Koronawirus (COVID-19) - Najnowsze informacje

03 kwietnia 2020, 18:00

Sytuacja związana z COVID-19 jest obecnie przedmiotem globalnej troski, a systemy opieki zdrowotnej i gospodarki narodowe znajdują się pod rosnącą presją skutków wirusa.

Jesteśmy międzynarodową firmą prowadzącą działalność wśród wielu społeczności na całym świecie, w związku z czym solidaryzujemy się z naszymi klientami i doradcami, którzy dokładają wszelkich starań, by stawiać czoła niespotykanym dotychczas wyzwaniom związanym z panującą sytuacją. Każdego dnia dostosowujemy podejmowane działania do sytuacji.

Koncentrujemy się na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz dbaniu, by nasi klienci mogli w jak największej mierze zachować ciągłość działalności w tym trudnym okresie. Nieustannie zapewniamy naszym pracownikom handlowym i operacyjnym szczegółowe informacje, aby mogli przekazywać naszym klientom najbardziej aktualne i przydatne rady.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o rozwoju wydarzeń. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

NASI PRACOWNICY A DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Wszystkie biura Kuehne + Nagel wprowadziły działania zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, w tym podnoszenie świadomości w zakresie higieny, składanie oświadczeń oraz dobrowolną kwarantannę.
 
Wszystkie nasze zakłady i biura opracowały i wdrożyły plany ciągłości biznesowej w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wprowadzenia coraz większych restrykcji rządowych. Plany te obejmują środki, takie jak rozdzielanie zmian, pracę z domu oraz przygotowywanie obiektów dodatkowych.

W odniesieniu do ryzyka przeniesienia wirusa na paczkach i paletach, które otrzymujemy i dostarczamy, uważane jest ono za niskie, zgodnie z opinią WHO: „Ryzyko zarażenia wirusem, który powoduje COVID-19 za pośrednictwem paczek, które zostały przewiezione i wystawione na działanie różnych warunków atmosferycznych i temperatury jest niskie."

PLANY CIĄGŁOŚCI BIZNESOWEJ

Jako globalna firma logistyczna regularnie mamy do czynienia z zakłóceniami łańcucha dostaw. Stale dostosowujemy nasze globalne standardy zarządzania ciągłością działania i testujemy nasze Plany ciągłości działania w odniesieniu do różnych scenariuszy kryzysowych.

Są one zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi naszych klientów.

W odniesieniu do skali efektu COVID-19 przeprowadzamy nowe i ciągłe oceny ryzyka, analizy wpływu na działalność oraz wdrażamy nowe środki do naszych ram ciągłości działania w oparciu o poziomy alarmowe.

Wnioski z aktywacji planu ciągłości biznesowej w Chinach na początku kryzysu pomogły nam wprowadzić zmiany i ulepszenia we wszystkich naszych planach na całym świecie. Wszystkie kraje ustanowiły krajowe zespoły reagowania w celu przygotowania się lub aktywacji tych planów.

Tam, gdzie krajowe zespoły zarządzające uznają to za stosowne i gdy wymagają tego dekrety rządowe, aktywujemy środki i procesy zapobiegawcze, które obejmują kontrolę temperatury pracowników i gości (w ramach parametrów określonych lokalnie obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy o ochronie danych), oświadczenia własne, elastyczne ustalenia dotyczące pracy, opcje pracy z domu, odkażanie naszych biur i placówek oraz zapewnianie podstawowych produktów higienicznych w miejscach pracy.

Standardowe procesy zostały również zdefiniowane w przypadku zarażenia personelu lub narażenia go na zarażone osoby.

Dzielimy się wytycznymi higienicznymi z naszymi dostawcami, aby zapewnić większą świadomość w łańcuchu dostaw.

Kierowcy przybywający do odbioru lub dostawy przechodzą odprawę na temat najlepszych praktyk higienicznych, a tam, gdzie jest to dozwolone, instruowani są do wypełniania oświadczeń własnych.

Wdrożyliśmy globalne ograniczenia dotyczące podróży, a spotkania zewnętrzne i wewnętrzne są prowadzone albo jako wideokonferencje, albo tylko w obecności niewielkiej liczby uczestników przestrzegających zaleceń dotyczących dystansu społecznego wydanych przez organy zdrowia publicznego.

