Wydawca treści

null Rozwiązanie dla odprawy celnej po Brexicie

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie towary przekraczające granice między Wielką Brytanią a Unią Europejską będą wymagały pełnej kontroli importowej, a następnie pełnych zgłoszeń celnych. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, zakłóceń na granicach lub utrudnień w dostawach, Kuehne+Nagel stworzyło unikalne, zautomatyzowane i cyfrowe rozwiązanie do przetwarzania danych, aby odprawa celna była dla Ciebie bezproblemowa.

Wymagania celne w Wielkiej Brytanii i UE staną się obowiązkowe

Wielka Brytania formalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 r. Niezależnie od wyniku negocjacji umowy o wolnym handlu, procedury celne staną się obowiązkowe po zakończeniu okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r., co będzie wymagało dopełnienia większej liczby formalności.

Aby uprościć procedury celne, rząd Wielkiej Brytanii wprowadził „podejście etapowe” w imporcie do Wielkiej Brytanii. Importerzy z Wielkiej Brytanii będą mieli możliwość wprowadzania towarów niekontrolowanych w ramach tzw. Uproszczonej Procedury (Customs Freight Simplified Procedure CFSP) która zniweluje konieczność składania pełnej deklaracji granicznej do 30 czerwca 2021 r. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z mechanizmu odroczonego podatku VAT, w którym podatek VAT od importu może  być rozliczony w deklaracji podatkowej , zamiast być zapłaconym bezpośrednio do organów celnych w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Ta sytuacja wymaga odpowiedniego przygotowania, aby uniknąć opóźnień w dostawach.

Spraw, aby odprawa celna po Brexicie przebiegała bezproblemowo.

Odprawa celna może stanowić wyzwanie - i rozumiemy to. Aby złagodzić ból związany z gromadzeniem danych i pomóc w płynnym przepływie towarów, opracowaliśmy łatwe i zautomatyzowane rozwiązanie. Przetwarza cyfrowo dane eksportowe od eksportera, zbiera dane importowe od importera i łączy je w celu utworzenia deklaracji eksportowej i importowej, zgodnej z wymogami Wielkiej Brytanii i UE.

Proste i przejrzyste, dzięki czemu możesz skupić się na swoim biznesie.

Dodatkowo, istnieje funkcjonalność pozwalająca na spełnienie wymogów związanych z gromadzeniem  innych danych, które mogą okazać się konieczne do przetwarzania pod koniec okresu przejściowego, takich jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dla każdej wysyłki do i z  Wielkiej Brytanii.
 

Chcesz się przygotować do odprawy celnej?
 

Skontaktuj się z nami


Obsłużymy Twoje brytyjskie zgłoszenia celne po Brexicie. Oto, czego od Ciebie potrzebujemy:

Aby upoważnić Kuehne+Nagel do działania jako Twój bezpośredni przedstawiciel przy wypełnianiu zgłoszeń celnych, zwanych również upoważnieniem należy wypełnić pełnomocnictwo (wystarczy wypełnić tylko raz).

Numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) jest warunkiem niezbędnym do dokonania odprawy celnej towarów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Numer EORI nadawcy i odbiorcy to dwa różne numery. Oba obowiązkowo muszą zostać podane przy dokonywaniu odprawy celnej w imporcie i eksporcie.

Jeżeli nadawca samodzielnie sporządza deklaracje eksportową, należy podać numer MRN zgłoszenia wywozowego (EAD) w zleceniu transportowym oraz przekazać dokumenty kierowcy.

Dostarczona w wersji elektronicznej z podaną wartością towaru w określonej walucie. Dane stanowią podstawę do kalkulacji należności podatkowo-cenowych.

Międzynarodowa nomenklatura jednolitej klasyfikacji produktów czyli Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów.

  • W języku krajowym, korespondujący z podanym kodem HS
  • Waga brutto / netto i liczba / rodzaj opakowań

Wartość pieniężna towarów i waluta do obliczania należności celnych i podatku VAT.

Warunki Incoterms uzgodnione z partnerami biznesowymi, które określają, kto jest odpowiedzialny za odprawę celną i związane z nią koszty.

  • Border Operating Model określa opcje importowe do Wielkiej Brytanii, które muszą być potwierdzone i zainicjowane przed dokonaniem eksportu z UE
  • W przypadku pełnego zgłoszenia importowego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii konieczne jest podanie numeru zgłoszenia importowego UK: ENO
  • W przypadku zgłoszenia w ramach ułatwień w UK, konieczne jest podanie numeru EORI importera w Wielkiej Brytanii
  • Jeżeli odprawa importowa odbywa się bez pośrednictwa Kuehne+Nagel, prosimy podać numer ENO wraz ze zleceniem transportowym

Brexit

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Wyślij zapytanie