Koronawirus (COVID-19) - Najnowsze informacje

3 lipca 2020,

Aktualizacja w sekcjach: logistyka morska, lotnicza i drogowa.

Mimo że pandemia trwa już od sześciu miesięcy, wiele obszarów powraca do normalności. Zachowujemy czujność we wszystkich naszych biurach i w podejmowanych działaniach oraz uważnie monitorujemy rozwój sytuacji na całym świecie.

Bardziej niż kiedykolwiek widzimy znaczenie nieprzerwanych łańcuchów dostaw i rolę, jaką przemysł logistyczny odgrywa dla całego społeczeństwa. W Kuehne+Nagel bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności. Jesteśmy wdzięczni za pozytywne opinie, które otrzymujemy każdego dnia od klientów, których obsługujemy. To motywuje wszystkich zaangażowanych - kierowców ciężarówek, pracowników magazynów, specjalistów transportu morskiego, lotniczego i drogowego oraz kierownictwo - do dalszego spełniania naszych obietnic.

Nawet jeśli pandemia wciąż wpływa na wiele aspektów naszego życia, branża logistyczna przystosowała się do nowych okoliczności. Informujemy, że będziemy publikować aktualizacje tej strony internetowej tylko wtedy, gdy będą dostępne ważne wiadomości i informacje związane z rozwojem sytuacji.

W dalszym ciągu koncentrujemy się na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnieniu, aby operacje naszych klientów przebiegały tak płynnie, jak to możliwe. Regularnie udzielamy naszym współpracownikom szczegółowych informacji, aby mogli wspierać naszych klientów najbardziej aktualnymi i odpowiednimi poradami. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kuehne+Nagel.

NASI PRACOWNICY A DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Wszystkie biura Kuehne + Nagel wprowadziły działania zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z tym, że poszczególne regiony różnią się poziomem blokowania lub rozpoczynania znoszenia obostrzeń, odpowiednio dostosowujemy nasze środki ciągłości działania. Zobowiązanie Kuehne+Nagel do działania w warunkach COVID-19 obejmuje odpowiedzialność po stronie kierownictwa za dostosowanie miejsc umożliwiających dystans społeczny, rozłożone harmonogramy pracy, bezpieczne dojazdy, częstą dezynfekcję, procedury czyszczenia i wiele innych.
Obecnie większość pracowników biurowych KN z powodzeniem pracuje z domu.

Wszystkie nasze zakłady i biura opracowały i wdrożyły plany ciągłości biznesowej w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wprowadzenia coraz większych restrykcji rządowych. Plany te obejmują środki, takie jak rozdzielanie zmian, pracę z domu oraz przygotowywanie obiektów dodatkowych.

W odniesieniu do ryzyka przeniesienia wirusa na paczkach i paletach, które otrzymujemy i dostarczamy, uważane jest ono za niskie, zgodnie z opinią WHO: „Ryzyko zarażenia wirusem, który powoduje COVID-19 za pośrednictwem paczek, które zostały przewiezione i wystawione na działanie różnych warunków atmosferycznych i temperatury jest niskie."

PLANY CIĄGŁOŚCI BIZNESOWEJ

Jako globalna firma logistyczna regularnie mamy do czynienia z zakłóceniami łańcucha dostaw. Stale dostosowujemy nasze globalne standardy zarządzania ciągłością działania i testujemy nasze Plany ciągłości działania w odniesieniu do różnych scenariuszy kryzysowych.

Są one zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi naszych klientów.

W odniesieniu do skali efektu COVID-19 przeprowadzamy nowe i ciągłe oceny ryzyka, analizy wpływu na działalność oraz wdrażamy nowe środki do naszych ram ciągłości działania w oparciu o poziomy alarmowe.

Wnioski z aktywacji planu ciągłości biznesowej w Chinach na początku kryzysu pomogły nam wprowadzić zmiany i ulepszenia we wszystkich naszych planach na całym świecie. Wszystkie kraje ustanowiły krajowe zespoły reagowania w celu przygotowania się lub aktywacji tych planów.

Tam, gdzie krajowe zespoły zarządzające uznają to za stosowne i gdy wymagają tego dekrety rządowe, aktywujemy środki i procesy zapobiegawcze, które obejmują kontrolę temperatury pracowników i gości (w ramach parametrów określonych lokalnie obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy o ochronie danych), oświadczenia własne, elastyczne ustalenia dotyczące pracy, opcje pracy z domu, odkażanie naszych biur i placówek oraz zapewnianie podstawowych produktów higienicznych w miejscach pracy.

