obsługa zgodne z dobrymi praktykami dystrybucyjnymi w odpowiedzi na konkretne wymagania dotyczące towarów niebezpiecznych.

Jakie usługi oferujemy:

  • Transport całoopojazdowy towarów wymagających odpowiedniej temperatury przy zastosowaniu systemów zamykania o wysokim poziomie bezpieczeństwa

  • Niezawodni, wstępnie wyselekcjonowani przewoźnicy, którzy podpisali indywidualne umowy o zachowaniu jakości

  • Pełna zgodność z dobrymi praktykami dystrybucyjnymi w przypadku produktów wymagających kompleksowej obsługi

  • Widoczność i monitorowanie w czasie rzeczywistym wszelkich uchybień dotyczących przesyłek

  • myKN – portal umożliwiający otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualności, raportów na temat kluczowych wskaźników wydajności

Przekaż swoje przesyłki lokalnym specjalistom o globalnym zasięgu.