OGÓLNA SYTUACJA W NASZYCH REGIONACH

Ameryka Północna

W miarę wzrostu liczby potwierdzonych przypadków stanowe i lokalne władze w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wezwały do zaostrzenia kroków wprowadzanych przez samorządy i lokalne przedsiębiorstwa. W związku z tym wprowadziliśmy dalsze środki kontroli w naszych planach ciągłości biznesowej. Pomimo trudnych warunków kontynuujemy całą działalność operacyjną.

Ameryka Południowa i Środkowa

Niektóre rządy w Ameryce Południowej i Środkowej ogłosiły „stan wyjątkowy”, nakazując m.in. zamknięcie granic. Inne wprowadziły narodową kwarantannę aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, co zmusiło nas do zamknięcia naszych obiektów, ale kontynuują one działalność zdalnie. Pomimo trudnych warunków procesy operacyjne wciąż funkcjonują.

Europa

W miarę rozprzestrzeniania się wirusa w całej Europie zauważamy kolejne skutki tej sytuacji dla przepływu logistycznego. Choć wszystkie nasze europejskie zakłady i biura kontynuują działalność operacyjną, oczekujemy, że dostawy ulegną opóźnieniu wskutek zaostrzonych środków BHP na granicach. Poniżej opisano wpływ na różne środki transportu.

Rosja ogłosiła okres od 30 marca do 5 kwietnia dniami ustawowo wolnymi od pracy i czasem kwarantanny. Nałożone środku obejmują zamknięcie wszystkich granic dla przemieszczania się ludzi. Nie ma to wpływu na przepływy towarów. 

Chiny

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji w Chinach przedsiębiorstwa wracają do normalnej działalności. Blokada dla Wuhan zakończy się 8 kwietnia. Usługi transportowe, również powracają do normalnego stanu. Handel eksportowy w Chinach zaczyna odczuwać pewien wpływ ze względu na zakłócenia łańcucha dostaw oraz zamknięcie działalności gospodarczej i produkcji za granicą.


Azja Południowa

W związku ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków, odnotowywanych w kilku krajach w całej Azji Południowej, większość samorządów lokalnych zaostrzyła środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Środki te obejmują m.in. 14-dniową kwarantannę dla podróżujących, ograniczenie ruchu wewnątrz społeczności oraz zaostrzenie kontroli granicznej. Wprowadzamy dodatkowe środki BHP oraz, w razie potrzeby, uruchamiamy nasze plany ciągłości działania. 

Po wprowadzeniu od 25 marca „całkowitej blokady” przez rząd Indii na okres 21 dni, istnieje ograniczenie w przepływie osób, z wyjątkiem osób zaangażowanych w świadczenie podstawowych usług. Wzrosły również kontrole graniczne. Uważnie monitorujemy sytuację i dostosowujemy się do niej. Niektóre lokalizacje będą musiały jednak zostać zamknięte z powodu powyższych ograniczeń.

Bliski Wschód i Afryka

W miarę wzrostu liczby potwierdzonych przypadków państwowe i lokalne władze w bliskowschodnich i afrykańskich krajach wezwały do zaostrzenia kroków wprowadzanych przez samorządy i lokalne przedsiębiorstwa. W związku z tym wprowadziliśmy dalsze środki kontroli w naszych planach ciągłości biznesowej. Pomimo trudnych warunków kontynuujemy całą działalność operacyjną.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ MORSKĄ

Podczas gdy sytuacja w każdym kraju ewoluuje codziennie, władze nakładają nowe przepisy i ograniczenia, nasi lokalni eksperci są do Państwa dyspozycji, aby pomóc i wesprzeć w spełnieniu określonych wymagań.

Ameryka Północna

Nasze operacje morskie w pełni funkcjonują przy minimalnym wpływie konieczności pracy zdalnej. Główne bramy CFS w USA funkcjonują normalnie, ale w mniejszym wymiarze godzin. Z powodu zmniejszenia operacji na statkach niektóre porty lub terminale skróciły dni lub godziny pracy. Kilka terminali skraca godziny pracy. Wszystkie terminale portowe będą traktować priorytetowo ruchy podstawowych produktów (towarów medycznych) nad pozostałymi towarami. Jednak ładunki wciąż napływają do USA i Kanady.

