Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Dodatek inflacyjny

W związku z sytuacją inflacyjną oraz wzrostem wynagrodzeń, wpływającymi bezpośrednio na koszty świadczenia usług, Kuehne+Nagel stosuje dodatek inflacyjny.

Dodatek inflacyjny jest mechanizmem umożliwiającym dostosowanie poziomu oferty do dynamicznych zmian wynagrodzeń oraz do poziomu inflacji. Kuehne+Nagel stosuje dodatek aktualizowany kwartalnie na podstawie informacji publikowanych przez GUS.

Wysokość dodatku oraz jego części składowe podaje poniższa tabela.

Aktualny dodatek inflacyjny – II kwartał 2024 r.