Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Dodatek inflacyjny

W związku z sytuacją inflacyjną oraz wzrostem wynagrodzeń, wpływającymi bezpośrednio na koszty świadczenia usług, Kuehne+Nagel stosuje dodatek inflacyjny.

Dodatek inflacyjny jest mechanizmem umożliwiającym dostosowanie poziomu oferty do zmieniających się warunków. Dotychczas wartość wskaźnika indeksowana była co miesiąc, bazując na danych GUS.

Ze względu na stabilizującą się sytuację inflacyjną oraz obniżoną dynamikę wzrostu wynagrodzeń, Kuehne+Nagel podjęło decyzję o przedłużeniu obowiązującego poziomu dodatku inflacyjnego na czwarty kwartał 2023 r.

Wysokość dodatku oraz jej części składowe podaje poniższa tabela.

Aktualny dodatek inflacyjny – IV kwartał 2023 r.