Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Rozwiązanie dla odprawy celnej po Brexicie

Wielka Brytania formalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 r. Wraz z zakończeniem okresu przejściowego formalności celne stały się obowiązkowe. Niezależnie od tego, co określa Umowa o handlu i współpracy UE-Wielka Brytania, formalności celne są wymagane w przypadku wszystkich towarów przekraczających granice między UE a Wielką Brytanią.

Jakie zmiany wkrótce nadejdą?

Od 1 stycznia 2022 r.

  • Importowe deklaracje celne wymagane dla wszystkich towarów i odroczone odprawy nie są już możliwe
  • Kontrole celne przywozu z UE
  • Usługa przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS) obowiązkowa w przypadku importu do Wielkiej Brytanii
  • Wstępne zgłoszenie produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) i kontrole dokumentów w brytyjskim systemie IPAFFS
Aby uniknąć ryzyka opóźnień w procedurach tranzytowych i ograniczyć związaną z tym administrację, w Kuehne+Nagel świadczymy usługę składania deklaracji na granicy Wielkiej Brytanii z góry. Oznacza to, że ładunek zostanie już odprawiony celnie w Wielkiej Brytanii przed przybyciem do terminalu wyjścia towaru z Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2022 r.

  • Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (ENS) wymagane dla wszystkich importów z Wielkiej Brytanii
  • Eksportowe świadectwo zdrowia wymagane dla POAO
  • Wstępne zgłoszenie produktów sanitarnych i fitosanitarnych w brytyjskim systemie IPAFFS
  • Kontrole fizyczne w punktach kontroli granicznej pod kątem zwierząt i POAO oraz roślin i produktów roślinnych

Ponadto przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z mechanizmu odroczonego podatku VAT, zgodnie z którym VAT od importu musi być tylko rozliczony, ale nie zapłacony w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Jeśli towary są zgodne z regułami pochodzenia (ROO), zerowe taryfy mają zastosowanie zarówno do UE, jak i Wielkiej Brytanii. Importer jest zobowiązany do udowodnienia preferencyjnego pochodzenia za pomocą „Oświadczenia o pochodzeniu” dostarczonego przez eksportera lub dokumentów spełniających kryteria określone przez „Wiedza importerów”.

Chcesz żeby odprawa celna przebiegła bezproblemowo?


O czym warto pamiętać?

Zmniejsz ryzyko utrudnień na granicy. Przygotuj się i upewnij się, że wszystkie niezbędne informacje/dokumenty zostały dostarczone poprawnie i na czas. Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się o wymaganiach dla unijnego eksportera i brytyjskiego importera.


Żeby proces przebiegł sprawnie importer brytyjski powinien przekazać Kuehne+Nagel UK:

1. Upoważnienie do występowania w jego imieniu wobec brytyjskiego Urzędu Celnego, a także do przesyłania danych przesyłki do brytyjskiego systemu celnego. Obie funkcje spełnia jeden dokument.

oraz podać:

2. Pełne dane importowe, numer EORI, adres e-mail do weryfikacji danych celnych. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tu:


Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz przewozić z nami towary między Polską a Wielką Brytanią, możemy również zrealizować dla Ciebie odprawę celną.

Spraw, aby odprawa celna po Brexicie przebiegała bezproblemowo.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, zakłóceń na granicy lub utrudnień dostaw, dla naszych obecnych oraz przyszłych klientów, którzy planują zrealizować z nami transport przygotowaliśmy rozwiązanie, które pomoże pokonać złożoność procesu odprawy celnej.

Automatyzując procedury celne eksportowe i importowe na wczesnym etapie, ułatwiamy zbieranie danych. W ten sposób Twoje dane celne są gotowe do odprawy na granicy UE i Wielkiej Brytanii, podczas gdy Twoje przesyłki są już w drodze.

 

Proste i przejrzyste, dzięki czemu możesz skupić się na swoim biznesie.

Jak to działa? Your Easy Brexit solution cyfrowo przesyła dane eksportowe od nadawcy i gromadzi dane importowe od odbiorcy w ramach procesu walidacji importu. W rezultacie deklaracje eksportowe i importowe są zautomatyzowane zgodnie z wymogami UE i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się również dodatkowymi wymaganiami, takimi jak komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, które są wymagane dla każdej przesyłki.

