Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Cyfryzacja w logistyce

Innowacyjność jest kluczowym wskaźnikiem zwiększającym szanse odniesienia sukcesu przez klienta. W związku z tym inwestujemy w badania i technologie, które mogą przyśpieszyć Twoją cyfrową transformację.

Cyfryzacja i automatyzacja zmieniają sposób funkcjonowania różnych branż, a firmy wprowadzające te innowacje zyskują sporą przewagę.   

W Kuehne+Nagel technologia jest jednym z wielu czynników, które pozwalają nam wspierać naszych klientów w dotrzymywaniu obietnic złożonych swoim klientom i osiąganiu swoich celów. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii zmniejszamy złożoność, aby wprowadzać do logistyki transparentność. Stosujemy zintegrowane technologie cyfrowe, które wspierają automatyzację procesów biznesowych, aby sprawić, by globalne, intermodalne łańcuchy dostaw były bardziej transparentne i efektywne. Robimy to w ramach naszego zobowiązania do wykorzystywania technologii do obsługi klienta. Dzięki wprowadzeniu najnowszych technologii do naszych produktów i usług, oferujemy ujednoliconą globalną sieć logistyczną z nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami.

Chcemy usuwać bariery i ułatwiać Ci prowadzenie działalności. Dzięki bezproblemowej wymianie danych pomiędzy systemami umożliwiamy automatyzację i ograniczanie liczby błędów wynikających z obsługi manualnej. Pozwala to nam skoncentrować się na nowym wymiarze współpracy z partnerami i dostawcami w oparciu o pełną łączność cyfrową. 

W logistyce technologia umożliwia zwiększenie efektywności łańcucha dostaw oraz zadbanie, aby był bezpieczniejszy, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i skuteczniejszy. Oto tylko część naszych innowacyjnych technologii, z których korzystamy w celu optymalizowania Twojego łańcucha dostaw:

  • Twoje systemy integrują się bezpośrednio z naszymi dzięki interfejsom API, które umożliwiają bezproblemową i automatyczną wymianę informacji.

  • Dane typu big data pozwalają wyciągać cenne wnioski na podstawie nieuporządkowanych informacji, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji. Jest to szczególnie przydatne w celach związanych z analizą predykcyjną i ograniczaniem ryzyka.

  • Stosujemy uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do wyszukiwania złożonych wzorców, co pomaga nam zarządzać jakością i prowadzić konserwację predykcyjną.

  • Nasze czujniki do monitorowania podłączone do internetu rzeczy (IoT) śledzą podczas transportu w czasie rzeczywistym temperaturę, geolokalizację i inne dane, dzięki czemu możemy zapewniać jakość, wydajność procesów oraz identyfikowalność.

  • Technologia blockchain umożliwia zabezpieczoną przed manipulacją wymianę informacji pomiędzy partnerami i eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych kanałów komunikacyjnych, rozwiązując problemy związane z zaufaniem i bezpieczeństwem danych.