Ameryka Środkowa i Południowa

Aktualnie nie obowiązują żadne poważne ograniczenia dotyczące morskiej działalności frachtowej. Biura nadal prowadzą działalność, choć liczba pracowników jest ograniczona lub pracują oni zdalnie. Porty są otwarte, ale oczekiwane są opóźnienia w terminalach spowodowane zmniejszeniem liczby pracowników, skróconymi godzinami pracy i wprowadzonymi lokalnymi środkami w zakresie kwarantanny.

Argentyna objęta jest krajową kwarantanną i zezwala jedynie na przepływ niezbędnych ładunków. W tym przypadku porty i CFS współpracują z najmniejszą wymagana liczbą pracowników i mogą obsługiwać tylko niezbędne przesyłki zaakceptowane przez organy celne. Port w Buenos Aires stoi w obliczu pojawienia się zatorów. Boliwia zaleciła również ogólną kwarantannę, więc wpłynie to na dostawę z portów. W Chile rząd nakazał obowiązkową kwarantannę w Santiago, ale nie ma to wpływu na operacje na morzu, terminale i porty działają normalnie. W Wenezueli porty działają z ograniczonymi operacjami.

Chiny

Choć terminale i bazy transportowe w Chinach stopniowo wznawiają normalną pracę, placówki te nadal informują o pełnym wykorzystaniu placów i nadmiernym ruchu. Dostępność wtyczek do kontenerów chłodniczych jest nadal bardzo ograniczona, ale ulega poprawie. Porty powoli pozbywają się nadmiaru towaru. W związku ze spadającym zainteresowaniem przesyłkami z Chin przewoźnicy nadal odwołują rejsy, a sytuacja ta prawdopodobnie utrzyma się do końca marca. 

Azja Południowa

W związku ze wzrostem przypadków zarażenia koronawirusem poza Chinami rządy w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej zwiększają starania na rzecz przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu. Filipiny, Luzon (Manila), Visayas (Cebu) i Mindanao (Davao) zostały objęte „wzmocnioną kwarantanną dla społeczności”. Operacje w porcie w Manili są ograniczone.  Oczekujemy opóźnień w zakresie działalności operacyjnej z uwagi na ograniczony ruch drogowy, zarówno pasażerski, jak i towarowy.

Rządy Malezji i Indii ogłosiły zamknięcie granic. W tym okresie zamknięte są wszystkie obiekty wytwórcze oraz obiekty należące do firm państwowych i prywatnych, które nie są uznane za niezbędne. Wszystkie niezbędne usługi, takie jak porty i firmy transportowe, nadal działają, ale operacje są ograniczone.

Terminale w Indiach borykają się z poważnym niedoborem siły roboczej i wysokimi zapasami w stoczni wpływającymi na wydajność. Harmonogramy postoju są zakłócane w większości terminali bez buforów. Przewoźnicy ogłosili puste rejsy do EUR i MED, Azji i USA.

W Myanmarze odprawa celna jest dozwolona, ale ładunków innych niż istotne nie można dostarczyć.
Granica Wietnam-Kambodża jest zamknięta dla transportu drogowego kontenerów.

W Korei Południowej logistyka morska i ogólny łańcuch dostaw pozostaje stabilny, a cały ruch ciężarowy, odprawy celne i działalność magazynowa funkcjonują bez zmian. Wzmożony ruch w Busan zmniejsza się, gdyż statki wznowiły bezpośrednie rejsy do chińskich portów. W pozostałych krajach z perspektywy portów i przewoźników nic się nie zmienia, ale występują opóźnienia i ograniczenia dotyczące sprzętu/miejsca z uwagi na odwoływane rejsy.

W Nowej Zelandii porty zaczynają być zatłoczone przesyłkami innymi niż pierwszej potrzeby, których nie można dostarczyć, ponieważ klienci są zamknięci z powodu blokady. Jednak nadal działają podstawowe usługi, a wraz z nimi powiązany łańcuch logistyczny. Porty nadal działają.

Na Sri Lance tylko niezbędne przesyłki mogą być ładowane i transportowane w wyznaczonym czasie. W portach wejścia kontenerów są nadal możliwe, ale w ciągu krótszych godzin pracy.

W innych krajach biznes toczy się „normalnym trybem” z perspektywy portów i przewoźników, ale z opóźnieniami i ograniczeniami sprzętowymi i przestrzennymi spowodowanymi pustymi rejsami. Ogólnie porty są zatłoczone, a wtyczki chłodnicze są prawie niedostępne.