Służby celne UE i Wielkiej Brytanii po Brexicie

Nawet przy obowiązywaniu umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią wszystkie przepływy towarów  podlegają procedurom celnym.

Aby uprościć formalności celne, rząd Wielkiej Brytanii wprowadził „etapowe podejście” do importu do Wielkiej Brytanii. Na tej podstawie brytyjscy importerzy mają możliwość wwozu towarów niekontrolowanych w ramach tzw. procedury celnej frachtu uproszczonego (CFSP), co równoważy konieczność zgłoszenia pełnej deklaracji granicznej do 31 grudnia 2021 r.


Jeżeli jesteś naszym klientem lub planujesz zrealizować z nami swój transport towarów, możemy również obsłużyć Twoje brytyjskie zgłoszenia celne. Oto, czego od Ciebie potrzebujemy:

Dla eksporterów i importerów z UE:

Aby upoważnić Kuehne+Nagel do działania jako Twój bezpośredni przedstawiciel przy wypełnianiu zgłoszeń celnych, zwanych również upoważnieniem należy wypełnić pełnomocnictwo (wystarczy wypełnić tylko raz).

Dla eksporterów z Wielkiej Brytanii:
Pełnomocnictwo upoważniające Kuehne+Nagel do działania w charakterze bezpośredniego przedstawiciela przy wypełnianiu i składaniu zgłoszeń celnych. Do wypełnienia tylko raz. Dowiedz się więcej tutaj.

Dla importerów z Wielkiej Brytanii:
Pismo upoważniające do upoważnienia Kuehne+Nagel do występowania w roli bezpośredniego przedstawiciela przy wypełnianiu deklaracji celnych importowych do Wielkiej Brytanii oraz do przekazywania danych o przesyłkach do brytyjskiego systemu celnego HMRC. Niniejsze upoważnienie jest ważne przez okres 12 miesięcy. Bez tego musimy uzyskać autoryzację dla każdej przesyłki z osobna, co może prowadzić do ewentualnych opóźnień i powstania dodatkowych kosztów. Kliknij tutaj, aby pobrać szablon i wysłać do nas podpisany plik e-mailem
 

Numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) jest warunkiem niezbędnym do dokonania odprawy celnej towarów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Numer EORI nadawcy i odbiorcy to dwa różne numery. Oba obowiązkowo muszą zostać podane przy dokonywaniu odprawy celnej w imporcie i eksporcie.

Jeżeli nadawca samodzielnie sporządza deklaracje eksportową, należy podać numer MRN zgłoszenia wywozowego (EAD) w zleceniu transportowym oraz przekazać dokumenty kierowcy.

Jeśli nadawca samodzielnie sporządza deklarację eksportową, należy podać numer  (MRN) zgłoszenia wywozowego (EAD) – który należy umieścić w zleceniu transportowym – i przekazać  dokument firmie Kuehne+Nagel.

Podanie warunków, wartości, ilości i opisu towarów. Cła i podatek od wartości dodanej są obliczane na podstawie wartości towarów i waluty.

Międzynarodowa nomenklatura jednolitej klasyfikacji produktów czyli Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów.

  • W języku krajowym, korespondujący z podanym kodem HS
  • Waga brutto / netto i liczba / rodzaj opakowań

Wartość pieniężna towarów i waluta do obliczania należności celnych i podatku VAT.

Warunki Incoterms uzgodnione z partnerami biznesowymi, które określają, kto jest odpowiedzialny za odprawę celną i związane z nią koszty.

Pełne deklaracje przywozowe do Wielkiej Brytanii będą wymagane od 1 stycznia 2022 r. W przypadku tej procedury brytyjski numer wjazdu (ENO) musi być dostępny przed wyjazdem z UE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy importer z Wielkiej Brytanii posiada własne zezwolenie CFSP.*

* Na podstawie modelu operacji granicznych (BOM) rządu Wielkiej Brytanii

Do wartości 6000 EUR: preferencyjne oświadczenie na fakturze handlowej jest akceptowane. Od 6 000 EUR: eksporterzy muszą ubiegać się o status zarejestrowanego eksportera (REX).