Standardowe procesy zostały również zdefiniowane w przypadku zarażenia personelu lub narażenia go na zarażone osoby.

Dzielimy się wytycznymi higienicznymi z naszymi dostawcami, aby zapewnić większą świadomość w łańcuchu dostaw.

Kierowcy przybywający do odbioru lub dostawy przechodzą odprawę na temat najlepszych praktyk higienicznych, a tam, gdzie jest to dozwolone, instruowani są do wypełniania oświadczeń własnych.

Wdrożyliśmy globalne ograniczenia dotyczące podróży, a spotkania zewnętrzne i wewnętrzne są prowadzone albo jako wideokonferencje, albo tylko w obecności niewielkiej liczby uczestników przestrzegających zaleceń dotyczących dystansu społecznego wydanych przez organy zdrowia publicznego.

OGÓLNA SYTUACJA W NASZYCH REGIONACH

Ameryka Północna

Coraz więcej stanów w USA i prowincje w Kanadzie podjęły kroki w celu ponownego otwarcia firm. Meksyk niedawno wdrożył dalsze środki w celu kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa w swoim kraju. Nasze jednostki biznesowe w Ameryce Północnej działają skutecznie w trudnych warunkach, a większość aspektów naszych działań związanych z ciągłością działania pandemii nadal obowiązuje. Planowane jest wznowienie działania „normalnego” w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, przy ciągłych środkach ochronnych dla pracowników, kontrahentów i gości w naszych biurach i magazynach.

Ameryka Południowa i Środkowa

Niektóre rządy w Ameryce Południowej i Środkowej ogłosiły „stan wyjątkowy”, nakazując m.in. zamknięcie granic. Inne wprowadziły narodową kwarantannę aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, co zmusiło nas do zamknięcia naszych obiektów, ale kontynuują one działalność zdalnie. Pomimo trudnych warunków procesy operacyjne wciąż funkcjonują.

Europa

W różnym stopniu lokalizacje w Europie wracają do naszych lokalizacji ściśle według nowych procedur opartych na lokalnych ocenach ryzyka, możliwościach i doradztwie rządowym. Kraje są w pełni operacyjne, z pewnymi opóźnieniami i alternatywnymi procedurami z powodu ograniczeń rządowych.

Azja i Pacyfik

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji w Chinach przedsiębiorstwa wracają do normalnej działalności.Usługi transportowe, również powracają do normalnego stanu. Handel eksportowy w Chinach zaczyna odczuwać pewien wpływ ze względu na zakłócenia łańcucha dostaw oraz zamknięcie działalności gospodarczej i produkcji za granicą.

W pozostałej części regionu Azji i Pacyfiku widzimy poluzowywanie rygorystycznych ograniczeń. Planowane jest  powolne podejście do powrotu pracowników do miejsca pracy. W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wdrażane są odpowiednie środki bezpieczeństwa.


Bliski Wschód i Afryka

W miarę wzrostu liczby potwierdzonych przypadków państwowe i lokalne władze w bliskowschodnich i afrykańskich krajach wezwały do zaostrzenia kroków wprowadzanych przez samorządy i lokalne przedsiębiorstwa. W związku z tym wprowadziliśmy dalsze środki kontroli w naszych planach ciągłości biznesowej. Pomimo trudnych warunków kontynuujemy całą działalność operacyjną.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ MORSKĄ

Sytuacja w każdym kraju zmienia się codziennie, gdy władze zwiększają lub łagodzą ograniczenia.

Ogólna sytuacja w krajach stała się bardziej stabilna i przewidywalna, a na całym świecie wpływ COVID-19 zmniejsza się z tygodnia na tydzień. Dostępność sprzętu i przestrzeni towarowe nadal mają wpływ na ogólną sytuację.

Nasi lokalni eksperci są do Państwa dyspozycji, aby pomóc i wesprzeć w spełnieniu określonych wymagań.

Ameryka Północna

Nasze operacje morskie w pełni funkcjonują przy minimalnym wpływie konieczności pracy zdalnej. Główne bramy CFS w USA funkcjonują normalnie, ale w mniejszym wymiarze godzin. Z powodu zmniejszenia operacji na statkach niektóre porty lub terminale skróciły dni lub godziny pracy. Kilka terminali skraca godziny pracy. Jednak ładunki wciąż napływają do USA i Kanady. Ogólnokrajowe demonstracje mają jedynie ograniczony wpływ na lokalne operacje portowe.