Europa

Wpływ odwoływanych rejsów i dynamicznej sytuacji na granicach na naszą działalność w zakresie logistyki morskiej i śródlądowej staje się zauważalny. Rządy Włoch i Hiszpanii postanowiły zamknąć fabryki inne niż pierwszej potrzeby i działalność handlową. Pomimo, że transport towarowy jest nadal dozwolony, dostawa może być utrudniona przez zamknięte zakłady produkcyjne i magazyny.

Porty działają z wolniejszym procesem wejścia / wyjścia i opóźnieniami w odprawie celnej. Procesy we włoskich portach przebiegają wolniej z powodu skrócenia godzin pracy. Operacje transportowe KN Eurasia Express nie są zakłócone.

Porty nadal prowadzą działalność, choć ruch wlotowy/wylotowy jest spowolniony i mogą nastąpić opóźnienia w odprawie celnej. Operacje we włoskich portach przebiegają wolniej ze względu na skrócony czas pracy.

Bliski Wschód i Afryka

Porty i terminale działają z opóźnieniami z powodu krótszych godzin pracy przewoźników i organów celnych, wdrożonych środków zapobiegawczych oraz zmniejszonej przepustowości.Porty, CFS i statki towarowe nadal działają, ale z zachowaniem środków ostrożności. W portach widoczny jest wzrost ilości towarów. Turcja doświadcza wpływu na import i eksport. Zauważa się wpływ na  rejsy statkami, dostępność sprzętu  oraz operacje przewoźnika. Mauritius jest zamknięty

W związku z tym, że główni spedytorzy i odbiorcy zaczynają zamykać swoje oddziały a wszyscy usługodawcy w Południowej Afryce muszą pracować z domu, porty działają z ograniczoną przepustowością. Niezbędny ładunek będzie dozwolony w 8 portach morskich. Porty będą traktować priorytetowo przepływ podstawowych towarów.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ LOTNICZĄ

Ameryka Północna

Ograniczenia w zakresie podróżowania pomiędzy 26 krajami Europy a Stanami Zjednoczonymi, obowiązujące od 13 marca, oraz unijne ograniczenia, wchodzące w życie 17 marca, dotyczą tylko podróży pasażerskich. Większość linii lotniczych ogłosiła drastyczną redukcję liczby lotów pasażerskich, oferując ograniczone zdolności przewozowe po stawkach rynkowych. Jednak w związku z tym, że szlak handlowy pomiędzy Europą a Ameryką Północną jest w znacznej mierze zdominowany przez loty pasażerskie, zauważyliśmy spore ograniczenie zdolności przewozowych. W odpowiedzi na zmieniające się ograniczenia spowodowane poważnymi cięciami w pojemności luków bagażowych zauważamy zwiększenie zdolności przewozowych frachtowców w porównaniu z zeszłym tygodniem.

W celu dalszego powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności innej niż niezbędna w wielu amerykańskich stanach oraz na granicy amerykańsko-kanadyjskiej i amerykańsko-meksykańskiej. Środki te nie mają wpływu na ruch handlowy, a wszystkie nasze oddziały kontynuują działalność przy zmniejszonej liczbie pracowników lub zdalnie.
Wzrost liczby przypadków w Kanadzie i Meksyku oraz ograniczenia podróży w UE prowadzą również do ograniczonej dostępnej przepustowości na rynku ze względu na znaczne ograniczenie lotów pasażerskich i odwołanie niektórych przewoźników
 
Europa

Nadal prowadzimy lotniczą działalność frachtową w Europie. Jednak w związku z zamknięciem sieci pasażerskich przez większość narodowych przewoźników doświadczamy sporych ograniczeń w odniesieniu do zdolności przewozowych na wszystkich najważniejszych rynkach. Wzmożony ruch na lotniskach i przekierowywanie towaru przez europejskie węzły transportowe wpływa na ogólny czas przetwarzania i transportu przesyłek. Zasadniczo frachtowce znów kursują zgodnie z planem, a przewoźnicy oferują dodatkowe czartery na szlakach o wzmożonym ruchu, takich jak z Europy do Stanów Zjednoczonych.

Ameryka Południowa i Środkowa

Po zamknięciu granic i zablokowaniu niektórych krajów Ameryki Południowej oraz późniejszym spadku popytu przewoźnicy ograniczają swoje operacje międzynarodowe. Dwaj główni przewoźnicy Avianca i LATAM Airlines drastycznie zmniejszyli przepustowość pasażerską.

