KN Login działa jak system sterowania całego łańcucha dostaw. Jego potężne, wciąż aktualizowane narzędzia umożliwiają monitorowanie ładunku i przepływu informacji w celu umożliwienia proaktywnej interwencji - sprawiając, iż operacje stają się bardziej niezawodne i stabilne niż kiedykolwiek wcześniej.

Manager zdarzeń KN Login proaktywnie wysyła komunikat informacyjny, kiedy kluczowy etap procesu zostaje osiągnięty lub w najbliższym czasie ma zostać osiągnięty. Poza tym, KN Login ma wbudowany mechanizm eskalacji, który może zidentyfikować zmiany planu, jak i potencjalne lub rzeczywiste zakłócenia. W tym przypadku system generuje alerty, które skracają czas reakcji, co pozwala podejmować decyzje szybciej.

KN Login - monitorowanie

KN Login umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych danych i dostarcza zaawansowane narzędzia do monitorowania i zarządzania procesami krytycznymi równolegle z zarządzaniem łańcuchem dostaw - od załadunku do dostawy.

Usługi o wartości dodanej

Proaktywne monitorowanie i alarmowanie dla ściślejszej kontroli oraz lepszej wydajności

  • Oszczędność czasu, obniżenie kosztów oraz unikanie trudności z klientami, jak również możliwość monitorowania procesów zamówień i krytycznych obszarów Twojej logistyki
  • Otrzymujesz proaktywne komunikaty, gdy określone etapy zostały osiągnięte lub kiedy określone dokumenty/referencje klientów stały się dostępne
  • Łatwo zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste zakłócenia w serwisie, jak również zmiany planu na podstawie wstępnie zdefiniowanych wyjątków