Ameryka Środkowa i Południowa

Aktualnie nie obowiązują żadne poważne ograniczenia dotyczące morskiej działalności frachtowej. Biura nadal prowadzą działalność, choć liczba pracowników jest ograniczona lub pracują oni zdalnie. Porty są otwarte, dostrzegane są korki i opóźnienia w terminalach spowodowane zmniejszeniem liczby pracowników, skróconymi godzinami pracy i wprowadzonymi lokalnymi środkami w zakresie kwarantanny.

W Brazylii porty dostarczające produkty rolne nadal działają normalnie.

Argentyna przedłużyła blokadę w Buenos Aires i niektórych innych częściach kraju.Operacje prowadzone są normalnie. Proces przeładunku przebiega normalnie, ale z opóźnieniami. Priorytetowo traktuje się ładunek niezbędny (np. żywność, farmaceutyki itp.). Porty, urzędy celne i CFS współpracują z najmniejszą wymaganą liczbą pracowników i mogą obsługiwać tylko niezbędne przesyłki zaakceptowane przez organy celne.

Boliwia i Peru zaleciły również ogólną kwarantannę. Wpłynie to na dostawę z portów, ale operacje są prowadzone regularnie.

W Chile rząd przedłużył całkowitą kwarantannę dla regionu metropolitalnego, ale nie ma to wpływu na operacje na morzu. Wszystkie porty działają, ale występują pewne zatory - szczególnie w porcie Valparaiso i porcie San Antonio.

Chiny

Operacje terminali i CFS w Chinach działają już normalne. Przybycie dużych masowców do Chin wróciło do normy. Poprawiono dostępność wtyczek chłodzących w terminalach w Tianjin, Szanghaju i Ningbo.

Azja Południowa

Wszystkie obiekty produkcyjne, inne niż niezbędne, rządowe i prywatne firmy w tych krajach nadal nie działają - chociaż sektor rolny i inne ważne branże otrzymały specjalne pozwolenie na otwarcie. W Bangladeszu ograniczenia zostaną złagodzone.

Porty w Bangladeszu działają, ale mają zmniejszoną przepustowość i napotykają na poważne problemy z zatłoczeniem portów. Podobnie w Japonii porty zmagają się z niewielkim zatłoczeniem.

Malezja weszła w fazę nakazu odzyskania kontroli ruchu (Recovery Movement Control Order). Wszyscy producenci wznowili produkcję, przestrzegając wytycznych władz lokalnych. Nadal wszystkie podstawowe usługi, takie jak porty i firmy transportowe działają, ale przy ograniczonych operacjach.

W Tajlandii porty morskie i terminale działają normalnie. W Myanmarze dozwolone jest zwolnienie celne. Coraz więcej fabryk może ponownie działać.

W innych krajach biznes toczy się „normalnym trybem” z perspektywy portów i przewoźników. Opóźnienia procesów, w tym odprawy celne i transport lądowy, mają mniejszy wpływ na operacje, ponieważ kraje złagodziły ograniczenia. Jednak przestrzeń i sprzęt są nadal poddawane presji ze względu na skutki masowych pustych rejsów realizowanych przez linie żeglugowe.

Europa

Przewoźnicy nadal zamykają rejsy, wykorzystując do 50% przepustowości na azjatyckich i północnoamerykańskich szlakach handlowych w celu zrównoważenia podaży i popytu. Kilka portów, np. Genua, La Spezia i Livorno wciąż zgłasza wolniejsze procedury wjazdu i wyjazdu z powodu skrócenia godzin pracy w celu zastosowania środków zapobiegawczych COVID-19.
Jednak sytuacja w niektórych krajach europejskich zaczyna się stabilizować, a rządy zaczynają łagodzić surowe środki blokujące, wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Produkcja powoli się wznawia, a producenci samochodów w całej Europie zaczęli ponownie otwierać fabryki.

Bliski Wschód i Afryka

Porty i terminale działają z opóźnieniami z powodu krótszych godzin pracy przewoźników i organów celnych, środków zapobiegawczych i zmniejszonej przepustowości. Zatyczki chłodzące stają się krótkie, ponieważ kontenery chłodzące ciągle się uzupełniają. Porty, CFS i statki towarowe nadal działają, ale z zachowaniem środków ostrożności. Na wszystkich terminalach portów widoczny jest spadek wolumenów.

Turcja odczuwa wpływ na import i eksport. W Arabii Saudyjskiej obecna godzina policyjna ma wpływ na operacje, ale porty, CFS i służby celne pracują w określonych godzinach. Żywność i leki są traktowane priorytetowo. W Kenii na operacje portowe duży wpływ mają przepisy dotyczące dystansu społecznego. Nie ma to jednak wpływu na operacje importu i eksportu. W Angoli statki są odprawiane zdalnie w większości portów.