Argentyna ograniczyła import tylko do podstawowych towarów, co oznacza, że przed wysyłką każda przesyłka musi przejść dodatkową procedurę zielonego światła.

Ogólny status operacyjny lotnisk, kierowców ciężarówek i organów celnych jest stabilny, a wszystkie nasze oddziały frachtu lotniczego działają, w większości przypadków, częściowo z domu.

Bliski Wschód i Afryka

Ograniczenia przepustowości występują również w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie wszystkie linie lotnicze zawiesiły / zmniejszyły liczbę lotów pasażerskich na trasach do tego regionu. W tym tygodniu przewoźnicy krajowi Etihad Airways i Emirates zawiesili wszystkie loty pasażerskie zgodnie z dyrektywą rządu ZEA. Loty towarowe i ewakuacyjne są zwolnione z tego zawieszenia i będą kontynuowane. W Południowej Afryce zniesiono ograniczenie do transportu wyłącznie towarów pierwszej potrzeby i ze skutkiem natychmiastowym wszystkie ładunki mogą przybyć do kraju. Nasze operacje są kontynuowane z zespołami pracującymi z domu / działającymi w podzielonych konfiguracjach we wszystkich krajach, w tym w krajach, które wprowadziły blokady na terenie całego kraju.

Azja-Pacyfik

Ogólna sytuacja w odniesieniu do działalności lotnisk, pracy kierowców ciężarówek i odprawy celnej w Chinach powróciła do 90% normalnego poziomu. Tylko lotnisko w Wuhan zamknięte jest dla lotów komercyjnych. Wznowienie produkcji doprowadziło do pojawienia się zapotrzebowania na transport i zwiększyło presję na dostępne zdolności przewozowe. Ponadto od 29 marca Chiny zmniejszają liczbę międzynarodowych lotów pasażerskich w ramach środków zapobiegania i kontroli COVID-19. Według chińskiego urzędu lotnictwa cywilnego (CAAC) od 29 marca każda chińska linia lotnicza może obsługiwać tylko jedną trasę do dowolnego kraju, z nie więcej niż jednym lotem tygodniowo. Każda zagraniczna linia lotnicza może utrzymać tylko jedną trasę do Chin, a liczba lotów tygodniowo zmniejsza się do jednej.

Rząd chiński wprowadził nowe rozporządzenie w celu skuteczniejszego wspierania globalnej sytuacji pandemicznej i zapewnienia uporządkowanego eksportu wysokiej jakości materiałów medycznych. Nadawcy muszą dostarczyć deklaracje (pisemne lub elektroniczne), że otrzymali chińskie świadectwa rejestracji produktu medycznego na wysyłkę eksportową oraz że materiały medyczne są zgodne ze standardami jakości krajów (regionów) importujących.

Presję na przepustowość spowodowaną ograniczoną aktywnością lotów pasażerów obserwuje się w większości krajów Azji Południowej i Pacyfiku. Całkowite zablokowanie w Indiach ma bezpośredni wpływ na operacje celne i terminalowe, transport ładunków i dostępną pojemność. Oprócz zawieszenia wszystkich międzynarodowych lotów pasażerskich do 14 kwietnia zauważamy, że zmniejsza się również pojemność frachtowca poza Indiami.   
 
Ogólna sytuacja

W związku z zamknięciem działalności przez większość przewoźników lub ograniczeniem przez nich sieci pasażerskiej zaobserwowaliśmy spore ograniczenia w zakresie zdolności przewozowych oraz  niedobór wind w czasie dużego zapotrzebowana na wszystkich szlakach handlowych. 

Ściśle współpracujemy z naszymi długoterminowymi partnerami w zakresie przewozów, aby uzyskać pełny wgląd w tę sytuację w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów. Aktualnie nie jesteśmy w stanie zagwarantować czasu dostaw ani ich stawek. Z zastrzeżeniem dostępności, miejsce w samolotach czarterowych będzie oferowane po aktualnych stawkach rynkowych.   
 
Nasze zespoły frachtowe zostały w pełni poinformowane o rozwoju wydarzeń, a my zachęcamy Państwa do kontaktu z odpowiednią osobą z Kuehne + Nagel w razie dalszych pytań oraz w sprawie konkretnych wymagań dotyczących przesyłek lotniczych.

