KN Login działa jak system sterowania całego łańcucha dostaw. Jego potężne, wciąż aktualizowane narzędzia pozwalają na monitorowanie ładunku i przepływu informacji. Umożliwiają proaktywną interwencję, sprawiając, że operacje stają się bardziej niezawodne i stabilne niż kiedykolwiek wcześniej.

Manager zdarzeń KN Login wysyła komunikat informacyjny, o osiągnięciu (lub osiągnięciu w najbliższym czasie) kluczowego etapu procesu. Ponadto, KN Login ma wbudowany mechanizm eskalacji, który może zidentyfikować zmiany planu, jak i potencjalne lub rzeczywiste zakłócenia. W tym przypadku system generuje alerty, które skracają czas reakcji, co pozwala podejmować decyzje szybciej.

KN Login - monitorowanie

KN Login umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych danych. Dostarcza zaawansowane narzędzia do monitorowania i zarządzania procesami krytycznymi, równolegle z zarządzaniem łańcuchem dostaw - od załadunku do dostawy.

 

 

Usługi o wartości dodanej

Proaktywne monitorowanie i alarmowanie dla ściślejszej kontroli oraz lepszej wydajności

  • Oszczędność czasu, obniżenie kosztów oraz unikanie trudności z klientami, jak również możliwość monitorowania procesów zamówień i krytycznych obszarów Twojej logistyki

  • Proaktywne komunikaty, gdy określone etapy zostały osiągnięte lub kiedy określone dokumenty/referencje klientów stały się dostępne

  • Łatwość zidentyfikowania potencjalnych i rzeczywistych zakłóceń w serwisie, jak również zmian planu, na podstawie wstępnie zdefiniowanych wyjątków