Republika Południowej Afryki zaczęła łagodzić tę blokadę. Eksport produktów rolnych jest dozwolony. Porty komercyjne wcześniej zamknięte ponownie się otworzyły, ale terminale / porty nadal działają ze zmniejszoną wydajnością. Przestrzeń na statkach jest ograniczona, ponieważ rozpoczął się sezon transportu chłodni.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ LOTNICZĄ

Ameryka Północna

Ograniczenia podróży między 26 krajami w Europie a USA, które weszły w życie 13 marca, oraz ograniczenia UE obowiązujące od 17 marca dotyczą wyłącznie podróży pasażerskich. Większość linii lotniczych ogłosiła drastyczną redukcję lotów pasażerskich oferujących ograniczoną przepustowość według stawek rynkowych.

Aby powstrzymać ekspansję koronawirusa, w prawie wszystkich stanach USA oraz między Stanami Zjednoczonymi a ich północnymi (kanadyjskimi) i południowymi (meksykańskimi) granicami wprowadzono ograniczenie działań innych niż niezbędne. Ponadto od 29 maja rząd Stanów Zjednoczonych zawiesił podróże dla cudzoziemców z Brazylii.

Środki te nie dotyczą przepływów handlowych, a wszystkie nasze oddziały nadal pracują przy ograniczonej liczbie pracowników lub w trybie home office.

Ponieważ linia handlowa między Europą a Ameryką Północną jest w dużej mierze zdominowana przez samoloty pasażerskie, mamy do czynienia z poważnym spadkiem dostępnej przepustowości. W reakcji na wyewoluowane ograniczenia spowodowane ograniczeniami pojemności ładunkowej widzimy wzrost pojemności frachtowców.

Europa

Nasze operacje logistyki lotniczej  w Europie działają płynnie. Nadal odczuwamy pewne ograniczenia przepustowości na głównych rynkach, ponieważ większość przewoźników flagowych nie uruchomiła jeszcze globalnej sieci.

Na dużych lotniskach przeładunkowych, takich jak Frankfurt i Luksemburg, mamy do czynienia z zatorami z powodu wciąż dużej liczby przychodzących przesyłek z środkami ochrony osobistej. W związku ze zredukowaną siecią linii lotniczych czas tranzytu przesyłek może być wydłużony.

Nasze operacje frachtu lotniczego w Europie działają płynnie. Nadal odczuwamy pewne ograniczenia przepustowości na głównych rynkach, ponieważ większość przewoźników flagowych nie uruchomiła jeszcze globalnej sieci. Ze względu na malejącą liczbę przychodzących środków ochrony osobistej duże lotniska przeładunkowe, takie jak Frankfurt i Luksemburg, nie są już zatłoczone.

Pojemność frachtowca osiągnęła maksimum, a przewoźnicy oferują teraz dodatkową przepustowość na zatłoczonych pasach  na kierunku Europa - USA, a także Europa - Azja, aby umożliwić import środków ochrony osobistej.

Ameryka Południowa i Środkowa

Po zamknięciu granic i zablokowaniu niektórych krajów Ameryki Południowej, a następnie spadku popytu na przewozy, przewoźnicy ograniczyli działalność międzynarodową, co doprowadziło do ograniczonej dostępnej przepustowości na rynku również w tym regionie.

Krajowi przewoźnicy LATAM Airlines i Avianca złożyli wniosek o ochronę przed upadłością na mocy rozdziału 11 bez żadnych konsekwencji operacyjnych w czasie restrukturyzacji. Ogólny status operacyjny lotnisk, kierowców ciężarówek i organów celnych jest stabilny, a wszystkie nasze oddziały logistyki lotniczej w większości działają, częściowo z domu.

Bliski Wschód i Afryka

Ograniczenia przepustowości występują również w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie wszystkie linie lotnicze zawiesiły / ograniczyły loty pasażerskie na trasach do tego regionu.

Krajowi przewoźnicy Etihad Airways i Emirates zawiesili wszystkie loty pasażerskie zgodnie z dyrektywą rządu ZEA, jednak planują przywrócić wybrane loty pasażerskie w czerwcu.

Loty towarowe są zwolnione z tego zawieszenia i będą kontynuowane. Nasze operacje są kontynuowane z zespołami pracującymi z domu / działającymi w podzielonych konfiguracjach we wszystkich krajach, w tym w krajach, które wprowadziły blokady na terenie całego kraju.