WPŁYW NA LOGISTYKĘ DROGOWĄ

Europa

Coraz więcej rządów wprowadza nowe środki, a sytuacja w Europie zmienia się bardzo szybko. Mimo że nasza sieć i wszystkie nasze biura w całej Europie działają, doświadczamy poważnych opóźnień na kilku europejskich granicach z powodu zwiększonych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ma to wpływ na operacje transportowe. Zamknięcie wielu firm, będących adresami odbioru lub odbioru naszej sieci, wpływa na naszą działalność i usługi. Zamknięte firmy zarówno po stronie spedytora, jak i odbiorcy prowadzą do zmniejszenia wolumenów i konieczności ograniczenia wybranych międzynarodowych częstotliwości połączeń liniowych i przeprowadzenia przekierowań. Może to na niektórych liniach powodować opóźnienia 1-2 dni.

Hiszpania zezwala na transport ładunków wyłącznie na podstawowe codzienne potrzeby. Nadawcy muszą zapewnić, że ich przesyłki należą do kategorii tego niezbędnego ładunku.

Nadal kursują promy pomiędzy kontynentalną Europą a Finlandią. Szwecja i Norwegia są dostępne za pośrednictwem promów lub mostów lądowych. Rejsy promów i komunikacja za pośrednictwem Eurotunelu z i do Wielkiej Brytanii (w tym Irlandii) przebiegają bez poważnych utrudnień. Informacje na temat przybliżonego czasu oczekiwania można znaleźć na publicznie dostępnej witrynie  covid-19.sixfold.com. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych ani zagwarantować ich poprawności, łącze to powinno być stosowane jedynie w celach orientacyjnych.

W przypadku wszystkich krajów europejskich zdecydowanie zalecamy nadawcom sprawdzenie gotowości ich klientów do odebrania przesyłki w godzinach roboczych przed przekazaniem nam przesyłek. Przesyłki, które nie mogą zostać dostarczone z powodu nieobecności odbiorców, będą zwracane do nadawców na ich koszt. Jeśli nadawcy nie będą w stanie otrzymać tych zwróconych przesyłek, konieczne będzie pokrycie kosztu magazynowania.

W przypadku odbioru zleconych przesyłek klienci muszą również zapewnić gotowość odbioru w miejscu docelowym. W przeciwnym razie nakładane będą opłaty za próby dostarczenia.    

Ponadto, klienci muszą zadbać, aby odbiorcy byli w stanie potwierdzić otrzymanie towaru.

Chiny i Azja Południowa

Zasadniczo transport ciężarowy w Chinach powraca do stanu normalnego. Międzynarodowy transport ciężarowy do i z Hongkongu (Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin) nadal odbywa się w trybie normalnym.
   
Widzimy niewielką poprawę sytuacji zatorowej na granicy chińsko-wietnamskiej (granica Pingxiang). Komitet ds. granic wprowadził odpowiednie środki, w tym priorytetową odprawę towaru eksporterów ze statusem upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub wjeżdżających do strefy składów pod zamknięciem celnym (z zastrzeżeniem weryfikacji przez komitet ds. granic).   
 
W związku z 14-dniową kwarantanną wprowadzoną przez rząd Wietnamu zauważyliśmy niedobór (laotańskich lub kambodżańskich) kierowców do transportu transgranicznego z Wietnamu do Tajlandii. Choć rząd Tajlandii wprowadził częściowe zamknięcie Bangkoku, Chiang Mai oraz Buri Ram i ogłosił stan wyjątkowy, dozwolony jest transgraniczny przepływ towarów handlowych i podstawowych między Tajlandią a Myanmarem / Laosem / Kambodżą. Wszyscy kierowcy muszą przejść badania kontrolne. Ponadto od 1 kwietnia rząd Wietnamu rozpoczął ogólnokrajową 15-dniową kampanię dystansowania społecznego. Obecnie nie ma to wpływu na transport krajowy i transgraniczny.

W przypadku ciężarowego ruchu transgranicznego do krajów środkowoazjatyckich 18 marca otwarto granicę pomiędzy Chinami a Kazachstanem. Na granicach można zaobserwować wzmożony ruch ze względu na ogłoszenie wydłużonego okresu wolnego od pracy. Władze graniczne nie ogłosiły jeszcze szczegółów wprowadzanych środków BHP.   
 