Azja-Pacyfik

Sytuacja w zakresie statusu operacyjnego lotnisk, kierowców ciężarówek i odprawy celnej w Chinach powróciła do normalnego poziomu.

Od maja popyt na środki ochrony osobistej nieznacznie spadł, co pozytywnie wpłynęło na poziom zatłoczenia portów lotniczych na różnych lotniskach w Chinach.

Na początku czerwca Chiny dostosowały zasady dotyczące międzynarodowych lotów pasażerskich, pozwalając większej liczbie zagranicznych przewoźników wznawiać loty do Chin raz w tygodniu, zgodnie z zaleceniami chińskiego urzędu lotnictwa cywilnego. Niektórzy zagraniczni przewoźnicy ogłosili plany wznowienia lotów do Chin.

Aby skuteczniej wspierać globalną sytuację pandemiczną i zapewnić uporządkowany eksport wysokiej jakości materiałów medycznych, rząd chiński kładzie duży nacisk na kontrolę jakości niemedycznych maseczek i materiałów medycznych, żądając okazania stosownej dokumentacji i kontroli celnej. Zwiększony wskaźnik kontroli przez chińskie służby celne wynosi ponad 40%, co generuje ryzyko opóźnienia wywozu towaru.

W związku z rosnącą liczbą nowo zgłoszonych przypadków koronawirusa w Pekinie, miejskie służby celne wzmocniły nadzór bezpieczeństwa w odniesieniu do łatwo psującej się żywności od 17 czerwca 2020 r. do odwołania i wdrożyły wykrywanie COVID-19 przed zgłoszeniem przywozowym. Ponadto organy celne mają nowe wymagania dotyczące dezynfekcji tego rodzaju towarów importowanych. Będą one teraz dezynfekowane przed i po awarii ULD. Te dodatkowe środki mogą powodować niewielkie opóźnienia.
Presję na przepustowość spowodowaną ograniczoną aktywnością lotów pasażerów obserwuje się w większości krajów Azji Południowej i Pacyfiku. Całkowite zablokowanie w Indiach i w niektórych innych miejscach subkontynentu indyjskiego ma bezpośredni wpływ na operacje celne i terminalowe, transport ładunków i dostępną przepustowość, ponieważ wszystkie międzynarodowe loty pasażerskie są zawieszone do 15 lipca.

W wielu innych krajach azjatyckich sytuacja nie różni się zbytnio, ponieważ wiele z nich ma wciąż zamknięte granice dla międzynarodowych podróżnych i lotów, co ma wpływ na ruch ładunków. Sytuacja pozostaje raczej płynna i zmienia się na zasadzie dializ. Rezultatem jest ciągłe „status quo” dotyczące popytu i podaży mocy, co utrudnia bardzo potrzebny wzrost w wielu krajach, zarówno w przypadku eksportu, jak i importu.

Ogólna sytuacja

W związku z zamknięciem działalności przez większość przewoźników lub ograniczeniem przez nich sieci pasażerskiej zaobserwowaliśmy spore ograniczenia w zakresie zdolności przewozowych oraz  niedobór wind na wszystkich szlakach handlowych. 

Ściśle współpracujemy z naszymi długoterminowymi partnerami w zakresie przewozów, aby uzyskać pełny wgląd w tę sytuację w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów. Aktualnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować czasu dostaw ani ich stawek. Z zastrzeżeniem dostępności, miejsce w samolotach czarterowych będzie oferowane po aktualnych stawkach rynkowych.   
 
Nasze zespoły frachtowe zostały w pełni poinformowane o sytuacji, a my zachęcamy Państwa do kontaktu z odpowiednią osobą z Kuehne + Nagel w razie dalszych pytań oraz w sprawie konkretnych wymagań dotyczących przesyłek lotniczych.

Przydatny link

Strona statusu operacji przewozowych linii lotniczych IATA oferuje codzienne aktualne informacje operacyjne zebrane bezpośrednio od członków przewoźnika IATA.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ DROGOWĄ

Korzystając z okazji, dziękujemy naszym kierowcom, którzy niestrudzenie zbierają i dostarczają przesyłki w trudnych warunkach. Dziękujemy również naszym klientom i odbiorcom przesyłek. Naprawdę doceniamy tych, którzy robią wszystko, aby pomóc naszym kierowcom w świetnej pracy. Wszyscy pracując razem i okazując sobie wzajemny szacunek, wspólnie przyczyniamy się do utrzymywania naszych łańcuchów dostaw.

Europa

Podobnie jak europejskie rynki drogowe, sieć Kuehne+Nagel podlega mniejszym ograniczeniom w porównaniu do poprzednich miesięcy. Rozwój w skali ogólnoeuropejskiej jest jednak dość zmienny między ponadprzeciętnym wzrostem wolumenu ze względu na ożywienie z poprzednich tygodni, nadchodzące wakacje i wpływ wciąż istniejących ograniczeń związanych z COVID-19. Może to prowadzić do częściowych zmian trasy i niewielkich opóźnień na wybranych pasach. Obecne oczekiwania na kolejne tygodnie zmuszają nas do zachowania następujących warunków wstępnych do odwołania.

W przypadku wszystkich krajów europejskich nadal zdecydowanie zalecamy nadawcom sprawdzenie gotowości ich klientów do odebrania przesyłki w godzinach roboczych przed przekazaniem nam przesyłek. Przesyłki, które nie mogą zostać dostarczone z powodu nieobecności odbiorców, będą zwracane do nadawców na ich koszt. Jeśli nadawcy nie będą w stanie otrzymać tych zwróconych przesyłek, konieczne będzie pokrycie kosztu magazynowania.

W przypadku odbioru zleconych przesyłek klienci muszą również zapewnić gotowość odbioru w miejscu docelowym. W przeciwnym razie nakładane będą opłaty za próby dostarczenia.    

Ponadto, klienci muszą zadbać, aby odbiorcy byli w stanie potwierdzić otrzymanie towaru.

Azja i Pacyfik

Zasadniczo transport ciężarowy w Chinach powraca do stanu normalnego. Międzynarodowy transport ciężarowy do i z Hongkongu (Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin) nadal odbywa się w trybie normalnym. Operacje na granicy Wietnamu i Laosu / Kambodży wracają do normy
   
Nie ma już problemów z zatłoczeniem na granicy chińsko-wietnamskiej (granica Pingxiang). Pomimo rosnącego zatoru w Huu Nghi w Wietnamie zmierzającego do Chin, dostosowaliśmy nasze operacje, aby nasze ciężarówki mogły wjechać do Chin bez wydłużenia czasu realizacji.
 
Choć rząd Tajlandii wprowadził częściowe zamknięcie Bangkoku, dozwolony jest krajowy i transgraniczny przepływ towarów handlowych i podstawowych między Tajlandią a Malezją / Mjanmą / Laosem / Kambodżą.

W przypadku ciężarowego ruchu transgranicznego do krajów środkowoazjatyckich 18 marca otwarto granicę pomiędzy Chinami a Kazachstanem. Na granicach można zaobserwować wzmożony ruch.

Podobnie w ruchu ciężarowym do Europy przez Chiny i Rosję (przejście graniczne w Manzhouli) pojawiają się utrudnienia na granicy związane ze wzmożonymi środkami bezpieczeństwa.   
 
Z dniem 10 czerwca rząd malezyjski wdrożył nakaz kontroli ruchu do 31 sierpnia. Granice są otwierane w celu przemieszczania podstawowych towarów w kraju i poza nim, muszą być zgodne ze standardową procedurą operacyjną RMCO.

Rząd Indii przedłużył ograniczoną blokadę do 30 czerwca dla określonych stref. Transport towarów jest dozwolony od 4 maja, z wyjątkiem stref zamkniętych wymienionych przez rząd.

Tylko przewóz niezbędnych towarów i działalność podstawowych usług mogą działać bez uprzedniej zgody władz.

Sytuacja i środki kontroli stosowane na granicach w większości tych krajów szybko się zmieniają w miarę rozwoju wydarzeń dotyczących COVID-19. Ściśle monitorujemy tę sytuację i będziemy zamieszczać dalsze informacje na niniejszej stronie.   
 
Ameryka Północna

Ograniczenia graniczne w USA, Kanadzie i Meksyku wpływają tylko na ograniczenia ruchu pasażerskiego (innego niż istotny) i nie dotyczą transportu towaru i usług.

W większości stanów obowiązuje nakaz pozostania w domach, ograniczenia jednak nie dotyczą ruchu ciężarówek.

Należy sprawdzić status partnera operacji przed wysyłką, ponieważ prawie wszyscy przewoźnicy LTL będą zwracać ładunek natychmiast (<1 dzień) po odmowie z powodu zamkniętego odbiorcy. Ładunek nie może być przetrzymywany w miejscu docelowym z powodu dużych ilości towarów niedostarczalnych, co powoduje dodatkowe opłaty.