W ruchu ciężarowym do Europy przez Chiny i Rosję (przejście graniczne w Manzhouli) spodziewane jest również wprowadzenie zaostrzonych środków BHP.   
 
Rząd Malezji przedłużył nakaz kontroli ruchu do 14 kwietnia. Granice są otwarte dla przewozu podstawowych towarów do i z kraju, z zastrzeżeniem zgody Ministerstwa Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI) w Malezji.

25 marca rząd Indii ogłosił "całkowite zamknięcie" kraju na 21 dni. Tylko przewóz niezbędnych towarów i działalność podstawowych usług mogą działać bez uprzedniej zgody władz. 29 marca władze wydały aneks umożliwiający import towarów, innych niż podstawowe, w celu złagodzenia zatorów w portach.

Zamknięcie przez rząd Nowej Zelandii rozpoczęło się również od 25 marca. Przewidujemy opóźnienia w przepływie towarów zarówno dla Indii, jak i Nowej Zelandii.

Sytuacja i środki kontroli stosowane na granicach w większości tych krajów szybko się zmieniają w miarę rozwoju wydarzeń dotyczących COVID-19. Ściśle monitorujemy tę sytuację i będziemy zamieszczać dalsze informacje na niniejszej stronie.   
 
Ameryka Północna

Ograniczenia graniczne w USA, Kanadzie i Meksyku wpływają tylko na ograniczenia ruchu pasażerskiego (innego niż istotny) i nie dotyczą transportu towaru i usług.

W większości stanów obowiązuje nakaz pozostania w domach, ograniczenia jednak nie dotyczą ruchu ciężarówek.

Należy sprawdzić status partnera operacji przed wysyłką, ponieważ prawie wszyscy przewoźnicy LTL będą zwracać ładunek natychmiast (<1 dzień) po odmowie z powodu zamkniętego odbiorcy. Ładunek nie może być przetrzymywany w miejscu docelowym z powodu dużych ilości towarów niedostarczalnych, co powoduje dodatkowe opłaty.

W Stanach Zjednoczonych zdolności przewozowe transportu ciężarowego są coraz bardziej ograniczone, ale rządy federalne i stanowe zobowiązują się do zadbania o ciągłość ruchu łańcucha dostaw. Większość usługodawców LTL i firm kurierskich zawiesi odręczne (niecyfrowe) podpisy. Zgodnie z polityką „separacji społecznej” kierowcy nie będą prosić odbiorców o złożenie podpisu. Kierowcy będą odnotowywać dokładną godzinę, zapisywać wyjątki i pytać o imię i nazwisko osoby przyjmującej towar. Coraz mniej kierowców podejmuje się dostarczenia towaru do obszarów najbardziej zagrożonych, co skutkuje zwiększeniem się stawek. Pilne zamówienia na towary detaliczne zwiększają stawki dla samochodów dostawczych i chłodni. Detaliści, w tym sklepy e-commerce, w coraz większym stopniu polegają na dostawcach z rynku natychmiastowego, aby  ponownie uzupełniać zapasy, a kierowcy ciężarówek zgłaszają długie czasy oczekiwania w punktach odbioru i dostawy.

Departament Transportu w Pensylwanii otworzył 13 z 30 punktów wypoczynkowych z parkingiem i obiektami tymczasowymi. Wskutek nacisków American Trucking Association poszczególne stany otworzyły zakłady i prowadzą działalność w tymczasowych obiektach przy ograniczonej liczbie usług. Komercyjne punkty obsługi kierowców ciężarowych funkcjonują z ograniczoną ofertą gastronomiczną zgodnie z wymogami w poszczególnych jurysdykcjach.

 

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA DLA PRZESYŁEK

Nadal z zaangażowaniem obsługujemy naszych klientów. Oprócz ścisłej współpracy z naszymi przewoźnikami w celu zapewniania rozwiązań w zakresie transportu pilnych przesyłek, wprowadziliśmy również alternatywne środki transportu oraz nowe trasy, aby zaspokajać Państwa potrzeby biznesowe.

 

TRANSPORT LOTNICZY

Czarter

Współpracując ściśle z naszymi kluczowymi partnerami linii lotniczych, nasi eksperci w dziedzinie frachtu lotniczego utrzymują regularne przydziały na głównych trasach azjatyckich i translantantycznych oraz wprowadzili dodatkowe cotygodniowe zmiany czarteru, aby obsłużyć oba rynki z uwagi na pilne potrzeby w zakresie dostaw. Co tydzień ustalony harmonogram operacyjny i nowe ruchy czarterowe na szlakach handlowych o wysokim popycie pomogą uniknąć opóźnień produkcji i łańcucha dostaw oraz zapewnią kontynuację twoich operacji spowodowanych obecnymi i przyszłymi konsekwencjami wybuchu „wirusa koronawirusa”.