W Stanach Zjednoczonych zdolności przewozowe transportu ciężarowego są coraz bardziej ograniczone, ale rządy federalne i stanowe zobowiązują się do zadbania o ciągłość ruchu łańcucha dostaw. Większość usługodawców LTL i firm kurierskich zawiesi odręczne (niecyfrowe) podpisy. Zgodnie z polityką „separacji społecznej” kierowcy nie będą prosić odbiorców o złożenie podpisu. Kierowcy będą odnotowywać dokładną godzinę, zapisywać wyjątki i pytać o imię i nazwisko osoby przyjmującej towar. Coraz mniej kierowców podejmuje się dostarczenia towaru do obszarów najbardziej zagrożonych, co skutkuje zwiększeniem się stawek. Pilne zamówienia na towary detaliczne zwiększają stawki dla samochodów dostawczych i chłodni. Detaliści, w tym sklepy e-commerce, w coraz większym stopniu polegają na dostawcach z rynku natychmiastowego, aby  ponownie uzupełniać zapasy, a kierowcy ciężarówek zgłaszają długie czasy oczekiwania w punktach odbioru i dostawy.

Departament Transportu w Pensylwanii otworzył 13 z 30 punktów wypoczynkowych z parkingiem i obiektami tymczasowymi. Wskutek nacisków American Trucking Association poszczególne stany otworzyły zakłady i prowadzą działalność w tymczasowych obiektach przy ograniczonej liczbie usług. Komercyjne punkty obsługi kierowców ciężarowych funkcjonują z ograniczoną ofertą gastronomiczną zgodnie z wymogami w poszczególnych jurysdykcjach.

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA DLA PRZESYŁEK

Nadal z zaangażowaniem obsługujemy naszych klientów. Oprócz ścisłej współpracy z naszymi przewoźnikami w celu zapewniania rozwiązań w zakresie transportu pilnych przesyłek, wprowadziliśmy również alternatywne środki transportu oraz nowe trasy, aby zaspokajać Państwa potrzeby biznesowe.

TRANSPORT LOTNICZY

Czarter

Współpracując ściśle z naszymi kluczowymi partnerami linii lotniczych, nasi eksperci w dziedzinie frachtu lotniczego utrzymują regularne przydziały na głównych trasach azjatyckich i translantantycznych oraz wprowadzili dodatkowe cotygodniowe zmiany czarteru, aby obsłużyć oba rynki z uwagi na pilne potrzeby w zakresie dostaw. Co tydzień ustalony harmonogram operacyjny i nowe ruchy czarterowe na szlakach handlowych o wysokim popycie pomogą uniknąć opóźnień produkcji i łańcucha dostaw oraz zapewnią kontynuację twoich operacji spowodowanych obecnymi i przyszłymi konsekwencjami wybuchu „wirusa koronawirusa”.

Rozwiązania Time-Critical

Wpływ COVID-19 stanowi szczególne wyzwanie dla kluczowych potrzeb logistycznych w służbie zdrowia, lotnictwie lub przemyśle wytwórczym. Aby przyspieszyć dostawy, rozwiązać opóźnienia w transporcie i zapewnić kontynuację przepływów w łańcuchu dostaw, Quick / Sterling, firma Kuehne + Nagel, oferuje Ci rozwiązania, których potrzebujesz na czas. Pomimo globalnych ograniczeń podróży, blokad krajów i poważnych ograniczeń przepustowości na wszystkich szlakach handlowych, nasze zespoły ekspertów są zobowiązane do udzielenia Państwu wsparcia. W przypadku pilnych przesyłek prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w dziedzinie logistyki o krytycznym czasie.

Produkt Sea-Air

Produkt Sea-Air oferowana przez firmę Kuehne + Nagel, stanowiąca połączenie frachtu morskiego i lotniczego, pomaga skrócić czas realizacji dostawy i w miarę możliwości zmniejszyć ograniczenia związane ze zdolnościami przewozowymi.

Obsługujemy kilka supernowoczesnych hubów frachtu lotniczego na całym świecie, aby obsługiwać wiele miejsc docelowych przez Sea-Air lub Air-Sea w Azji, Europie i Ameryce.

Produkt Air-Air

Kiedy możliwości lotnicze są ograniczone, Kuehne + Nagel proponuje rozwiązanie Air-Air, dzięki któremu towar może zostać skierowany do Dubaju, a stamtąd do miejsca docelowego. Dubaj jest jednym z największych węzłów konsolidacyjnych, a tym samym odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na transport. Gdy przesyłka dotrze do Dubaju, zespół logistyki lotniczej Kuehne + Nagel zarządza obsługą przesyłek przychodzących i przekazywaniem ich do miejsca docelowego. Nasz zespół, wspierany przez sieć przewoźników i partnerów, może znaleźć najlepsze połączenie, aby utrzymać ładunek w locie. Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązania Air-Air: dxbair(at)kuehne-nagel.com

Serwis lotniczy - specjalne rozwiązanie

Wykorzystanie jednego z największych globalnych przejść w Dubaju w połączeniu z rozległą siecią operacyjną Kuehne + Nagel i ścisła współpraca z naszymi partnerami-przewoźnikami skutkuje elastycznymi rozwiązaniami, które wcześniej wydawały się niedostępne. Skontaktuj się z naszymi specjalistami Kuehne + Nagel, aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi.

TRANSPORT MORSKI

Oferujemy usługę KN Pledge w przypadku transportu pełnego kontenera morskiego. Obejmuje ona gwarantowany czas realizacji dostawy i gwarancję zwrotu pieniędzy.

Na naszej platformie cyfrowej seaexplorer nasi klienci mogą w czasie rzeczywistym zapoznać się z wszystkimi dostępnymi usługami, w tym monitorować aktualności na temat usług. Seaexplorer umożliwia klientom wyszukiwanie odpowiednich alternatywnych usług w przypadku pojawienia się utrudnień.

Nasza usługa KN LCL-Expedited oferuje alternatywę dla importu z Azji lub Europy do Stanów Zjednoczonych i na odwrót z szybszym czasem tranzytu niż zwykłe usługi LCL: Korzystanie z bezpośredniej trasy z portu rozładunku do lokalizacji klienta, która pomija w śródlądowej lokalizacji CFS, usługa przyspieszona działa do 6 dni szybciej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Kuehne + Nagel.
Wprowadziliśmy usługę priorytetową „Reefer-Go” dla przesyłek farmaceutycznych i opieki zdrowotnej o krytycznym czasie dostawy, które muszą być ładowane w portach Europy Południowej i Środkowej zgodnie z określonym harmonogramem. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z miejscowym zespołem chłodniczym Kuehne + Nagel lub zespołem żeglugi farmaceutycznej.

TRANSPORT KOLEJOWY

Dzięki krótkiemu czasowi tranzytu i niskim kosztom transportu nasza usługa kolei od drzwi do drzwi KN Eurasia Express zapewnia optymalny alternatywny sposób transportu dla połączeń między Chinami, Rosją i Europą. Kuehne + Nagel ściśle współpracuje ze wszystkimi przedsiębiorstwami kolejowymi, aby zapewnić Ci maksymalną elastyczność. Cotygodniowe wyjazdy są gwarantowane z głównych terminali w Chinach, takich jak Wuhan, Chengdu, Xi’an, Suzhou i Zhengzhou, do miejsc docelowych w Rosji, Europie i odwrotnie.

ODPRAWA CELNA

Mimo że większość granic we wszystkich dotkniętych krajach jest otwarta na transport towarów, wszystkie przesyłki wymagają szczególnej uwagi w zakresie dokumentacji eksportowej i importowej.

Nasze usługi odprawy celnej są dostępne i w pełni operacyjne we wszystkich głównych regionach. Organy celne we wszystkich głównych regionach również są w pełni operacyjne, chociaż niektóre porty mogą mieć opóźnienia z powodu zmniejszenia liczby pracowników, co może mieć wpływ na inspekcje i inne ręczne procedury odprawy celnej.

Aktualizacje statusu znajdują się w następujących witrynach celnych właściwych dla danego kraju. Sytuacja pozostaje płynna, biorąc pod uwagę okoliczności. Zalecamy regularne sprawdzanie zmian: sprawdź tutaj dla Europy, tutaj dla Wielkiej Brytanii, tutaj dla USA, tutaj dla Kanady i tutaj dla Meksyku.

Skontaktuj się z przedstawicielem Kuehne + Nagel w celu uzyskania dalszych wskazówek.

 

***

 

Będziemy aktualizować informacje w miarę rozwoju sytuacji.
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – Wszystkie informacje udostępniane są w dobrej wierze wyłącznie w celach orientacyjnych i poglądowych. Mają one ogólny charakter informacyjny, a firma Kuehne + Nagel zrzeka się odpowiedzialności prawnej za dokładność informacji przedstawionych za pośrednictwem tego dokumentu. Firma Kuehne + Nagel nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w tym dokumencie i zrzeka się odpowiedzialności za straty wynikające z użycia przekazanych informacji.