Rozwiązania Time-Critical

Wpływ COVID-19 stanowi szczególne wyzwanie dla kluczowych potrzeb logistycznych w służbie zdrowia, lotnictwie lub przemyśle wytwórczym. Aby przyspieszyć dostawy, rozwiązać opóźnienia w transporcie i zapewnić kontynuację przepływów w łańcuchu dostaw, Quick / Sterling, firma Kuehne + Nagel, oferuje Ci rozwiązania, których potrzebujesz na czas. Pomimo globalnych ograniczeń podróży, blokad krajów i poważnych ograniczeń przepustowości na wszystkich szlakach handlowych, nasze zespoły ekspertów są zobowiązane do udzielenia Państwu wsparcia. W przypadku pilnych przesyłek prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w dziedzinie logistyki o krytycznym czasie.

Usługa Sea-Air
Usługa Sea-Air oferowana przez firmę Kuehne + Nagel, stanowiąca połączenie frachtu morskiego i lotniczego, pomaga skrócić czas realizacji dostawy i w miarę możliwości zmniejszyć ograniczenia związane ze zdolnościami przewozowymi.

Dowiedz się jak usługi Sea-Air pozwalają zapewnić ciągłość działalności.

 

TRANSPORT MORSKI

Oferujemy usługę KN Pledge w przypadku transportu pełnego kontenera morskiego. Obejmuje ona gwarantowany czas realizacji dostawy i gwarancję zwrotu pieniędzy.

Na naszej platformie cyfrowej seaexplorer nasi klienci mogą w czasie rzeczywistym zapoznać się z wszystkimi dostępnymi usługami, w tym monitorować aktualności na temat usług. Seaexplorer umożliwia klientom wyszukiwanie odpowiednich alternatywnych usług w przypadku pojawienia się utrudnień.

Nasza usługa KN LCL-Expedited oferuje alternatywę dla importu z Azji lub Europy do Stanów Zjednoczonych i na odwrót z szybszym czasem tranzytu niż zwykłe usługi LCL: Korzystanie z bezpośredniej trasy z portu rozładunku do lokalizacji klienta, która pomija w śródlądowej lokalizacji CFS, usługa przyspieszona działa do 6 dni szybciej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Kuehne + Nagel.

Wprowadziliśmy usługę priorytetową „Reefer-Go” dla przesyłek farmaceutycznych i opieki zdrowotnej o krytycznym czasie dostawy, które muszą być ładowane w portach Europy Południowej i Środkowej zgodnie z określonym harmonogramem. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z miejscowym zespołem chłodniczym Kuehne + Nagel lub zespołem żeglugi farmaceutycznej.

TRANSPORT KOLEJOWY

Zasadniczo nadal panują utrudnione warunki dla frachtu euroazjatyckiego. Kuehne + Nagel nadal będzie obsługiwać cotygodniowe pociągi blokowe KN Eurasia Express, łączące Xi’an z wieloma miastami w Europie dzięki opcji dowozu. Czas dostawy towaru do Europy za pośrednictwem połączenia bezpośredniego przez Kaliningrad/Mukran wynosi 12–14 dni.

ODPRAWA CELNA

Mimo że większość granic we wszystkich dotkniętych krajach jest otwarta na transport towarów, pilne przesyłki wymagają szczególnej uwagi w zakresie dokumentacji eksportowej i importowej. Skontaktuj się z przedstawicielem Kuehne + Nagel w celu uzyskania dalszych wskazówek.

 


***

 

Będziemy aktualizować informacje w miarę rozwoju sytuacji. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – Wszystkie informacje udostępniane są w dobrej wierze wyłącznie w celach orientacyjnych i poglądowych. Mają one ogólny charakter informacyjny, a firma Kuehne + Nagel zrzeka się odpowiedzialności prawnej za dokładność informacji przedstawionych za pośrednictwem tego dokumentu. Firma Kuehne + Nagel nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w tym dokumencie i zrzeka się odpowiedzialności za straty wynikające z użycia przekazanych informacji.